post by Вадим Стецюк |

Олександр Борисович Комарніцький

KomarnickКомарніцький Олександр Борисович народився 23 лютого 1974 р. у с. Пижівка Новоушицького району Хмельницької області у сім’ї колгоспників. Батько Борис Васильович (помер у 2001 р.), мати Ольга Олександрівна сформували у сина такі риси як скро­мність, повагу до людей, пра­целюбність, самостійність, лю­бов до рідної землі. Тут, у рід­ному селі, він закінчив у 1989 р. неповну середню школу. Олександр Борисович з вдячністю згадує своїх вчителів: В.І. Мацькова, В.І. Комарніцького, Л.Д. Бажан, В.Г. Романюка та ін. Саме вони привили йому любов до пізнання, до педагогічної праці. У 1989 р. вступав до Чернівецького педагогічного училища, але невдало — обрав Балинське училище-радгосп, де оволодів професією майстра сільського будівництва. За цей час обирався старостою, профоргом групи, був головою комсомольської організації. У 1992-1993 р. працював у рідному колгоспі «Україна» будівельником. Проте прагнення стати вчителем, нести мудре, вічне, любов до історії взяли верх і він вступив на історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Пануюча тут атмосфера наукової творчості, демократичності, поваги до особистості студента, витворена викладацьким колективом, сприяла розкриттю здібностей Олександра Комарніцького у навчанні й пробудженні інтересу до наукової діяльності. Великий вплив на його становлення мали викладачі О.М. Завальнюк, І.В. Рибак, А.О. Копилов, В.С. Сте­панков, І.С. Винокур, Л.В. Баженов, М.Г. Кукурудзяк, М.Б. Пе­тров, А.Г. Філінюк, С.А. Копилов, А.О. Гуменюк, О.Д. Степенко, О.М. Федьков та інші. Під час навчання у вузі вів активне громадське життя. Упродовж 5 років навчання обіймав посаду старости групи, був головою факультетського студентського профспілкового комітету, входив до складу студентського ректорату. На IV-V курсах був президентським стипендіатом, брав участь у Всеукраїнській олімпіаді з історії та методики її викладання. З III курсу Олександр працює над темою дипломної роботи «Стара Ушиця у XIX — на початку XX ст.» (науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент І.В. Рибак).

Після закінчення у 1998 р. історичного факультету з відзнакою і отримання фаху вчителя історії та правознавства, служив у Збройних Силах України. Військову службу проходив у авіаційній військовій частині (м. Вапнярка Вінницької області).

Після демобілізації (1999 р.) почергово працював керівником авіамодельного гуртка Кам’янець-Подільської станції юних техніків, педагогом-організатором дитячого оздоровчого табору «Чайка» (с. Врублівці Кам’янець-Подільського району), співробіт­ником Центру соціальної служби для молоді.

З жовтня 1999 р. Комарніцький повертається на історичний факультет свого рідного закладу вже в ролі завідувача навчального корпусу № 2. Але бажання стати науковцем переважило інше. Тодішній декан О.М. Завальнюк запропонував юнакові тему кандидатської дисертації «Містечка Правобережної України в добу Української революції 1917-1920 рр.» І вже 2000 року з’явилася його перша публікація з обраної теми. У 2001 р. вступив до аспіран­тури К‑ПДПУ. Крім того, Олександр Борисович продовжував свою вчительську практику, керуючи у Кам’янець-Подільському колегіу­мі № 4, обласному педагогічному ліцеї науковими роботами членів Малої Академії Наук. Вів громадську роботу. Працював у складі робочої групи, яка розробляла «Стратегічний план економічного розвитку Кам’янця-Подільського на 2001-2005 рр.». Бере участь у роботі комісії виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради, яка складає «Золотий реєстр відомих людей міста». Був спостерігачем, членом виборчої дільничної комісії на виборах до Верховної Ради України, місцевих рад, Президента України.

З листопада 2001 р. по січень 2002 р. — директор Кам’янець-Подільського міського державного архіву. З січня 2002 р. обійняв посаду помічника ректора Кам’янець-Подільського державного університету. Крім того, за сумісництвом О.Б. Комарніцький з лю­того 2002 р. працював асистентом, з лютого 2006 р. — старшим викладачем, з квітня 2007 р. — доцентом кафедри історії України. Забезпечує викладання історії України на факультетах фізичної культури, іноземної філології, джерелознавства історії України — на історичному факультеті. Викладає курс історії України для абітурієнтів, які навчаються в інституті доуніверситетської підготовки. У 2008 р. О.Б. Комарніцькому присвоєно вчене звання ­«доцент».

Наукові інтереси пов’язані з тематикою Української революції 1917-1920 рр., зокрема містечок Правобережної України, історією Кам’янця-Подільського, життям українського студентства у 20-30-х рр. ХХ ст., бібліотечної справи Подільської губернії у другій половині XIX — на початку XX ст. Займається вивченням історії Кам’янець-Подільського державного університету. Учасник 5 міжнародних, 12 всеукраїнських, 8 регіональних, вузівських наукових конференцій. У 2005 р. успішно захистив у спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук. О.Б. Комарніцький працює над темою докторської дисертації «Студентство Радянської України в умовах формування тоталітарної системи (20-30-ті рр. ХХ ст.)». Олександр Борисович є членом редколегії (відповідальний секретар) фахового наукового збірника «Освіта, наука і культура на Поділлі». Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Нагороджений цінним подарунком Верховної Ради України (2003 р.), Грамотою Інституту історії України НАН України (2003 р.), Почесною грамотою Хмельницької обласної ради (2001 р.), Почесною грамотою ректорату Кам’янець-Подільського державного університету (2006 р.), Почесною відзнакою «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки в Кам’янець-Подільському національному університеті» (2008 р.).

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ
Монографії
 1. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський: Історико-краєзнавчий нарис / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2001. — 120 с.
 2. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський державний університет (1918-2003 рр.): Історичний нарис / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. — 108 с.
 3. Завальнюк О.М. Минуле і сучасне Кам’янця-Подільського: політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини: Історичні нариси / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. — Вип. 1. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. — 316 с.
 4. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський державний університет. Історичний нарис. Вид. 2-е, доопр. і доп. / О.М. Завальнюк, О.Б. Ко­марніцький. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004. — 120 с.
 5. Завальнюк О.М. Сільськогосподарський факультет Кам’янець-Подільського державного українського університету (1919-1921 рр.): Дослідження. Документи. Матеріали / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004. — 512 с.
 6. Завальнюк О.М. Подільські містечка в добу Української революції 1917-1920 рр. / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2005. — 320 с.
 7. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський державний університет (1918-2005 рр.): Історичний нарис. Вид. 3-є доопр. і доп. / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2005. — 172 с.
 8. Завальнюк О.М. Хмельниччина у 1941-1944 рр.: Хроніка війни / О.М. Завальнюк, Ю.В. Олійник, О.Б. Комарніцький. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2005. — 140 с.
 9. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський державний університет (1918-2006 рр.): Історичний нарис. Вид. 4-е доопр. і доп. / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. — 196 с.
 10. Завальнюк О.М. Нариси з історії Кам’янця-Подільського / О.М. За­вальнюк, О.Б. Комарніцький. — Львів: Центр Європи, 2006. — 136 с.
 11. Комарніцький О.Б. З любов’ю до України, з повагою до людей… До 30-річчя науково-педагогічної діяльності професора О.М. Завальнюка / О.Б. Ко­марніцький. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. — 212 с.
 12. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський державний університет: курсом зростання (2002-2006 рр.) / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. — 300 с.
 13. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський державний університет (1918-2007 рр.): Історичний нарис. Вид. 5-е, доопр. і доп. / О.М. За­вальнюк, О.Б. Комарніцький. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. — 228 с.
 14. Завальнюк О.М. Минуле і сучасне Кам’янця-Подільського: політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини / О.М. Завальнюк, В.Б. Стецюк, О.Б. Комарніцький. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2007. — Вип. 2. — 452 с.
 15. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський національний університет (1918-2008 рр.): Історичний нарис / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 296 с.
 16. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка у добу незалежної України / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 768 с.
 17. Солопчук М.С. Факультет фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету (1949-2008 рр.): Історичний нарис / М.С. Солопчук, О.Б. Комарніцький. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 164 с.
Навчальні та методичні посібники, брошури
 1. Завальнюк О.М. Історія Кам’янець-Подільського державного університету (1918-2003 рр.): Довідково-статистичні матеріали / О.М. За­вальнюк, О.Б. Комарніцький. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. — 88 с.
 2. Комарніцький О.Б. Джерелознавство історії України. Навчально-методичний посібник для студентів історичних факультетів / О.Б. Ко­марніцький. — Кам’янець-Подільський: ПП Заріцький, 2006. — 172 с.
 3. Комарніцький О.Б. Історія України: матеріали для підготовки до тестування: Навчальний посібник / О.Б. Комарніцький. — Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2007. — 456 с.
 4. Завальнюк О.М. Клепатський Павло Григорович — ректор Кам’янець-Подільського інституту народної освіти / О.М. Завальнюк, О.Б. Ко­марніцький. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 28 с.
 5. Завальнюк О.М. Хведорів (Федоров) Михайло Михайлович — ректор Кам’янець-Подільського інституту народної освіти / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 24 с.
 6. Завальнюк О.М. Бучинський Петро Миколайович — ректор Кам’янець-Подільського інституту народної освіти / О.М. Завальнюк, О.Б. Ко­марніцький. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 32 с.
Наукові статті
 1. Комарніцький О.Б. Стара Ушиця на зламі двох епох (ХІХ-ХХ ст.) / О.Б. Комарніцький, І.В. Рибак // Кам’янеччина в контексті історії Поділля: Науковий збірник. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 1997. — Т. 1. — С. 99-100.
 2. Комарніцький О.Б. Містечка Правобережної України у 1917-1920 рр.: міжетнічний аспект / О.Б. Комарніцький // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. Збірник статей. — К.-Донецьк: Рідний край, 2001. — С. 52-57.
 3. Комарніцький О.Б. Містечка Правобережної України в Українській революції 1917-1920 рр. (Історіографічний аспект) / О.Б. Комарніцький // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки / Українська історіографія на рубежі століть: Матеріали міжнародної наукової конференції, 25-26 жовтня 2001 р. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2001. — Т. 7(9). — С. 515-521.
 4. Комарніцький О.Б. Містечка в Українській революції 1917-1920 рр. (на матеріалах Кам’янецького повіту Подільської губернії) / О.Б. Ко­марніцький // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2001. — Т. 5(7). — С. 137-144.
 5. Комарніцький О.Б. Погроми єврейських громад містечок Правобережної України в 1917-1920 рр. / О.Б. Комарніцький // Народознавчі зошити. — Львів, 2001. — № 3. — С. 570-574.
 6. Комарніцький О.Б. Містечкове єврейство Бердичівщини крізь призму подій Української революції 1917-1920 рр. / О.Б. Комарніцький // Бердичівщина: поступ у третє тисячоліття / Науковий збірник «Велика Волинь»: Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. — Житомир: М.А.К., 2001. — Т. 22. — С. 158-161.
 7. Завальнюк О.М. Українська влада і подільські євреї (1919-1920 рр.) / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький // Міжнаціональні відносини в контексті українського державотворення: історія та сучасність (Міжнародний науковий «круглий стіл» у дні проведення в Хмельницькій області міжнародного фестивалю національних культур: української, російської, польської, вірменської, єврейської, литовської, турецької, 15 вересня 2001 р., м. Кам’янець-Подільський): Науковий збірник. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2001. — С. 73-85.
 8. Комарніцький О.Б. Містечка Південної Волині в Українській революції 1917-1920 рр. / О.Б. Комарніцький // Історія міст і сіл Великої Волині / Науковий збірник «Велика Волинь»: Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. — Житомир: ПП М.Г. Косенко, 2002. — Т. 25. — Ч. 1. — С. 102-108.
 9. Комарніцький О.Б. Стан освіти в містечках Подільської губернії в період Української революції (1917-1920 рр.) / О.Б. Комарніцький // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2002. — Т. 2. — С. 40-49.
 10. Комарніцький О.Б. Соціально-економічне життя містечок Правобережної України напередодні Української революції 1917-1920 рр. / О.Б. Комарніцький // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2002. — Т. 8(10). — С. 284-297.
 11. Завальнюк О.М. Подільські бібліотеки наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2002. — Т. 2. — С. 3-15.
 12. Комарніцький О.Б. «Просвіти» містечок Подільської губернії в період Української революції 1917-1920 рр. / О.Б. Комарніцький // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів, присвяченої 85-й річниці Української національно-демократичної революції (15-16 квітня 2002 р.). — В 2-х томах. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2002. — Т. 1. — С. 100-102.
 13. Комарніцький О.Б. Містечка Правобережної України в другій половині ХІХ — 1920 р. у працях сучасних краєзнавців (90 — початок ХХІ ст.). / О.Б. Комарніцький // Історичне краєзнавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи: Науковий збірник. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. — С. 207-215.
 14. Комарніцький О.Б. Містечка Подільської губернії і вибори до Всеросійських Установчих Зборів наприкінці 1917 р. / О.Б. Комарніцький // Краєзнавство: Науковий журнал. — 2002. — № 1-4. — С. 86-90.
 15. Завальнюк О.М. І.І. Огієнко: штрихи до портрета видатного українського діяча / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький // Освіта, наука і культура: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2003. — Т. 3. — С. 23-27.
 16. Комарніцький О.Б. Архівні джерела про політичне життя містечок Правобережної України доби Української революції / О.Б. Комарніцький // Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів, УНДІАСД. — К., 2003. — Т. 9. — С. 96-99.
 17. Комарніцький О.Б. Єврейська національна школа в містечках Правобережної України 1917-1918 рр. / О.Б. Комарніцький // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2003. — Т. 3. — С. 139-149.
 18. Комарніцький О.Б. Населення Подільської губернії і Українські Установчі збори наприкінці 1917 — на початку 1918 р. (за матеріалами містечок) / О.Б. Комарніцький // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. — Вип. 2. — В 2-х томах. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2003. — Т. 1. — С. 60-64.
 19. Комарніцький О.Б. Єврейське громадське самоврядування в 1917-1918 рр.: на матеріалах містечок Правобережної України / О.Б. Комарніцький // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія: Зб. наук. праць. — Вип. 5. — Вінниця: Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, 2003. — С. 64-69.
 20. Завальнюк О.М. Дунаївці в добу Української революції (1917-1920 рр.): Штрихи політичного і культурно-освітнього життя / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: Зб. наук. праць. — Київ-Дунаївці-Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2003. — Вип. ІІІ. — С. 15-26.
 21. Комарніцький О.Б. Містечка Дунаєвеччини в Українській револю­ції 1917-1920 рр. / О.Б. Комарніцький // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: Зб. наук. праць. — Київ-Дунаївці-Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. — Вип. ІІІ. — С. 123-130.
 22. Завальнюк О.М. Мазурчак Олександр Володимирович / О.М. За­ва­льнюк, О.Б. Комарніцький // Кам’янець-Подільський державний універ­ситет в особах. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2003. — Т. 1. — С. 607-615.
 23. Комарніцький О.Б. Бабій Сергій Віталійович / О.Б. Комарніцький // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2003. — Т. 1. — С. 719-724.
 24. Комарніцький О.Б. Турчин Ігор Євдокимович / О.Б. Комарніцький // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2003. — Т. 1. — С. 745-748.
 25. Філінюк А.Г. Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет (1997-2003 рр.) / А.Г. Філінюк, О.Б. Комарніцький // Кам’янець-Подільський державний університет: минуле і сьогодення. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2003. — С. 157-184.
 26. Комарніцький О.Б. Кам’янець-Подільський державний університет­ / О.Б. Комарніцький // Кам’янець-Подільський державний університет: минуле і сьогодення. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2003. — С. 185-203.
 27. Комарніцький О.Б. Публікації з історії Кам’янець-Подільського державного університету / О.Б. Комарніцький // Кам’янець-Подільський державний університет: минуле і сьогодення. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2003. — С. 375-406.
 28. Комарніцький О.Б. Українське містечко: поняття, демографічний, етнічний і конфесійний склад населення (на матеріалах Правобережної України кінця ХІХ — початку ХХ ст.) / О.Б. Комарніцький // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Істори­чні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. — Т. 12. — С. 120-129.
 29. Комарніцький О.Б. Становище єврейських громад у добу гетьманату П. Скоропадського (на матеріалах містечок Правобережної Украї­ни) / О.Б. Комарніцький // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. — Т. 13. — С. 165-176.
 30. Комарніцький О.Б. Містечкове населення Правобережної Украї­ни і австро-угорська та німецька військові адміністрації (1918 р.) / О.Б. Ко­марніцький // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія «Історія». — Вінниця: Вінниць­кий держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, 2004. — Вип. 7. — С. 27-31.
 31. Комарніцький О.Б. Містечка Правобережної України у науковій спадщині Ю.Й. Сіцінського / О.Б. Комарніцький // Юхим Сіцінський в історії та культурі Поділля. Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. — С. 80-85.
 32. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільська російська публічна бібліотека наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. / О.М. Завальнюк, О.Б. Ко­марніцький // Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків: історія і сучасність: Збірник наукових праць за підсумками Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2003 р.). — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2004. — С. 66-69.
 33. Комарніцький О.Б. Просвітницько-освітній рух у містечках Подільської губернії в 1917-1918 рр. / О.Б. Комарніцький // Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. — Т. 4. — С. 68-78.
 34. Комарніцький О.Б. Кам’янець-Подільська російська публічна бібліотека (1866-1890 рр.) / О.Б. Комарніцький, В.В. Малий // Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. — Т. 4. — С. 171-182.
 35. Завальнюк О.М. Класичний університет у Кам’янці-Подільському: відродження через 85 років / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький // Соборність. Міжнародний літературно-публіцистичний журнал українських письменників. — Мюнхен. — 2005, березень. — № 1(20). — С. 54-61.
 36. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський державний університет (1918-2005 рр.): сторінки історії / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький // Укр. іст. журн. — 2005. — № 5. — С. 81-92.
 37. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський 2003 року: повернення класичного університету / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький // Ka­mie­niec Podolski. Studia z dziejow miasta i regionu/Pod red. Feliksa Kiryka. — Krakow, 2005. T. ІІ. — S. 220-237.
 38. Комарніцький О.Б. Ім’я Тараса Шевченка в житті містечок Правобережної України / О.Б. Комарніцький // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. — Вип. 9. — С. 84-88.
 39. Комарніцький О.Б. Українське населення містечок Правобережної України і державне будівництво в добу Директорії УНР (грудень 1918-1920 рр.) / О.Б. Комарніцький // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. — Т. 14. — С. 293-304.
 40. Комарніцький О.Б. Український національний рух у містечках Черкащини в добу Центральної Ради (1917-1918 рр.) / О.Б. Комарніцький // Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки». — Черкаси: видавничий відділ Черкаського національного університету ім. Бо­гдана Хмельницького, 2005. — Вип. 66. — С. 93-99.
 41. Комарніцький О.Б. Документи Державного архіву Хмельницької області про стан освіти в містечках Подільської губернії у добу Україн­ської революції / О.Б. Комарніцький // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. — Т. 5. — С. 3‑13.
 42. Комарніцький О.Б. «Подольские епархиальные ведомости» як джерело до вивчення церковної історії Поділля (за матеріалами неофіційної частини) / О.Б. Комарніцький, Н.В. Макогончук // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. — Т. 6. — С. 191-203.
 43. Комарніцький О.Б. Аграрний рух у містечках Правобережної України в період Центральної Ради / О.Б. Комарніцький // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками наукової конференції викладачів і аспірантів. — Вип. 4. В 3-х томах. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2005. — С. 39-41.
 44. Комарніцький О.Б. Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут в умовах державної незалежності України (1991-1997 рр.) / О.Б. Комарніцький, О.В. Лошній // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. — Т. 7. — С. 318-338.
 45. Комарніцький О.Б. Національна свідомість правобережного селян­ства в добу Директорії УНР (на матеріалах містечок) / О.Б. Комарніцький // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. — Т. 16. — С. 85-96.
 46. Комарніцький О.Б. Часописи Української революції 1917-1920 рр. як важливе джерело вивчення освітніх процесів у містечках Подільської губернії / О.Б. Комарніцький // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. — Т. 8. — С. 56-61.
 47. Комарніцький О.Б. Просвітницький рух за часів Української Держави гетьмана П. Скоропадського (на матеріалах містечок Правобережної України) / О.Б. Комарніцький // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками наукової конференції викладачів і аспірантів. — Вип. 5. В 3-х томах. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2006. — С. 32-33.
 48. Комарніцький О.Б. «Кам’янецька хроніка» у джерелознавстві історії України на історичному факультеті класичного університету / О.Б. Комарніцький // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. — Т. 8. — С. 439-446.
 49. Комарніцький О.Б. «Обзоры Подольской губернии» як статистичне джерело освітнього життя Подільської губернії у середині 80-х рр. ХІХ — на початку ХХ ст. / О.Б. Комарніцький // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. — Т. 9. — С. 484-493.
 50. Комарніцький О.Б. Українське населення містечок Правобережної України і окупаційні режими (1919-1920 рр.) / О.Б. Комарніцький // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. — Т. 17. — С. 63-73.
 51. Комарніцький О.Б. Студентство Кам’янець-Подільського інституту соціального виховання (педінституту) у першій половині 30-х рр. ХХ ст.: соціальний та національний склад, партійність, настрої, участь у політичних кампаніях / О.Б. Комарніцький // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. — Т. 10. — С. 322-333.
 52. Комарніцький О.Б. Хмельниччина. Дивокрай: науково-краєзнавче видання. — Кам’янець-Подільський. — 2004. — № 1-2. — 112 с. [рецензія] / О.Б. Комарніцький // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. — Т. 10. — С. 400-405.
 53. Комарніцький О.Б. Містечкове населення Правобережної України і Вільне козацтво / О.Б. Комарніцький // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2007. — Вип. 6. — Т. 1. — С. 30-31.
 54. Комарніцький О.Б. Наставник і колега [про В.С. Степанкова] / О.Б. Комарніцький // Наукова звитяга у щоденному вимірі: До 60-річчя від дня народження та 40-річчя науково-педагогічної діяльності В.С. Степанкова. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. — С. 239-242.
 55. Комарніцький О.Б. Мистецька творчість П.І. Холодного в добу Української революції (1917-1920 рр.) / О.Б. Комарніцький, Ю.В. Телячий // Петро Іванович Холодний (1876-1930 рр.). Життя в ім’я України: Збірник наукових статей за матеріалами Всеукраїнського круглого столу (14-15 грудня 2006 р.). — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2007. — С. 60-66.
 56. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський державний університет / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький // Енциклопедія історії Украї­ни. — К.: Наук. думка, 2007. — Т. 4. — С. 64-65.
 57. Завальнюк О.М. Ушицький повіт у добу Центральної Ради: на матеріалах містечок / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: Збірник науково-краєзнавчих праць. — Дунаївці, Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2008. — Вип. ІV. — С. 262-273.
 58. Комарніцький О.Б. Смотрич — батьківщина Смотрицьких у добу Української революції 1917-1920 рр. / О.Б. Комарніцький // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: Збірник науково-краєзнавчих праць. — Дунаївці, Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2008. — Вип. ІV. — С. 582-591.
 59. Завальнюк О.М. [Кам’янець-Подільський національний університет]: Історичний нарис / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: Ювілейне видання. — К.: Логос Україна, 2008. — С. 14-39.
 60. Комарніцький О.Б. Факультет фізичної культури / О.Б. Комарніцький, М.С. Солопчук // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: Ювілейне видання. — К.: Логос Україна, 2008. — С. 96-104.
 61. Комарніцький О.Б. Завальнюк Олександр Михайлович / О.Б. Ко­марніцький // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: Ювілейне видання. — К.: Логос Україна, 2008. — С. 47.
 62. Комарніцький О.Б. Олександр Завальнюк / О.Б. Комарніцький, О.В. Кеба // Інформаційний вісник [Академії наук вищої освіти України]. — Київ. — № 5 (61), листопад-грудень. — С. 122-130.
 63. Комарніцький О.Б. До питання про самоорганізацію студентів Кам’янець-Подільського державного українського університету: історичний аспект (1918-1920 рр.) / О.Б. Комарніцький, Н.В. Макогончук // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. — Т. 11. — С. 20-31.
 64. Комарніцький О.Б. Факультет фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету: історія і сучасність / О.Б. Комарніцький, М.С. Солопчук // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. — Т. 11. — С. 136-154.
 65. Комарніцький О.Б. Хмельниччина: Дивокрай: Науково-краєзнавче видання / О.Б. Комарніцький / Редкол.: О. Завальнюк, Л. Баженов, Ю. Блажевич, І. Винокур та ін. — Кам’янець-Подільський, 2005. — № 1‑2. — 104 с. [рецензія] // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. — Т. 11. — С. 507-512.
 66. Комарніцький О.Б. Журнал «Студент революції» про подільське студентство середини 20-х рр. ХХ ст. / О.Б. Комарніцький // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. — Т. 12. — С. 367-376.
 67. Завальнюк О.М. Грінченко Микола Олексійович / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. — Т. 3. — С. 94-103.
 68. Завальнюк О.М. Кримський Агатангел Юхимович / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. — Т. 3. — С. 524-530.
 69. Завальнюк О.М. Перетц Володимир Миколайович / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. — Т. 3. — С. 531-540.
 70. Комарніцький О.Б. Качуровський Володимир Іванович / О.Б. Ко­марніцький // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. — Т. 3. — С. 660-668.
 71. Завальнюк О.М. Мельник Микола Петрович / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. — Т. 3. — С. 892-896.
 72. Комарніцький О.Б. З історії створення факультету фізичного виховання і спорту Кам’янець-Подільського педагогічного інституту (кінець 40-х — початок 50-х рр. ХХ ст.) / О.Б. Комарніцький, М.С. Солопчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів, аспірантів, присвяченої 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету. — Вип. 7. У 5-ти томах. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т, 2008. — Т. 4. — С. 156-157.
 73. Комарніцький О.Б. Містечка Правобережної України у добу Української революції 1917-1920 рр.: історіографія проблеми / О.Б. Комарніцький // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т, 2008. — Вип. 1. — С. 298-323.
 74. Комарніцький О.Б. Бібліотеки містечок Правобережної України наприкінці ХІХ ст. — 1920 р. / О.Б. Комарніцький // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: Серія: Бібліотеко­знавство. Книгознавство. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т, 2008. — Вип. 1. — С. 122-128.
Матеріали і тези конференцій
 1. Комарніцький О.Б. Містечка Подільської губернії напередодні національно-демократичної революції (1917-1920 рр.) / О.Б. Комарніцький // Матеріали Х Подільської історико-краєзнавчої конференції. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2000. — С. 250-254.
 2. Комарніцький О.Б. Розвиток промисловості містечок Подільської губернії (кін. ХІХ — поч. ХХ ст.) / О.Б. Комарніцький // Поділля у контексті української історії: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (29-30 листопада 2001 р.). — Вінниця: Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, 2001. — С. 137-144.
 3. Комарніцький О.Б. Містечкові євреї Правобережної України і Українська державність у 1917-1920 рр. / О.Б. Комарніцький // Актуа­льні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії: Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції (8-9 лютого 2001 р.). — Луганськ: Східноукраїн­ський нац. ун-т, 2001. — С. 155-158.
 4. Комарніцький О.Б. Містечкові бібліотеки Подільської губернії перед Українською революцією 1917-1920 рр. / О.Б. Комарніцький // Бібліотеки в інформаційному суспільстві: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Хмельницької ОУНБ ім. М. Островського, 21 вересня 2001 р. / Управління культури Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницька державна обласна універсальна наукова бібліотека. — Хмельницький, 2001. — С. 240-247.
 5. Комарніцький О.Б. Реалізація української національно-державної ідеї: поліетнічний аспект (на матеріалах містечок Правобережної України 1917-1920 рр.) / О.Б. Комарніцький // Україна: національна ідея: Матеріали Міжнародної наукової конференції (23 квітня 2002 р.). — К.: КМУ, Правові джерела, 2003. — С. 442-450.
 6. Комарніцький О.Б. Польське землеволодіння в містечках Подільської губернії (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) / О.Б. Комарніцький // Матеріали ХІ Подільської історико-краєзнавчої конференції. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. — С. 221-228.
 7. Комарніцький О.Б. Міжетнічні взаємини у містечках Проскурівського повіту у добу Української революції 1917-1920 рр. / О.Б. Комар­ніцький // Місто Хмельницький в контексті історії України: Матеріали наукової конференції. — Хмельницький, Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. — С. 206-214.
 8. Завальнюк О.М. Містечка Могилівщини в добу Української революції 1917-1920 рр. / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький // Друга Могилів-Подільська краєзнавча конференція: Матеріали. — Могилів-Подільський, Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. — С. 145-157.
 9. Комарніцький О.Б. Містечка Вінницького повіту в добу Центральної Ради / О.Б. Комарніцький // Вінниччина: минуле і сьогодення. Краєзнавчі дослідження: Матеріали ХХІ Вінницької наукової історико-краєзнавчої конференції (25-26 жовтня 2007 р.). — Вінниця: Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, 2007. — С. 238-243.
 10. Комарніцький О.Б. Вплив матеріального становища на навчальну діяльність студентів Кам’янець-Подільського інституту соціального виховання (педінституту) у першій половині 30-х рр. ХХ ст. / О.Б. Комарніцький // Матеріали ХІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. — Т. 2. — С. 208-217.
 11. Комарніцький О.Б. Українські містечкові громади і Центральна Рада у 1917 році (на матеріалах Правобережної України) / О.Б. Комарніцький // Міжнародний науковий конгрес українських істориків «Українська історична наука на сучасному етапі розвитку». Кам’янець-Подільський, 17-18 вересня 2003 р. Доповіді та повідомлення. — Кам’янець-Подільський — Київ — Нью-Йорк, Острог: Вид-во на НаУОА, 2007. — Т. 3. — С. 400-405.
 12. Комарніцький О.Б. Містечка Правобережної України: владний аспект (грудень 1918-1920 рр.) / О.Б. Комарніцький // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1920 рр.: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. — С. 124-129.
 13. Комарніцький О.Б. Містечка Барщини у добу Української революції 1917-1920 рр. / О.Б. Комарніцький // Бар. Барська земля — крізь призму століть: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бар, 17 травня 2008 р.). — Бар: ред.-видавн. від. Барського ГПК імені Михайла Грушевського, 2008. — С. 306-312.