Анатолій Анатолійович Заводовський


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури

Заводовський Анатолій Анатолійович народився 5 березня 1964 року у м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області. Навчався у СШ № 3 Кам’янця-Подільського. У 1983 р. закінчив Кам’янець-Подільський будівельний технікум. У 1986 р. вступив на історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Вже на студентській лаві проявив себе як здібний і талановитий організатор. Очолював університетський політичний клуб «Не бійся» (один з найкращих в Украї­ні), був менеджером та капітаном відомої у 90-х роках команди КВН «Чорна Кицька», упродовж 1993-1995 рр. грав за збірну команду КВН України.

У 1989 р. А. Заводовський, як справжній студентський лідер, делегований молодіжною громадою міста на Всесоюзний форум студентів до Москви. На початку 90-х рр. був головним редактором міського молодіжного періодичного видання «Ваша газета».

Після отримання диплому вчителя історії і правознавства з 1991 по 1993 рр. учителював у Кам’янець-Подільському ліцеї № 18. З вересня 1993 р. працював у рідному навчальному закладі помічником ректора. Зарекомендував себе як сумлінний та відповідальний працівник, який творчо підходить до вирішення будь-якої проблеми. Для підтримки правопорядку та кращої організації дозвілля 14 років тому А. Заводовським було створено університетський клуб «ОСН-Сапсан», який за результатами оглядів УМВСУ у Хмельницькій області неодноразово визнавався кращим серед подібних організацій. За сприяння Анатолія Анатолійовича в гуртожитках університету почали діяти інтернет-кав’ярня, фітнес-центр, реорганізовано роботу Центру студентського дозвілля «Союз».

У 1995 р. А.А. Заводовський здобув другу вищу освіту та фах практичного психолога. Із 2002 р. — проректор з виховної роботи Кам’янець-Подільського державного університету. За роки перебування на посаді проректора з виховної роботи значну увагу приділяє розвитку колективів художньої творчості, організації різноманітних конкурсів, фестивалів, спортивних змагань та розбудові волонтерського руху серед студентства. У 2006 р. представляв українські волонтерські осередки на міжнародному форумі Товариства Червоного Хреста у м. Мінськ.

Ним започатковано проведення щорічних Міжнародних студентських конференцій «Молодь і виклики ХХІ ст.», які через свою демократичність, актуальність і відвертість мають високий рейтинг серед молоді України та сусідніх держав. Уже 5 років діє створений А. Заводовським «Клуб любителів зимового плавання».

У 2006 р. успішно захистив кандидатську дисертацію «Преса української соціал-демократії та українське питання в Російській імперії на початку ХХ століття» в Інституті історії України НАН України. Науковий керівник — доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України О.П. Реєнт.

Основні напрямки наукової діяльності А. Заводовського — інтелектуальна історія України і держав Південної та Східної Європи другої половини ХІХ — початку ХХ століття. Автор численних публіцистичних статей у різних газетах та журналах. Має близько 50‑ти наукових праць. Друкувався в «Українському історичному журналі», «Гаслі», «Перспективах». У 2008 р. побачила світ монографія А. Заводовського «Українське питання у дзеркалі преси вітчизняної соціал-демократії». Бере участь в організації міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, роботі Міжнародної школи для студентів, магістрантів та аспірантів держав Балто-Чорноморського регіону створеної на базі Центру між­народної та регіональної політики (Росія).

А. Заводовський викладає «Історію України другої половини ХІХ — початку ХХ ст.» та спецкурс «Українське націєтворення» на історичному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, історію України — на факультеті української філології та журналістики.

А. Заводовського нагороджено Почесною грамотою Верховної ради України (2003 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2004 р.), Почесною грамотою Федерації профспілок України (2005 р.), Почесною грамотою Інституту проблем виховання Академії педагогічних наук України (2006 р.), відзнакою «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки в університеті» (2007 р.), Нагрудним знаком «За заслуги» Міністерства юстиції України (2008 р.).

ВИБРАНІ МОНОГРАФІЇ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Заводовський А.А. Українське питання у дзеркалі преси вітчизняної соціал-демократії (кінець ХІХ — початок ХХ ст.). Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2008. 152 с.

Заводовський А.А. Навчально-методичний комплекс: Історія України другої половини ХІХ — початку ХХ ст. Кам’янець-Подільський : ПП Коваль, 2007. 76 с.

Заводовський А.А. Навчально-методичний комплекс: Українське націєтворення (кінець ХVІІІ — початок ХХІ ст). Кам’янець-Подільський : ПП Коваль, 2007. 52 с.

Заводовський А.А. Історія України другої половини ХІХ — початку ХХ століття: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання історичних факультетів ВНЗ. Кам’янець-Подільський : ПП Коваль, 2008. 104 с.

Заводовський А.А. Українське націєтворення (кінець ХVІІІ — початок ХХІ століття): Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання історичних факультетів ВНЗ. Кам’янець-Подільський : ПП Коваль, 2008. 84 с.

НАУКОВІ ПРАЦІ ЗА 2017-2022 РР.

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема ScopusWeb of Science Core Collection

 

 1. Заводовський А. А. Історична імагологія: нові обрії для досліджень процесів українського націєтворення кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2017. Вип. 10: Присвячено 100-річчю Української революції 1917–1921 рр. С. 81-90.URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_2017_10_10
 2. Заводовський А. А. Диспозитив влади Російської імперії і слов’янофільський дискурс у пресі Наддніпрянщини 70-х років ХІХст. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки /[ редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. Вип. 11: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С. 48-59.URL: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1991
 3. Заводовський А. А. Початки формування української національної ідеології в українських етнорегіонах у «довгому ХІХ ст.» // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки /[ редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. Вип. 12. С. 125-137.URL: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3403
 4. Заводовський А. А. Постать «будителя» Анатолія Кралицького у працях науковців. /Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки, /[редкол.: В. Магась (гол.), В. Степанков (відп. ред.), В. Смолій та ін.]. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2022. Т. 35. С.37–48.URL: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3403

 Навчальні і навчально-методичні посібники

 1. Заводовський А. А. Історія України: друга половина ХІХ – початок ХХ століття: українська соціал-демократія. Хрестоматія для студ. іст. ф-тів. Кам’янець-Подільський: ПП Буйніцький, 2017. 248 с. (11 авт. арк.).
 2. Заводовський А. А. Історія України: друга половина ХІХ – початок ХХ століття: український націоналізм. Хрестоматія для студ. іст. ф-тів. Кам’янець-Подільський, ПП Буйніцький, 2018. 328 с. (14,5 авт. арк.).
 3. Заводовський А. А. Практичні заняття з предмету «Історична публіцистика»: навч.-мет. посіб. Кам’янець-Подільський. ПП Буйніцький, 2021. 146 с. (7 авт. арк.).
 4. Заводовський А. А. Проблеми українського націєтворення: навч. посіб. для студ. іст. ф-тів. Кам’янець-Подільский: ПП Буйніцький, 2021. 208 с. (10 авт. арк.).

Основні апробаційні, науково-популярні публікації

 1. Заводовський А.А. Нові підходи до досліджень українського націєтворення кінця XVIII – початку ХХ ст.  Наук. праці Кам.-Под. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка: зб. за підсумками звіт. наук. конф. виклад., доктор. і асп.: у 3-х томах. К-П: К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2017.  Вип. 16. 190 с. С. 59-62.
 2. Zavodovskiy, Anatolii. Cooperation between the Rusyn and Slovak elites (awakens) in the first half of the nineteenth century / Slavic Review. Bratislava, 2018. P.111-119.
 3. Заводовський А.А. Анатолій Кралицький – предтеча націоналізму на Закарпатті // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. 17. Т. 1. С. 66-68.
 4. Zavodovskiy, Anatolii. The Ukrainophile discourse on the pages of the press and the exposition of the authorities of the Russian Empire in the mid-19th century / Baltic Horizons. International Relations Series. Tallinn: Euro-academia, 2018. No. 36. P. 29-38.
 5. Заводовський А.А. Степан Смаль-Стоцький і процеси українського націєтворення на Буковині в останні десятиліття ХІХ – на початку ХХ ст. // ХІІ Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 185-й річниці з дня народження Юрія Федьковича та 160-й річниці з дня народження Степана Смаль-Стоцького. Тези доповідей, Чернівці, 1-2 листопада 2019 р. \ наук. Ред. О.В. Добрянський. Чернівці: Технодрук, 2019. 172 с. С. 90-94.
 6. Заводовський А.А. Стратегії та чинники української національної мобілізації на Поділлі на початку ХХ ст. // Матеріали ХVІ Подільської наукової історико-краєзнавчої конференції / [редкол.: С. А. Копилов, О. П. Реєнт, Л. В. Баженов (відп. ред.)]. Кам’янець-Подільський:ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С. 185-191.
 7. Заводовський А.А. Поляки Поділля та Волині і процеси українського націєтворення у «довгому» ХІХ ст. // Доля поляків і доля Вітчизни: погляд крізьстоліття – ІІ: зб. наук. пр. міжнарод. міждисциплінар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 26 листопада 2020 р. / [редкол.: А. Загнітко (наук. ред.), Г. Ситар, Ж. Краснобаєва-Чорна та ін.]. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. С. 127-132.
 8. Заводовський А. А. Засвоюючи логіку націоналізму: становлення національної ідеології на Закарпатті у «довгому ХІХ ст.» // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: іст. науки /[ редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.), С. А. Копилов, С. В. Олійник та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2020. Вип. 13. С. 104-113.
 9. Заводовський А.А. Нативний націоналізм на Закарпатті і диспозитив влади Австрійської імперії у середині ХІХ ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. Вип. 19. У 3-х т. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2020. Т. 1. С. 78-80.
 10. Заводовський А. А. Українська національна та донаціональні ідеології на українських землях: порівняльний аналіз // ХІІІ Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 400-річчю Хотинської війни. Тези доповідей, Чернівці, 22-23 жовтня 2 021 р. / наук. ред. О. В. Добржанський. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2021. С. 111-113.
 11. Заводовський А. А. Йосиф Левицький у польсько-русинському націоналістичному дискурсі щодо модерної мови русинів королівства Галіції і Лодомерії у першій половині ХІХ ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. Вип. 20. У 3-х т. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2021. Т. 1. С. 27-28.
 12. Заводовський А. А. Вплив М. Максимовича та М. Юзефовича на становлення молодого Пантелеймона Куліша (кінець 30-х – перша половина 40-х рр. ХІХ ст.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. Вип. 21. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2022. Т. 1. С. 58-61.