post by Вадим Стецюк |

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

Urzednicy Dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Spisy_Tom 3_Ziemie ruskie_Z. 3_Urzednicy podolscy XIV-XVIII wieku_1998 Завантажити

Войтович Л. Князь Рюрик Завантажити

Воронов В. І. Джерелознавство історії України. 2003 Завантажити

Дашкевич Я. Майстерня історика 2011. Завантажити

Ісаєвич Я. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI-XVII століття (1966) Завантажити

Калакура Я.С. та ін. Історичне джерелознавство [Підручник] (2002) Завантажити 

Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр – 1998 Завантажити

Мартин Т. Імперія національного вирівнювання. Нації та націоналізм у Радянському союзі (1923-1939) (2013) Завантажити

Тригуб О. Розкол російської православної церкви в Україні (1922-1939 рр.) Завантажити

Оглоблин О. Українська історіографія 1917-1956 (2003) Завантажити

Смирнов А. – Крах 1941 – репрессии не причём. Обезглавил ли Сталин Красную Армию (Великая Отечественная. Неизвестная война) Завантажити

Тарас А. – Орша, 8 сентября 1514 года. (Неизвестная история) – 2014. Завантажити

Тимошенко Л. Берестейська унія 1596 р. (2004). Завантажити

Феодальные города Украины в конце XV – 60-х годах XVI в . Завантажити

Шевченко Т. Єзуїтське шкільництво на українських землях останньої чверті XVI – середини XVII ст. (2005). Завантажити

Яремчук Українська багатопартійність Наддніпрянської і Західної України_компаративний аналіз (1899 – 1918 рр.). Завантажити

Ясь Історик і стиль Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ — 80-ті роки ХХ ст.) Завантажити

Айламазян М.А. (ред.) – Советские нации и национальная политика в 1920-1950-е годы (История сталинизма. Дебаты) – 2014. Завантажити

Вульф Е. Р. Європа і народи без історії (2014). Завантажити

Гогун А. – Сталинские коммандос. Украинские партизанские формирования, 1941–1944 (История сталинизма) – 2012. Завантажити

Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917-1933 (История сталинизма). 2008. Завантажити

Котлярчук Андрей – В кузнице Сталина. Шведские колонисты Украины в тоталитарных экспериментах XX века (История сталинизма). Завантажити

Флоря Б.Н. У истоков религиозного раскола славянского мира (XIII в.) (Славянская библиотека. Bibliotheca slavica). 2004. Завантажити

Костомаров М. Богдан Хмельницький Завантажити