Вадим Борисович Стецюк


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури

Стецюк Вадим Борисович народився 1 червня 1982 р. у місті Кам’янці-Подільському. У 1988-1998 рр. навчався у Кам’янець-Подільській ЗОШ № 2 (закінчив екстерном), у 1998-2003 рр. — на історичному факультеті в Кам’янець-Подільському державному (педагогічному) університеті. Після закінчення університету вступив до аспірантури КПДУ.

У 2003-2009 рр. працював вчителем історії спеціалізованої ЗОШ № 5 м. Кам’янця-Подільського. З вересня 2006 р. працює на кафедрі історії України (2006-2010 рр. – асистент, 2010-2012 рр. – старший викладач, з 2012 р. – доцент).

У квітні 2009 року у спеціалізованій вченій раді при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Земства Правобережної України в період Української національно-демократичної революції 1917-1920 рр.».

У 2018-2020 роках перебував у докторантурі при кафедрі історії України КПНУ імені Івана Огієнка. Завершує підготовку докторської дисертації, присвяченої ролі імперської армії в суспільних трансформаціях у Правобережній Україні в 1874-1914 рр.

Автор більш ніж 120 наукових публікацій.

СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
Монографії, книги
 1. Завальнюк О.М. Минуле і сучасне Кам’янця-Подільського: політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини: Історичні нариси / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький, В.Б. Стецюк. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2007. — Вип. 2. — 452 с.
 2. Стецюк В.Б. Факультет української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету / В.Б. Стецюк, Ю.О. Ма­ркітантов. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 120 с.
 3. Завальнюк О.М. Земства Поділля в добу Української революції 1917-1920 рр. / О.М. Завальнюк, В.Б. Стецюк. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. — 220 с.
Наукові статті
 1. Стецюк В.Б. Запровадження шкіл ФЗН у Кам’янець-Подільській області / В.Б. Стецюк // Освіта, наука і культура на Поділлі. — Т. 4. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. — С. 73-75.
 2. Стецюк В.Б. Вінницьке повітове земство в період національно-демократичної революції 1917-1920 рр. / В.Б. Стецюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. — Т. 13. — С. 263-274.
 3. Стецюк В.Б. Військові комісаріати Кам’янець-Подільської області напередодні Великої Вітчизняної війни (1939-1941 рр.) / В.Б. Стецюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. Випуск 3. В 3-х томах. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2004. — Т. 1. — С. 71-74.
 4. Стецюк В.Б. Роль земського самоуправління в житті Кам’янця-Подільського доби Визвольних змагань 1917-1920 рр. / В.Б. Стецюк // Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків: історія та сучасність: Збірник наукових праць за підсумками Другої Міжнародної науково-практичної конференції «Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків» (14-15 травня 2005 р.). — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2005. — С. 98-100.
 5. Стецюк В.Б. Культурно-просвітницька діяльність земств Поділля у 1917-1920 рр. / В.Б. Стецюк // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. — Т. 6. — С. 26-39.
 6. Стецюк В.Б. Видавнича діяльність земств Поділля (1907-1920 рр.) / В.Б. Стецюк // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. — Т. 7. — С. 357-367.
 7. Стецюк В.Б. Земства та «Просвіти» Правобережної України в період національно-демократичної революції 1917-1920 рр. / В.Б. Стецюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. — Т. 15: На пошану професора Л.В. Баженова. — С. 159-166.
 8. Стецюк В.Б. Екскурсії Поділлям як елемент вивчення шкільного курсу історії України / В.Б. Стецюк // Хмельниччина: Дивокрай. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. — № 1-2. — С. 74-76.
 9. Стецюк В.Б. Професійні спілки земських працівників Поділля в період національно-демократичної революції (1917-1920 рр.) / В.Б. Стецюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. — Т. 16: На пошану професора А.О. Копилова. — С. 240-246.
 10. Стецюк В.Б. Взаємовідносини земств Правобережної України з окупаційними органами влади (1917-1920 рр.) / В.Б. Стецюк // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Збірник статей. — К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. — Вип. 33. — С. 379-391.
 11. Стецюк В.Б. Земства Правобережної України в період Першої світової війни (1914-1917 рр.) / В.Б. Стецюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. — Випуск 5. В 3‑х то­мах. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2006. — Т. 1. — С. 22-25.
 12. Стецюк В.Б. Джерела про культурно-просвітницьку діяльність земств Поділля (1917-1920 рр.) / В.Б. Стецюк // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. — Т. 9: Матеріали п’ятого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі». — С. 168-176.
 13. Стецюк В.Б. Земства Волині в період Української революції 1917-1920 рр.: особовий склад і основні напрямки діяльності / В.Б. Стецюк // Проблеми українського державотворення: історія і сучасність. — У 2-х томах. — Житомир: М. Косенко, 2007. — Т. 1. — С. 66-73.
 14. Стецюк В.Б. Кам’янець-Подільська юнацька школа: передумови створення, організація та перший період існування / В.Б. Стецюк // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. — Т. 10: Матеріали круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі». — С. 281-289.
 15. Стецюк В.Б. Факультет української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету: поступ вперед / В.Б. Стецюк, Ю.О. Маркітантов // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. — Т. 11: Матеріали сьомого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі. Присвячено 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету». — С. 80-98.
Матеріали і тези конференцій
 1. Стецюк В.Б. Діяльність земств Поділля в сфері матеріального забезпечення армії УНР (1919-1920 рр.) / В.Б. Стецюк // Матеріали ХІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. — Т. 2. — С. 32-39.
 2. Стецюк В.Б. Земська політика українських урядів (1917-1920 рр.) / В.Б. Стецюк // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр.: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Кам’янець-Подільський, 6-7 грудня 2007 р.). — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. — С. 130-143.