Анатолій Анатолійович Заводовський


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури

Заводовський Анатолій Анатолійович народився 5 березня 1964 року у м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області. Навчався у СШ № 3 Кам’янця-Подільського. У 1983 р. закінчив Кам’янець-Подільський будівельний технікум. У 1986 р. вступив на історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Вже на студентській лаві проявив себе як здібний і талановитий організатор. Очолював університетський політичний клуб «Не бійся» (один з найкращих в Украї­ні), був менеджером та капітаном відомої у 90-х роках команди КВН «Чорна Кицька», упродовж 1993-1995 рр. грав за збірну команду КВН України.

У 1989 р. А. Заводовський, як справжній студентський лідер, делегований молодіжною громадою міста на Всесоюзний форум студентів до Москви. На початку 90-х рр. був головним редактором міського молодіжного періодичного видання «Ваша газета».

Після отримання диплому вчителя історії і правознавства з 1991 по 1993 рр. учителював у Кам’янець-Подільському ліцеї № 18. З вересня 1993 р. працював у рідному навчальному закладі помічником ректора. Зарекомендував себе як сумлінний та відповідальний працівник, який творчо підходить до вирішення будь-якої проблеми. Для підтримки правопорядку та кращої організації дозвілля 14 років тому А. Заводовським було створено університетський клуб «ОСН-Сапсан», який за результатами оглядів УМВСУ у Хмельницькій області неодноразово визнавався кращим серед подібних організацій. За сприяння Анатолія Анатолійовича в гуртожитках університету почали діяти інтернет-кав’ярня, фітнес-центр, реорганізовано роботу Центру студентського дозвілля «Союз».

У 1995 р. А.А. Заводовський здобув другу вищу освіту та фах практичного психолога. Із 2002 р. — проректор з виховної роботи Кам’янець-Подільського державного університету. За роки перебування на посаді проректора з виховної роботи значну увагу приділяє розвитку колективів художньої творчості, організації різноманітних конкурсів, фестивалів, спортивних змагань та розбудові волонтерського руху серед студентства. У 2006 р. представляв українські волонтерські осередки на міжнародному форумі Товариства Червоного Хреста у м. Мінськ.

Ним започатковано проведення щорічних Міжнародних студентських конференцій «Молодь і виклики ХХІ ст.», які через свою демократичність, актуальність і відвертість мають високий рейтинг серед молоді України та сусідніх держав. Уже 5 років діє створений А. Заводовським «Клуб любителів зимового плавання».

У 2006 р. успішно захистив кандидатську дисертацію «Преса української соціал-демократії та українське питання в Російській імперії на початку ХХ століття» в Інституті історії України НАН України. Науковий керівник — доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України О.П. Реєнт.

Основні напрямки наукової діяльності А. Заводовського — інтелектуальна історія України і держав Південної та Східної Європи другої половини ХІХ — початку ХХ століття. Автор численних публіцистичних статей у різних газетах та журналах. Має близько 50‑ти наукових праць. Друкувався в «Українському історичному журналі», «Гаслі», «Перспективах». У 2008 р. побачила світ монографія А. Заводовського «Українське питання у дзеркалі преси вітчизняної соціал-демократії». Бере участь в організації міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, роботі Міжнародної школи для студентів, магістрантів та аспірантів держав Балто-Чорноморського регіону створеної на базі Центру між­народної та регіональної політики (Росія).

А. Заводовський викладає «Історію України другої половини ХІХ — початку ХХ ст.» та спецкурс «Українське націєтворення» на історичному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, історію України — на факультеті української філології та журналістики.

А. Заводовського нагороджено Почесною грамотою Верховної ради України (2003 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2004 р.), Почесною грамотою Федерації профспілок України (2005 р.), Почесною грамотою Інституту проблем виховання Академії педагогічних наук України (2006 р.), відзнакою «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки в університеті» (2007 р.), Нагрудним знаком «За заслуги» Міністерства юстиції України (2008 р.).

ВИБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Заводовський А.А. Українське питання у дзеркалі преси вітчизняної соціал-демократії (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) / А.А. Заводовський. — Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2008. — 152 с. — Бібліо­граф.: с. 111-138.

Заводовський А.А. Навчально-методичний комплекс: Історія України другої половини ХІХ — початку ХХ ст / А.А. Заводовський. — Кам’янець-Подільський: ПП Коваль, 2007. — 76 с.

Заводовський А.А. Навчально-методичний комплекс: Українське націєтворення (кінець ХVІІІ — початок ХХІ ст) / А.А. Заводовський. — Кам’янець-Подільський: ПП Коваль, 2007. — 52 с.

Заводовський А.А. Історія України другої половини ХІХ — початку ХХ століття: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання історичних факультетів ВНЗ / А.А. Заводовський. — Кам’янець-Подільський: ПП Коваль, 2008. — 104 с.

Заводовський А.А. Українське націєтворення (кінець ХVІІІ — початок ХХІ століття): Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання історичних факультетів ВНЗ / А.А. Заводовський. — Кам’янець-Подільський: ПП Коваль, 2008. — 84 с.

Копилов А.О. Визволення Болгарії від османського гніту та Україна (до 120-ї річниці російсько-турецької війни) / А.О. Копилов, А.А. За­водовський // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 1997. — Т. 1(3). — С. 96-114.

Заводовський А.А. З історії молодіжних рухів в Україні. Балагули / А.А. Заводовський // Смолоскип. — К., 1997. — № 2 (7). — С. 10-12.

Заводовський А.А. Українська національна ідея в подільській пресі 1906 р. / А.А. Заводовський // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун‑т, 1998. — Т. 2 (4). — С. 79-84.

Заводовський А.А. З історії ліберального руху на Поділлі на початку ХХ ст. / А.А. Заводовський // Перспективи: Збірник аналітичних матеріалів. — Кам’янець-Подільський, 1999. — № 4(6). — С. 12-13.

Заводовський А.А. Поляки Подільської губернії наперередодні повстання 1863-64 рр. / А.А. Заводовський // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної наукової конференції. — Хмельницький: Поділля, 1999. — С. 210‑214.

Заводовський А.А. Національне питання в публіцистиці Симона Петлюри 1906-1907 рр. / А.А. Заводовський // Симон Петлюра у контексті українських національно-визвольних змагань. Зб. наук. праць. — Фастів: Поліфаст, 1999. — С. 53-62.

Заводовський А.А. Національна програма українців-подолян в пресі 1906 року / А.А. Заводовський // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун‑т, 1999. — Т. 3(5). — С. 79-84.

Заводовський А.А. Його твори кричали про Україну / А.А. Заводовський // Перспективи. — Кам’янець-Подільський, 1999. — № 5. — С. 10-12.

Заводовський А.А. Кам’янецька преса початку ХХ ст. Спроба національної самоідентифікації / А.А. Заводовський // Перспективи. — 1999. — № 6. — С. 17-19.

Заводовський А.А. Балагульство як форма боротьби з національним поневоленням / А.А. Заводовський // Перспективи. — 2000. — № 8. — С. 21-23.

Заводовський А.А. Національна програма українців-подолян в пресі 1906 року / А.А. Заводовський // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — Львів: Ін-т народознавства НАН Украї­ни, 2000. — Вип. 4. — С. 12-17.

Заводовський А.А. Причини кризи української преси Наддніпрянщини у 1905-1907 рр. / А.А. Заводовський // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні нау­ки. — Коломия: Видавничо-поліграфічне товариство «Вік», 2000. — Т. 4 (6). — С. 72-80.

Заводовський А.А. Використання метафор у психолого-консультативній роботі з молодими сім’ями / А.А. Заводовський, І. Степчук // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія соціально-психологічна. У 2 томах. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун‑т, 2000. — Вип. 2: Соціальна робота у сфері освіти: проблеми професійної підготовки та діяльності. — Т. 1. — С. 167-170.

Заводовський А.А. Шевченкіана в українській пресі Наддніпрянщини 1905-07 років / А.А. Заводовський // Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнського симпозіуму (19-20 травня 2000 р.). — Кам’янець-Подільський, 2000. — С. 256-259.

Заводовський А.А. Шляхи становлення та причини кризи україн­ської преси Наддніпрянщини в 1905-1908 рр. / А.А. Заводовський // Проблеми історії України ХІХ — поч. ХХ століття. — К.: Ін-т історії України НАН України, 2000. — Вип. 1. — С. 207-217.

Копилов А.О. Православна церква в Україні та національно-визвольна боротьба балканських слов’янських народів у 60-80-х рр. ХІХ ст. / А.О. Копилов, А.А. Заводовський // Укр. іст. журн. — 2000. — № 5. — С. 97-110.

Заводовський А.А. Ідея майбутньої української державності в соціал-демократичній пресі Наддніпрянщини початку ХХ ст. / А.А. Заводовський // Політологічний вісник. — К., 2001. — № 8. (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціал-демократична ідея в українському та європейському політичному просторі.»). — С. 110-118.

Заводовський А.А. Періодичні видання РУП-УСДРП початку ХХ століття / А.А. Заводовський // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2001. — Т. 5 (7). — С. 63-72.

Заводовський А.А. Поділля на початку ХХ ст. / А.А. Заводовський // Поділля в першій третині ХХ століття. Збірник статей та повідомлень. — 2001. — С. 4-12.

Заводовський А.А. Зародження та діяльність періодичних видань РУП-УСДРП на початку ХХ ст. / А.А. Заводовський // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. — К.: Ін-т історії України НАН України, 2001. — Вип. ІІ. — С. 180-201.

Копилов А.О. Слов’янська ідея в суспільно-політичній думці України другої половини ХІХ ст. та вплив на її ґенезу визвольної боротьби слов’ян Балканського півострова / А.О. Копилов, А.А. Заводовський // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2001. — Т. 6 (8). — С. 29-70.

Заводовський А.А. Українська преса початку ХХ ст. як важливий фактор національно-політичного руху: історіографія питання / А.А. За­водовський // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2001. — Т. 7 (9). — С. 379-386.

Заводовський А.А. Публікації М. Порша на поч. ХХ ст. / А.А. За­водовський // Матеріали політологічних читань з історії української соціал-демократії. — К., 2002. — С. 89-96.

Заводовський А.А. Вплив визвольної боротьби балканських слов’ян на трансформацію слов’янської ідеї в суспільно-політичній думці України другої половини ХІХ ст. / А.А. Заводовський, А.О. Копилов // Укр. іст. журн. — 2003. — № 2. — С. 56-66.

Заводовський А.А. Виховна робота у Кам’янець-Подільському державному університеті / А.А. Заводовський // Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2003. — Т. 3. — С. 71-81.

Заводовський А.А. Зародження та діяльність періодичних видань української соціал-демократії на початку ХХ ст. / А.А. Заводовський // Наше гасло. — К., 2003. — № 1. — С. 64-76

Заводовський А.А. Дискусії про моделі майбутньої української держави в соціал-демократичній пресі Наддніпрянщини початку ХХ ст. / А.А. Заводовський // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів, присвяченої 85 річниці від дня створення університету. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2003. — Вип. 2. — Т. 1. — С. 127-130.

Заводовський А.А. Кам’янецька преса початку ХХ ст. / А.А. Заводовський // Кам’янець-Подільський у контексті україно-європейських зв’язків: історія і сучасність: Збірник наукових праць за підсумками Між­народної науково-практичної конференції «Кам’янець-Подільський у кон­тексті україно-європейських зв’язків». — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2004. — С. 82-85.

Заводовський А.А. Українська соборність: уроки минулого і проб­леми сьогодення / А.А. Заводовський // Кам’янець-Подільський вісник. — 2004. — № 4. — С. 3.

Заводовський А.А. Перший український соціал-демократичний сатиричний журнал Наддніпрянщини «Шершень» / А.А. Заводовський // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. В 3 томах — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2004. — Вип. 3. — Т. 1. — С. 77-80.

Заводовський А.А. Ю. Сіцінський — редактор «Подолии» і «Православной Подолии» / А.А. Заводовський // Збірник наукових праць за підсумками всеукраїнської науково-практичної конференції. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2004. — C. 76-79.

Заводовський А.А. Вплив визвольної боротьби балканських слов’ян на трансформацію слов’янської ідеї в суспільно-політичній думці України другої половини ХІХ ст. (продовження) / А.А. Заводовський, А.О. Копилов // Укр. іст. журн. — 2005. — № 1. — С. 148-164.

Заводовський А.А. Преса початку ХХ ст. як джерело дослідження становлення української ідеології, національної освіти, церкви і культури на Поділлі / А.А. Заводовський // Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. — Т. 5: Матеріали круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі у ХVІІІ — на початку ХХІ ст.» — С. 262-272.

Заводовський А.А. Ставлення лідерів Соціал-демократичної спілки до українського питання на початку ХХ ст. / А.А. Заводовський // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2007. — Вип. 6. — Т. 1. — С. 194-196.

Заводовський А.А. Ю. Луцький про початок українського націєтворення на початку ХVIII ст. / А.А. Заводовський // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, присвячений 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. У 5 томах — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2008. — Вип. 7. — Т. 1. — С. 106‑107.

Заводовський А.А. І. Огієнко — Головноуповноважений уряду УНР / А.А. Заводовський // Духовна і наукова спадщина І.І. Огієнка (1882-1972) в контексті українського національного відродження. Наукові доповіді ІІ Всеукраїнської конференції (18-19 лютого 1997 р.). — Кам’янець-Подільський, 1997. — С.12-13.

Копилов А.О. Визволення Болгарії від османського гніту та Украї­на / А.О. Копилов, А.А. Заводовський // Україна і Болгарія: Віхи історичної дружби. Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 120‑рі­ччю визволення Болгарії від османського іга. — Одеса, 1999. — С. 10-15.

Заводовський А.А. «Світова Зірниця» перша україномовна газета на Поділлі / А.А. Заводовський // Науково-практична конференція. — Дунаївці, 2000. — С. 89-93.

Заводовський А.А. І. Волошиновський та його газета «Світова Зірниця» у 1906-07 роках / А.А. Заводовський // Матеріали Х Подільської історико-краєзнавчої конференції. — Кам’янець-Подільський, 2000. — С. 318‑321.

Заводовський А.А. «Українське питання» у статтях М. Порша 1906 р. / А.А. Заводовський // Матеріали ІV Буковинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 125-річчю заснування Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (5 жовтня 2000 р., Чернівці). — Чернівці: Золоті литаври, 2001. — С. 175-179.

Заводовський А.А. «Українське питання» в клерикальній пресі Наддніпрянщини 1905-07 рр. / А.А. Заводовський // Матеріали міжнародного наукового конгресу: «Українська історична наука на порозі ХХІ сто­ліття». — Чернівці, 2001. — С. 31-34.

Заводовський А.А. Українське питання в публікаціях Павла Тучапського на поч. ХХ ст. / А.А. Заводовський // Матеріали Міжнародного наукового конгресу україністів. — Чернівці, 2002. — С. 191-193.

Заводовський А.А. Донаціональні ідеї на українських землях : сарматська ідея у ХVІ – ХVІІІ ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип. 15. Т. 1. С. 17-19.

Заводовський А. А. Диспозитив влади Російської імперії і слов’янофільський дискурс у пресі Наддніпрянщини 70-х років ХІХ ст. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип.11: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С. 48-59.