post by Вадим Стецюк |

Віталій Станіславович Лозовий

ЛозоLozovujвий Віталій Станіславович народився 29 квітня 1959 р. в м. Ка­м’янець-Подільському Хме­ль­ницької області у сім’ї службовців. Закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, історичний факультет за спеціальністю «Історія і радянське право» у 1986 р. Пра­цював учителем у середній школі в с. Баґовиця Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. У 1988-1998 рр. перебував на посадах наукового працівника та завідувача відділу Кам’янець-Подільського державного музею-заповідника. Як здобувач відділу Історії Української революції 1917-1921 pp. Інституту історії України НАН України у 1998 р. під керівництвом доктора історичних наук, професора В.Ф. Верстюка захистив кандидатську дисертацію «Кам’янецька доба Директорії Української Народної Республіки (червень-листопад 1919 р.)» у спеціалізованій вченій Раді Інституту історії України НАН України. Вчене звання доцента здобув у вересні 2003 р.

Є фахівцем в галузі новітньої історії України, зокрема історії Української революції 1917-1921 pp. У сфері наукових інтересів перебувають проблеми історії революційних подій 1917-1921 pp., просвітницький рух на Поділлі, питання української етнології. У даний час досліджує тему «Селянство і влада в період Української революції 1917-1921 pp.». Опублікував 90 наукових праць, серед яких монографії «Внутрішня та зовнішня політика Директорії Української Народної Республіки (Кам’янецька доба)», «Аграрна революція в Наддніпрянській Україні: ставлення селянства до влади в добу Центральної Ради (березень 1917 р. — квітень 1918 р.)», навчально-методичні посібники «Поділля в період гетьманату (1918 р.)» та «Аграрна політика Директорії УНР і її реалізація на Поділлі (1919 p.)».

Забезпечує навчальні курси з української етнології, історії України (для неісторичних факультетів), є керівником архівно-музейної практики. Науковий керівник кандидатських, магістерських, дипломних та бакалаврських робіт.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ
Монографії
 1. Лозовий В.С. Внутрішня та зовнішня політика Директорії Україн­ської Народної Республіки (Кам’янецька доба) / В.С. Лозовий. — Київ — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2005. — 224 с.
 2. Лозовий В.С. Фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету: минуле і сьогодення (1918-2008 рр.) / В.С. Лозовий, В.С. Щирба, О.М. Рачковський. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 116 с.
 3. Лозовий В.С. Аграрна революція в Наддніпрянській Україні: ставлення селянства до влади в добу Центральної Ради (березень 1917 р. — квітень 1918 р.) / В.С. Лозовий. — Кам’янець-Подільський: ПП «Мошак М.І.», 2008. — 480 с.
Навчальні та методичні посібники
 1. Лозовий В.С. Поділля в добу Центральної Ради (історичний нарис) / В.С. Лозовий. — К., 1999. — 28 с.
 2. Лозовий В.С. Поділля в період гетьманату (1918 р.) / В.С. Лозовий. — Кам’янець-Подільський, 2003. — 36 с.
 3. Лозовий В.С. Аграрна політика Директорії Української Народної Республіки і її реалізація на Поділлі / В.С. Лозовий. — Кам’янець-Подільський, 2004. — 42 с.
Наукові статті
 1. Лозовий В.С. Вищі органи державної влади УНР Кам’янецької доби Директорії (червень-листопад 1919 р.) / В.С. Лозовий // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження: Нау­ковий збірник. — Хмельницький, 1995. — С. 141-143.
 2. Лозовий В.С. Діяльність Подільської «Просвіти» / В.С. Лозовий // Просвітницький рух на Поділлі (1906-1914 рр.). — Кам’янець-Подільський, 1996. — С. 6-28.
 3. Лозовий В.С. Аграрна політика Директорії УНР / В.С. Лозовий // Укр. іст. журн. — 1997. — № 2.
 4. Лозовий В.С. «Трудовий принцип» чи демократія: вибір політичних засад державотворення в добу Директорії УНР / В.С. Лозовий // Консерватизм і державотворення в Центрально-Східній Європі. — Луцьк-Люблін, 1997. — С. 47-50.
 5. Лозовий В.С. Зовнішня політика Директорії УНР в Кам’янецьку добу (червень-листопад 1919 р.) / В.С. Лозовий // Академія на пошану професора Л.А. Коваленка. Історичні дослідження. — Кам’янець-Подільський, 1997. — С. 146-148.
 6. Лозовий В.С. Директорія УНР та повстанський рух в Україні (1919 р.) / В.С. Лозовий // Творчі вершини вченого. Збірник наукових праць до 60-річчя від дня народження доктора історичних наук професора М.Г. Кукурудзяка. — Кам’янець-Подільський, 1998. — С. 232-241.
 7. Лозовий В.С. Антигетьманське повстання під проводом Директорії на Поділлі / В.С. Лозовий // Поділля і Південно-Східна Волинь в роки визвольної війни українського народу середини XVII ст. — Стара Синява, 1998. — С. 197-199.
 8. Лозовий В.С. Політична боротьба в Кам’янецьку добу Директорії УНР: «права» опозиція проти соціалістичного уряду (червень-листопад 1919 р.) / В.С. Лозовий // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 1998. — Т. 2(4). — С. 237-245.
 9. Лозовий В.С. Кость Солуха — незмінний голова Подільської «Просвіти» / В.С. Лозовий // «Просвіта»: історія та сучасність (1868-1998). Збірник матеріалів та документів. — К., 1998. — С. 130-132.
 10. Лозовий В.С. Кам’янецька доба Директорії УНР: основні події та процеси / В.С. Лозовий // Симон Петлюра у контексті українських націо­нально-визвольних змагань. Зб. наук. праць. — Фастів, 1999. — С. 85‑97.
 11. Лозовий В.С. Поляки на Поділлі в період української революції / В.С. Лозовий // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки. — Хмельницький, 1999. — С. 264-267.
 12. Лозовий В.С. Українсько-польські відносини в Кам’янецьку добу Директорії УНР / В.С. Лозовий // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки. — Хмельницький, 1999. — С. 267-273.
 13. Лозовий В.С. Проблеми реорганізації армії УНР та забезпечення її боєздатності в Кам’янецьку добу Директорії / В.С. Лозовий // Нау­кові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. — Т. 4(6). — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2000. — С. 250-258.
 14. Лозовий В.С. Пошук Директорією ідейно-політичних засад відновлення діяльності УНР / В.С. Лозовий // Укр. іст. журн. — 2000. — № 5. — С. 32-38.
 15. Лозовий В.С. Відносини проводу ЗОУНР та УГА з військово-політичним режимом А. Денікіна восени 1919 р. / В.С. Лозовий // Украї­на: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Західно-Украї­нська Народна Республіка. Історія і традиції. — Львів, 2000. — Вип. 6. — С. 255-258.
 16. Лозовий В.С. Григорій Степура — політичний та громадський діяч Поділля в добу революції / В.С. Лозовий // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні нау­ки. — Т. 6(8). — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2001. — С. 552-558.
 17. Лозовий В.С. Політико-ідеологічна криза в добу Директорії УНР / В.С. Лозовий // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2001. — Т. 5(7). — С. 255-259.
 18. Лозовий В.С. Магічні ритуали у пізньосередньовічному Кам’янці / В.С. Лозовий // Проблеми етнології, фольклористики, мистецтвознавства Поділля та Південно-Східної Волині: історія і сучасність. Науковий збірник. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2002. — С. 150-152.
 19. Лозовий В.С. Ісаак Мазепа — український політичний діяч, історіограф Кам’янецької доби Директорії УНР / В.С. Лозовий // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2001. — Т. 8(10). — С. 340-350.
 20. Лозовий В.С. Встановлення гетьманської влади на Поділлі (травень 1918 р.) / В.С. Лозовий // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів, присвяченої 85-річниці Української національно-демократичної революції 15-16 квітня 2002 року. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2002. — Т. 1. — С. 96-98.
 21. Лозовий В.С. Діяльність Дмитра Дорошенка у Кам’янці-Подільському в 1919 р. / В.С. Лозовий // Історичне краєзнавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи. — Кам’янець-Подільський, 2002. — С. 350-353.
 22. Лозовий В.С. Никифір Григоріїв — український освітній, громад­ський та політичний діяч / В.С. Лозовий // Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2002. — Т. 2. — С. 190-194.
 23. Лозовий В.С. Українська революція та українська ментальність (1917-1921 рр.) / В.С. Лозовий // Краєзнавство. — 2002. — № 1-4. — С. 53-58.
 24. Лозовий В.С. Уявлення українських селян про власність і вирішення аграрного питання в добу революції (1917-1920 рр.) / В.С. Лозовий // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фермерські господарства на Поділлі: історична ретроспектива і сучасний стан». — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2002. — С. 58-66.
 25. Лозовий В.С. Перебування австро-угорського окупаційного війська на Поділлі в добу гетьманату / В.С. Лозовий // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2003. — Т. 11. — С. 186-191.
 26. Лозовий В.С. Діяльність гетьманської адміністрації на Поділлі / В.С. Лозовий // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2003. — Т. 1.
 27. Лозовий В.С. Ставлення селянства до продовольчої політики Директорії УНР / В.С. Лозовий // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2004. — Т. 12. — С. 181-187.
 28. Лозовий В.С. Продовольча політика Української Держави П. Скоропадського і селянство / В.С. Лозовий // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2004. — Т. 13. — С. 136-149.
 29. Лозовий В.С. Діяльність Михайла Грушевського у Кам’янець-Подільський період (1919 р.) / В.С. Лозовий // Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків: історія і сучасність: Збірник наукових праць за підсумками міжнародної науково-практичної конференції. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун‑т, 2004. — С. 140-143.
 30. Лозовий В.С. Ю. Сіцінський та Подільська «Просвіта» / В.С. Ло­зо­вий // Ю. Сіцінський в історії та культурі Поділля. Збірник наукових праць. За підсумками всеукраїнської науково-практичної конференції. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2004. — С. 60-65.
 31. Лозовий В.С. Поділля в період Гетьманату / В.С. Лозовий // Над Дніпром і Віслою. Україна і Польща в європейському вимірі — минуле і сучасність. Наукові праці викладачів та студентів Київського національного лінгвістичного університету та Університету Миколая Коперника в Торуні. Серія: Історія. Міжнародні системи і глобальний розвиток. — Київ-Торунь, 2003-2004. — № 2-3. — С. 83-92.
 32. Лозовий В.С. Ставлення селянства Поділля до гетьманської влади (1918 р.) / В.С. Лозовий // Український селянин: Зб. наук. праць. — Черкаси, 2005. — Вип. 9. — С. 179-182.
 33. Лозовий В.С. Кам’янець-Подільський як повітовий центр в період революції (1917 р.) / В.С. Лозовий // Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків: історія і сучасність. Збірник наукових праць за підсумками другої міжнародної науково-практичної конференції. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун‑т, 2005. — С. 93-96.
 34. Лозовий В.С. Аграрна політика Центральної Ради і селянство / В.С. Лозовий // Студії Кам’янець-Подільського Центру дослідження історії Поділля. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. — Т. 1: Десятиріччю Центру дослідження історії Поділля присвячується. — С. 335-344.
 35. Лозовий В.С. Сільське вчительство і влада у період гетьманату (1918 р.) / В.С. Лозовий // Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. — Т. 5: Матеріали круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі у XVIII — на початку XXI ст.». — С. 14-21.
 36. Лозовий В.С. Правосвідомість українського селянства в період гетьманату (квітень-грудень 1918 р.) / В.С. Лозовий // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. — Т. 14: На пошану академіка І.С. Ви­нокура. — С. 274-282.
 37. Лозовий В.С. Селянська правосвідомість та суспільно-правове становище в період Директорії УНР (1919 р.) / В.С. Лозовий // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. — Т. 15: На пошану професора Л.В. Баженова. — С. 128-139.
 38. Лозовий В.С. Аграрна політика уряду Павла Скоропадського і селянство / В.С. Лозовий // Київська старовина. — К., 2005. — № 3. — С. 94-106.
 39. Лозовий В.С. Створення селянських органів влади в Україні після Лютневої революції (1917 р.) / В.С. Лозовий // Питання історії України: Збірник наукових статей. — Чернівці: Зелена Буковина, 2005. — Т. 8. — С. 95-99.
 40. Лозовий В.С. Селянська правосвідомість у добу Української революції (1917-1921 рр.) / В.С. Лозовий // Укр. іст. журн. — 2005. — № 6. — С. 88-94.
 41. Лозовий В.С. Солдати і селяни: дестабілізація суспільного життя українського села (1917 р.) / В.С. Лозовий // Історичний журнал. — 2005. — № 6 (25). — С. 73-82.
 42. Лозовий В.С. Ставлення селянства до земельної політики Директорії УНР / В.С. Лозовий // Університет. Історико-філософський журнал. — 2005. — № 3. — С. 6-18.
 43. Лозовий В.С. Створення органів влади у м. Проскурові та Проскурівському повіті після Лютневої революції 1917 р. / В.С. Лозовий // Студії Кам’янець-Подільського Центру дослідження історії Поділля. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. — Т. 2: «Місто Хмельницький в контексті історії України». — С. 198-206.
 44. Лозовий В.С. Селянство та інтелігенція в добу Української революції 1917-1921 рр. / В.С. Лозовий // Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. — Т. 6: Матеріали другого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі у XVIII — на початку XXI ст.». — С. 47-54.
 45. Лозовий В.С. Поширення просвітницьких осередків в українському селі в період Центральної Ради (1917 р.) / В.С. Лозовий // Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. — Т. 7: Матеріали третього круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі у XVIII — на початку XXI ст.». — С. 3-11.
 46. Лозовий В.С. Продовольче становище в Україні в період Центральної Ради (березень 1917 — квітень 1918 рр.): політика влади та реакція селянства / В.С. Лозовий // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. — Т. 16: На пошану професора А.О. Копилова. — С. 69-83.
 47. Лозовий В.С. Ставлення селян до сплати податків у період Тимчасового уряду та Центральної Ради (1917-1918 рр.) / В.С. Лозовий // Україн­ський селянин: Зб. наук. праць. — Черкаси, 2006. — Вип. 10. — С. 290-293.
 48. Лозовий В.С. Сприйняття селянством більшовиків та Радянської влади у період Української революції 1917-1921 рр. / В.С. Лозовий // Університет. Історико-філософський журнал. — 2006. — № 5. — С. 84-92.
 49. Лозовий В.С. Проблеми політичної культури українського селянства в добу Центральної Ради (1917-1918 рр.) / В.С. Лозовий // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. — К.: Інститут історії Украї­ни, 2006. — Випуск ХІІ. — С. 166-174.
 50. Лозовий В.С. Селянство і проблема сплати податків у період Гетьманату Павла Скоропадського (1918 р.) / В.С. Лозовий // Мандрівець. — 2007. — № 1. — С. 36-40.
 51. Лозовий В.С. Народ і влада: криза адміністративних структур в період Центральної Ради (1917-1918 рр.) / В.С. Лозовий // Київська старовина. — 2007. — № 3. — С. 108-116.
 52. Лозовий В.С. Соціокультурний та цивілізаційний підходи як методологічна основа дослідження взаємин селянства та влади в період Української революції 1917-1920 рр. / В.С. Лозовий // Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. — Т. 9: Матеріали п’ятого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі». — С. 203-212.
 53. Лозовий В.С. Рецензія на посібник: Якубовський В.І. Музеє­знавство. Навчальний посібник-практикум. — Кам’янець-Подільський, 2006. — 272 с. / В.С. Лозовий // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. — Т. 17. — С. 473-475.
 54. Лозовий В.С. Дослідження селянства революційної доби 1917-1921 рр. як політико-соціокультурного феномену в сучасній українській історіографії / В.С. Лозовий // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. — Т. 17. — С. 393-408.
 55. Лозовий В.С. Документи ЦДАВО України як джерело до вивчення ставлення селянства до влади Директорії УНР у період її перебування на Поділлі (1919-1920 рр.) / В.С. Лозовий // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. — Т. 10: Матеріали шостого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі». — С. 150-159.
 56. Лозовий В.С. Діяльність І. Огієнка щодо українізації церкви в добу Директорії УНР (1919-1920 рр.) / В.С. Лозовий // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Науковий збірник: Серія історична та філологічна. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2007. — Вип. ІV. — С. 114-118.
 57. Лозовий В.С. Рецензія на: Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918-листопад 1920.: Документи і матеріали: У 2-х т., 3-х ч. / В.С. Лозовий // Укр. іст. журн. — 2007. — № 2. — С. 222-224.
 58. Лозовий В.С. Ідеологічні орієнтації українського селянства в добу ре­волюції (1917-1921 рр.) / В.С. Лозовий // Україна в революційних проце­сах перших десятиліть ХХ століття. Міжнародна науково-теоретична конфе­ренція, 20-21 листопада 2007 р. Збірник. — К., Ін-т політичних і етнонаціо­нальних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2007. — С. 277-288.
 59. Лозовий В.С. Створення волосних земств в Україні (1917 р.) / В.С. Лозовий // Історичний журнал. — 2007. — № 6. — С. 14-24.
 60. Лозовий В.С. Становлення та діяльність бібліотек сільських «Просвіт» у добу Центральної Ради (1917 р.) / В.С. Лозовий // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т, 2008. — Вип. І. — С. 129‑133.
 61. Лозовий В.С. Етнокультурне буття та світоглядні настанови українського селянства на початку ХХ ст. / В.С. Лозовий // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. — Т. 11: Матеріали сьомого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі». — С. 348-356.
 62. Лозовий В.С. Селянський фактор в українській суспільно-політичній думці ХІХ — початку ХХ ст. / В.С. Лозовий // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. — Т. 18. — С. 266-272.
 63. Завальнюк О.М. Творчий шлях до вершин науки та педагогічної діяльності Б.І. Андрусишина / О.М. Завальнюк, В.С. Лозовий // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. — Т. 12: Матеріали восьмого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі». — С. 383-386.
 64. Лозовий В.С. Соціокультурні настанови українського селянства і аграрний закон Центральної Ради / В.С. Лозовий // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. — Т. 12: Матеріали восьмого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі». — С. 245-255.
 65. Лозовий В.С. Селянські органи влади після проголошення УНР / В.С. Лозовий // Київська старовина. — 2008. — № 2. — С. 72-83.
Матеріали і тези конференцій
 1. Лозовий В.С. Комітет охорони республіки в Кам’янці-Подільському / В.С. Лозовий // Тези шостої всеукраїнської наукової конференції з історичного краєзнавства. — Луцьк, 1993. — С. 49‑50.
 2. Лозовий В.С. Комітети громадських організацій на Поділлі на весні-влітку 1917 р. / В.С. Лозовий // Тези доповідей ХІІ Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. — Вінниця, 1993. — С. 39-40.
 3. Лозовий В.С. С. Петлюра в Кам’янецьку добу Директорії УНР (червень-листопад 1919 р.) / В.С. Лозовий // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Духовні витоки Поділля: творці історії краю». — Хмельницький, 1994. — С. 304-307.
 4. Лозовий В.С. Місцеві органи державної влади УНР в Кам’янецьку добу Директорії (червень-листопад 1919 р.) / В.С. Лозовий // Матеріали ІХ Подільської історико-краєзнавчої конференції. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ін-т, 1995. — С. 283-285.
 5. Лозовий В.С. Освітня політика уряду УНР в Кам’янецьку добу Директорії / В.С. Лозовий // Південно-Східна Волинь. Наука, освіта, культура. Матеріали регіональної наукової краєзнавчої конференції. — Хмельницький-Шепетівка, 1995. — С. 161-163.
 6. Лозовий В.С. Продовольча політика Директорії УНР / В.С. Ло­зовий // Матеріали науково-практичної конференції «Меджибіж: 850 років історії». — Меджибіж, 1996. — С. 137-139.
 7. Лозовий В.С. Профспілки за доби Директорії УНР / В.С. Лозовий // Матеріали наукової конференції «Профспілковий рух в Україні: актуальні проблеми теорії, історії і сучасності». — К, 1996. — С. 245-247.
 8. Лозовий В.С. Фінанси УНР у Кам’янецький період Директорії (червень-листопад 1919 р.). / В.С. Лозовий // Тези доповідей XV обласної історико-краєзнавчої конференції. — Вінниця, 1996. — С. 42-45.
 9. Лозовий В.С. Могилівщина в червні-листопаді 1919 р. / В.С. Ло­зовий // Матеріали та доповіді першої Могилів-Подільської краєзнавчої конференції. — Могилів-Подільський, 1996. — С. 75-77.
 10. Лозовий В.С. Національна політика Директорії УНР / В.С. Лозовий // Матеріали наукової конференції «Центральна Рада і український державотворчий процес». — Київ. — Ч. 1. — С. 106-115.
 11. Лозовий В.С. Суспільно-політичні настрої селянства Старокостянтинівського повіту на початку літа 1919 р. / В.С. Лозовий // Старокостянтинів і край в просторі часу. Матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Велика Волинь», присвяченої 470 річчю від дня народження князя К.В. Острозького. — Хмельницький-Старокостянтинів-Самчики, 1997. — С. 166-168.
 12. Лозовий В.С. Дунаєвеччина в Кам’янецьку добу Директорії УНР (червень-листопад 1919 р.) / В.С. Лозовий // Матеріали науково-крає­знавчої конференції «Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій». — К., 1997. — С. 69-71.
 13. Лозовий В.С. Діяльність І. Огієнка в Кам’янецький період Директорії УНР / В.С. Лозовий // Духовна і науково-педагогічна діяльність І.І. Огієнка (1882-1972) в контексті українського національного відродження. Наукові доповіді ІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. — Кам’янець-Подільський-Київ, 1997. — С. 89-90.
 14. Лозовий В.С. Українсько-єврейські відносини в Кам’янецьку добу Директорії УНР (червень-листопад 1919 р.). / В.С. Лозовий // Наукова конференція «Національні меншини Правобережної України: історія і сучасність». — Житомир, 1998. — С. 85-87.
 15. Лозовий В.С. Кам’янець-Подільський в період гетьманату (травень-листопад 1918 р.) / В.С. Лозовий // Матеріали Х Подільської історико-краєзнавчої конференції. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2000. — С. 357-361.
 16. Лозовий В.С. Симон Петлюра між соціалізмом і лібералізмом: вибір ідеологічних засад державотворення в добу Директорії УНР / В.С. Ло­зовий // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Зб. статей. — К., 2001. — Вип. 14. — С. 174-188.
 17. Лозовий В.С. Діяльність бібліотек Подільської «Просвіти» / В.С. Ло­зовий // Бібліотеки в інформаційному суспільстві. Матеріали нау­ково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Хмельницької ОУНБ. — Хмельницький, 2001. — С. 261-266.
 18. Лозовий В.С. Подільська «Просвіта» у спогадах Григорія Костюка / В.С. Лозовий // Творча спадщина Григорія Костюка в контексті сучасної наукової думки. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. — Київ-Хмельницький, 2002. — С. 68-72.
 19. Лозовий В.С. Симон Петлюра й українська влада в масовій свідомості селян у добу революції(1919-1920 рр.) / В.С. Лозовий // Творча спадщина С. Петлюри в контексті сучасного державотворення. Матеріали всеукраїнської наукової конференції, присвяченою 125-річчю від дня народження голови Директорії та головного отамана військ УНР С. Петлюри. — К., 2005.
 20. Лозовий В.С. Політико-адміністративні заходи подільського губернського старости С. Кисельова по стабілізації ситуації на селі (1918 р.) / В.С. Лозовий // Матеріали ХІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. — С. 12-22.
 21. Лозовий В.С. До питання про ідеологію українського селянства в добу революції (1917-1921 рр.) / В.С. Лозовий // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр.: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Кам’янець-Подільський, 6-7 грудня 2007 р.). — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. — С. 104-114.