post by Вадим Стецюк |

Олександр Миколайович Федьков

FedkovФедьков Олександр Микола­йович народився 9 лютого 1962 року в селі Доброволя Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Батьки належали до групи сільської інтелігенції; батько займався громадсько-політичною роботою, парторг колгоспу «Прогрес» с. Привороття Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, а мама працювала учителькою початкових класів і біології Приворотської середньої школи. У 1969 році вступив на навчання до Добровільської початкової школи, після закінчення якої навчався в Приворотській середній школі (1972-1979 рр.). У 1979 році вступив до Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту на історичний факультет (спеціальність «історія», спеціалізація — «правознавство»), який закінчив з відзнакою у 1984 році.

По закінченні навчання працював учителем історії в Жванецькій середній школі Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. З листопада 1984 по травень 1986 року служив у Збройних силах СРСР. У серпні 1986 року обраний на посаду асистента кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. З 15 листопада 1989 по 14 листопада 1992 навчався в аспірантурі Інституту історії України НАН України. Під керівництвом доктора історичних наук, професора В.Г. Сарбея захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук на тему: «Політичні партії та селянські громадські організації на Правобережній Україні в 1905-1907 рр.»

Після аспірантури повернувся до Кам’янець-Подільського дер­жавного педагогічного інституту, де з 15 листопада 1992 року працював асистентом кафедри всесвітньої історії, а з 1 вересня 1993 р. — на кафедрі історії України як асистент, старший викладач та доцент (з 01.05.1999 р.). Виконував обов’язки заступника декана історичного факультету з виховної роботи. З червня 2002 року призначений на посаду проректора з заочного навчання та співпраці з навчальними закладами Кам’янець-Подільського державного (нині — національного) університету. Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, «Відмінник освіти України».

Наукові інтереси охоплюють соціально-політичну історію України ХІХ — початку ХХ ст. Автор близько 60 робіт з цієї проблематики, серед яких дві монографії. Викладає курс «Українська історіографія» для студентів історичного факультету. Здійснює керівництво аспірантами.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ
Монографії
 1. Федьков О.М. Нариси з історії українського національного руху / О.М. Федьков. — К.: Ін-т історії України, 1994. — 259 с. (у спів­авторстві).
 2. Федьков О.М. Політичні партії і селянство в 1905-1907 роки. Діяльність партійних та непартійних організацій в селах Правобережної України / О.М. Федьков. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. — 247 с.
Навчальні та методичні посібники
 1. Федьков О.М. Історія України. В трьох частинах. Пробний навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей / О.М. Федьков, С.В. Трубчанінов, Е.М. Мельник та ін. — Кам’янець-Подільський: Центр поділлєзнавства, 1995. — Ч. 2.
 2. Федьков О.М. Історія України ХІХ — початку ХХ ст. Екзамен з історії України у 9 класі / О.М. Федьков, В.В. Газін, В.А. Дубінський. — Кам’янець-Подільський, 1997. — 86 с.
 3. Федьков О.М. Довідник з історії України для екзамену в 9 класі / О.М. Федьков, В.В. Газін, В.А. Дубінський. — Кам’янець-Подільський: Абетка, 1998. — 119 с.
 4. Федьков О.М. Довідник з історії України від найдавніших часів до початку ХХ ст. (для екзамену в 9 кл.) / О.М. Федьков, В.В. Газін, В.А. Ду­бінський. — Кам’янець-Подільський, 1999. — 100 с.
 5. Федьков О.М. Програма та методичні поради з педагогічної практики студентами IV-V курсів історичного факультету / О.М. Федьков, В.А. Дубінський. — Кам’янець-Подільський, 1999. — 52 с.
 6. Федьков О.М. Довідник з історії України для 9 класу / О.М. Фе­дьков, В.В. Газін, В.А. Дубінський. — Кам’янець-Подільський, 2000.
 7. Федьков О.М. Історія. Зразки відповідей на білети. 9 клас / О.М. Федьков, В.В. Газін, В.А. Дубінський. — Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2001. — 21 с.
 8. Федьков О.М. Історія. Зразки відповідей на білети. 11 клас / О.М. Федьков, В.В. Газін, В.А. Дубінський. — Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2001. — 32 с.
 9. Федьков О.М. Українська історіографія. Методичні рекомендації / О.М. Федьков. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2002. — 42 с.
 10. Федьков О.М. Програма та методичні поради з педагогічної практики студентам IV-V курсів історичного факультету (заочна форма навчання) / О.М. Федьков, В.А. Дубінський. — Кам’янець-Подільський, 2004. — 52 с.
 11. Федьков О.М. Історія України. Зразки відповідей на білети. 11 клас / О.М. Федьков, В.В. Газін, В.А. Дубінський. — Кам’янець-Подільський, 2004. — 84 с.
 12. Федьков О.М. Українська історіографія / О.М. Федьков. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2007.
 13. Федьков О.М. Програма та методичні рекомендації з педагогічної (фахової) практики студентам третього курсу історичного факультету / О.М. Федьков, В.А. Дубінський. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2007. — 38 с.
Наукові статті
 1. Федьков О.М. Коли утворювалися Селянські спілки, що це за організації? / О.М. Федьков // Історія України в запитаннях і відповідях. — К.: Знання, 1990. — Вип. 2. — С. 13-15.
 2. Федьков О.М. М.А. Якименко. Сорочинська трагедія (рецензія) / О.М. Федьков, В.Г. Сарбей // Укр. іст. журн. — 1991. — № 3. — С. 149-151.
 3. Федьков О.М. Угорський вчений у відділі історії України ХІХ-ХХ ст. / О.М. Федьков // Укр. іст. журн. — 1992. — № 1. — С. 156.
 4. Федьков О.М. Книга про голод на Хмельниччині / О.М. Федьков // Городоччина: минуле й сучасність у контексті історії Поділля: Науковий збірник. — Городок, 1994. — С. 105-106.
 5. Федьков О.М. Аграрні програми українських національних партій Наддніпрянщини напередодні і в період революції 1905-1907 рр. / О.М. Федьков // Наукові праці історичного факультету [Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту]. — Кам’янець-Подільський, 1996. — Т. 2. — С. 80-89.
 6. Федьков О.М. О. Скоропис-Йолтуховський «На переломі» / О.М. Фе­дьков // Academia на пошану професора Л.А. Коваленка. — 1997. — Т. 1. — С. 116‑118.
 7. Федьков О.М. «Селянству потрібні Земля і Воля…» (Аграрна програма есерів на сторінках газети «Революционная Россия» / О.М. Фе­дьков, Ю.І. Демидас // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 1998. — Т. 2(4). — С. 70-79.
 8. Федьков О.М. Чорносотенці і чутки на Поділля (з історії суспільно-політичного життя та ментальності початку ХХ ст.) / О.М. Федьков, О.М. Казмірчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. — Кам’янець-Подільський, 2001. — Т. 6(8). — С. 435-450.
 9. Федьков О.М. «Знищити в селянському русі риси пугачовщини…» (Політичні партії і Всеросійський селянський союз в Правобережній Україні у 1905 році) / О.М. Федьков // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. — Кам’янець-Подільський, 2002. — Т. 8(10). — С. 264-283.
 10. Федьков О.М. Всеросійський селянський союз і політичні партії в 1906-1907 рр. / О.М. Федьков // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічно університету. Історичні науки. — Кам’янець-Подільський, 2003. — Т. 11. — С. 152-160.
 11. Федьков О.М. «Селяни усієї України єднайтеся!» (З історії боротьби за скликання Українського селянського з’їзду наприкінці 1905 — на початку 1906 року) / О.М. Федьков // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів, присвяченої 85-й річниці від дня створення університету. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2003. — Вип. 2. — Т. 1. — С. 97-99.
 12. Федьков О.М. Політичні партії в Кам’янці-Подільському на початку ХХ століття (1902-1907 рр.) / О.М. Федьков, Д.В. Решетченко // Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків: історія і сучасність. Збірник наукових праць за підсумками міжнародної науково-практичної конференції. — Кам’янець-Подільський, 2004. — С. 76‑82.
 13. Федьков О.М. Освіта, культура і духовне життя єврейської громади м. Кам’янця-Подільського у ХІХ — на початку ХХ ст. / О.М. Федьков, П. Болтанюк // Освіта, наука і культура на Поділлі. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. — Т. 4. — С. 212‑220.
 14. Федьков О.М. Суспільно-політична боротьба на Поділлі під час виборів до І Державної Думи / О.М. Федьков, А.Л. Глушковецький // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки. — Кам’янець-Подільський, 2004. — Т. 12. — С. 336-349.
 15. Федьков О.М. Партія соціалістів-революціонерів і селянство в Правобережній Україні у 1905 р. / О.М. Федьков // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки. — Кам’янець-Подільський, 2004. — Т. 13. — С. 111-124.
 16. Федьков О.М. Аграрна програма Конституційно-демократичної партії (Партії Народної Свободи) / О.М. Федьков // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів (7-8 квітня 2004 р.). — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2004. — Вип. 3. — Т. 1. — С. 28‑30.
 17. Федьков О.М. Чорносотенці і чутки на Поділлі (з історії суспільно-політичного життя та ментальності початку ХХ ст.) / О.М. Федьков // Молода нація. Альманах «Смолоскип». — 2004. — № 4 (33). — С. 5‑21.
 18. Федьков О.М. Українська соціал-демократична спілка на Поділлі / О.М. Федьков // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: Збірник статей. — К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. — Вип. 32. — С. 36-45.
 19. Федьков О.М. Стан розвитку освіти на Поділлі і боротьба за її українізацію в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. / О.М. Федьков, Н. Семенова // Педагогічне Поділля. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія соціально-педагогічна. — Кам’янець-Подільський, 2005. — Вип. IV. — Т. ІІ. — С. 83-92.
 20. Федьков О.М. Українська соціал-демократична спілка: шляхи розв’язання аграрного питання (за матеріалами газети «Правда» / О.М. Фе­дьков, В.А. Дубінський // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки. — Кам’янець-Подільський, 2005. — Т. 14. — С. 246-253.
 21. Федьков О.М. Українська соціал-демократична спілка про шляхи розв’язання аграрного питання (1905-1907 рр.) / О.М. Федьков, В.А. Дубін­сь­кий // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові запи­ски Рівненського державного гуманітарного університету: Зб. наук. праць. — Рівне: Рівненський держ. гуманіт. ун-т, 2005. — Вип. 5. — С. 25-30.
 22. Федьков О.М. Українська соціал-демократична спілка та Херсонський губернський комітет сільських організацій (1905-1907 рр.) / О.М. Федьков // Південний архів. — 2006. — № 12. — С. 37-46.
 23. Федьков О.М. Аграрне питання в програмних документах консервативно-монархічних організацій на початку ХХ ст. / О.М. Федьков // Вісник Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки. — Кам’янець-Подільський, 2006. — Вип. 1. — С. 126-132.
 24. Федьков О.М. Лазарович Микола Васильович / О.М. Федьков // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. — Т. 3. — С. 692‑705.
 25. Федьков О.М. Кооперативний рух на Поділлі в роки Першої світової війни / О.М. Федьков // Український селянин: Зб. наук. праць. — Черкаси: Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, 2008. — Вип. 11. — С. 45-56.
Матеріали і тези конференцій
 1. Завальнюк О.М. Всеросійська селянська спілка на Поділлі / О.М. За­вальнюк, О.М. Федьков // VII Подільська краєзнавча конференція. Тези доповідей. — Кам’янець-Подільський, 1985. — С. 9-10.
 2. Федьков О.М. Керівні органи Всеросійської селянської спілки на Поділлі / О.М. Федьков // Тези доповідей шостої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. — Вінниця, 1986. — С. 35-36.
 3. Федьков О.М. Родина Затонських у першій російській революції / О.М. Федьков // Тези доповідей наукової конференції. Видатний партійний і державний діяч В.П. Затонський. — Кам’янець-Подільський, 1988. — С. 8-10.
 4. Федьков О.М. Передумови і утворення селянських організацій на початку революції 1905-1907 років на матеріалах Подільської губернії) / О.М. Федьков // VIII Подільська історико-краєзнавча конференція. Тези доповідей. Секція історії дожовтневого періоду. — Кам’янець-Подільський, 1990. — С. 13-15.
 5. Федьков О.М. Селянство України в революції 1905-1907 років (назрілі питання історичних досліджень) / О.М. Федьков // Первая российская революция 1905-1907 гг. в свете нового исторического мышления: Тезисы докладов и сообщений научной конференции (18-20 декабря 1990 г.). — Горловка, 1990. — Т. 1. — С. 108-109.
 6. Федьков О.М. Всеросійська селянська спілка і національно-визвольний рух на Україні в 1905-1907 роки / О.М. Федьков // Проблеми історії національно-визвольного руху на Україні в період феодалізму та капіталізму. — Київ — Запоріжжя, 1991. — С. 73-75.
 7. Федьков О.М. Монархічно-консервативний рух на Правобережній Україні в 1906-1907 рр. / О.М. Федьков // Тези доповідей ХХХХІІІ звітної наукової конференції кафедр інституту за 1991-1992 рр. — Кам’янець-Подільський, 1993. — С. 79-80.
 8. Федьков О.М. Д.І. Дорошенко — археограф / О.М. Федьков // Київська археографічна комісія та її внесок в розвиток української архео­графії. До 150-річчя Київської археографічної комісії. Матеріали наукової конференції. — К., 1993. — С. 124-127.
 9. Федьков О.М. В.С. Завойко: два епізоди з однієї біографії / О.М. Фе­дьков // Матеріали ІХ Подільської історико-краєзнавчої конференції. — Кам’янець-Подільський, 1995. — С. 223-225.
 10. Федьков О.М. З історії соціально-політичного життя Могилівщини у 1905-1907 рр. / О.М. Федьков // Перша Могилів-Подільська краєзнавча конференція. — Могилів-Подільський, 1996. — С. 65‑67.
 11. Федьков О.М. Д.І. Дорошенко: періодизація життя і наукової діяльності / О.М. Федьков // Матеріали всеукраїнської наукової конференції у м. Глухові. — Глухів, 1996. — С. 16-17.
 12. Федьков О.М. Українська соціал-демократична спілка РСДРП на Поділлі у 1905 р. / О.М. Федьков // Поділля і Південно-Східна Волинь в роки Визвольної війни середини XVII ст.: Матеріали всеукраїнської історико-краєзнавчої науково-практичної конференції (19 вересня 1998 р.). — Стара Синява: Поділля, 1998. — С. 193‑197.
 13. Федьков О.М. Аграрна політика уряду і селянської організації «Товариства землевласників і землеробів», примирювальні органи в Правобережній Україні у 1905-1907 рр. / О.М. Федьков // Матеріали Х Подільської історико-краєзнавчої конференції. — Кам’янець-Подільський, 2000. — С. 321-333.
 14. Федьков О.М. Публіцистика 1905-1907 рр. М.С. Грушевського про аграрне питання та шляхи його вирішення / О.М. Федьков, В.А. Ду­бінський // Історична та літературна спадщина Михайла Грушевського. Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. — Бар, 2005. — С. 149-153
 15. Федьков О.М. Політичні партії і селянство України у 1905-1907 рр. (до історіографії проблеми) / О.М. Федьков // ІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків «Українська історична наука на сучасному етапі розвитку» (Кам’янець-Подільський, 17-18 вересня 2003 р.): Доповіді та повідомлення. — Кам’янець-Подільський — Київ — Нью-Йорк — Острог: Вид-во НаУОА, 2007. — Т. 3.
 16. Федьков О.М. Голод 1932-1933 рр. у селі Солобківці Ярмолинецького району Кам’янець-Подільської області: усна історія / О.М. Федьков // Геноцид: Голодомор 1932-1933 років на Хмельниччині: причини, жертви, наслідки (до 75-річчя Голодомору 1932-1933 рр. в Україні). — Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. — С. 392-416.