Анатолій Григорович Філінюк


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури

Філінюк Анатолій Григорович народився 15 травня 1953 року у c. Шекеринці Ізяславського району Хмельницької області в хліборобській сім’ї. Після закінчення Шекеринецької середньої школи працював у колгоспі ім. Петровського (1970-1971), проходив дійсну військову службу на Балтійському флоті (1971-1973), знову працював у колгоспі ім. Петровського (1973-1974). Упродовж 1974-1978 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В.П. Затонського, який закінчив у 1978 році з відзнакою за спеціальністю «Історія і суспільствознавство». Працював викладачем кафедри історії КПРС і політекономії та секретарем комітету комсомолу Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту (1978-1981), проходив дворічну офіцерську службу в Збройних силах (1981-1983), перебував на посаді стажиста-дослідника та аспіранта заочної форми навчання Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка від Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту (1983-1985). Після чого працював старшим викладачем кафедри історії КПРС і політекономії Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту (1985-1987), інструктором, завідувачем сектором науки Хмельницького обкому Компартії України (1987-1990), завідувачем кафедри суспільних наук Хмельницького обласного інституту удосконалення вчителів (1990-1994), проректором з наукової роботи, доцентом, (1994-2006) кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету. В 2006 – 2009 рр. – докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З грудня 2009 р. – професор, завідувач кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Аспірантуру Київського державного університету імені Тараса Шевченка закінчив у 1985 році; під керівництвом доктора історичних наук, професора Л.Ф. Гайдукова в 1985 році захистив кандидатську дисертацію. Вчене звання доцента здобув у 1995 році.

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2003), Заслужений діяч науки і техніки України (2005), Відмінник освіти України (1997, 2003).

Фахівець у галузі історії України. Основні напрями наукових досліджень: реґіональна історія України кінця ХVІІІ – початку ХХІ століття; економічна історія України; історія духовно-культурної сфери України; історичне краєзнавство. У науковому доробку близько 300 наукових і навчально-методичних праць.

Забезпечує нормативні навчальні курси «Історія України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ століття», «Історія української культури» для студентів спеціальності «Історія», навчальні курси «Методика наукових досліджень з історії» та “Теорія і методологія історії” для слухачів магістратури зі спеціальності «Історія».

ВИБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Плоскирів – Проскурів – Хмельницький. Фактографічний збірник / Ю.І. Блажевич, С.Л. Карван, А.Г. Філінюк. – Хмельницький : Поділля, 1993. – 80 с.

Філінюк А.Г. Кам’янець-Подільський державний університет: минуле і сьогодення / О.М. Завальнюк, А.О. Копилов, А.Г. Філінюк та ін. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2003. – 408 С. : іл.

Заторжинська В.М. За покликом серця: Нарис життя й науково­-краєзнавчої діяльності В.С. Прокопчука / В.М. Заторжинська, А.Г. Філінюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2004. – 292 С. : іл.

Філінюк А.Г. Торговельно-економічні зв’язки Правобережної України в умовах інкорпорації та геополітики Російської імперії (кінець ХVІІІ – 50-ті роки ХІХ століття). Монографія / А.Г. Філінюк, Т.В. Ігнатьєва. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2006. – 316 С. : іл.

З піснею крізь роки / За ред. проф. Філінюк А.Г. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2006. – 328 С. : іл.

Філінюк А.Г. Життя, віддане справі: трудова, громадська та науково-педагогічна діяльність Івана Степановича Зеленюка: Історичний нарис. Наукове видання / А.Г. Філінюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 332 С. : іл.

Нацистський окупаційний режим на Хмельниччині. 1941-1944: Документи і матеріали / Упоряд.: Вавринчук М. П., Завальнюк О. М., Слободянюк П. Я., Філінюк А. Г., Комарніцький О., Б., Олійник Ю. В. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2009. – 576 с.

Філінюк А. Г. Правобережна Україна наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ століття: тенденції розвитку і соціальні трансформації. Наук. видання / А. Г. Філінюк. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 565 с.

Філінюк А.Г. Проблеми соціально-політичної історії України (Примірна програма для системи суспільно-політичної підготовки педагогічних кадрів): метод. реком. / А.Г. Філінюк. – Хмельницький : Хмельницький обл. ін-т удоск. вч., 1991. – 30 с.

Філінюк А.Г. Історія України і рідного краю. Орієнтовна програма курсу на допомогу пропагандистам по суспільно-політичній підготовці педагогічних кадрів : метод. реком. / А.Г. Філінюк, Б.О. Малинич. – Хмельницький : Хмельницький обл. ін-т удоск. вч., 1991. – 21 с.

Філінюк А.Г. Формування духовності та культури учителя в умовах демократизації і гуманізації освіти : метод. реком. / А.Г. Філінюк, Т.В. Рачок. – Хмельницький : Хмельницький обл. ін-т удоск. вч., 1991. – 12 с.

Філінюк А.Г. Народознавство (Примірна програма для навчальних закладів освіти Хмельницької області) : метод. реком. / А.Г. Філінюк, К.Г. Войчишена, Г.П. Іванеску та ін. – Хмельницький : Хмельн. обл. ін‑т удоск. вч., 1992. – 35 с.

Філінюк А.Г. Формування історичного мислення в учнів при вивченні історії України : метод. поради вчителям / А.Г. Філінюк, О.І. Журко, В.М. Сорокатий та ін. – Хмельницький : Хмельн. обл. ін-т удоск. вч., 1994. – 58 с.

Філінюк А.Г. Українська національно-демократична революція. Відновлення державності українського народу : навч. посіб. для студ. і вч. загальноосв. шк. та профтехуч. / А.Г. Філінюк, О.М. Завальнюк, Е.М. Мельник. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. пед. ін-т, 1995. – 64 с.

Каньоса М.І. До питання про основні аспекти управління та менеджменту. На допомогу діловій людині / М.І. Каньоса, А.Г. Філінюк. – Кам’янець-Подільський, 1997. – 40 с.

Філінюк А.Г. Наукова робота студента : метод. реком. для студ. і магістр. усіх спец. і форм навчання / А.Г. Філінюк, А.М. Трембіцький. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2007. – 75 с.

Філінюк А.Г. Історія України. Навч.-метод. комплекс для студ. іст. ф‑тів / А.Г. Філінюк. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т, 2008. – 119 с.

Філінюк А. Г. Історія України першої половини ХІХ століття: Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів історичного факультету спеціальності „Історія” / А. Г. Філінюк. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2009. – 50 с.

Філінюк А. Г. Історія України першої половини ХІХ століття: Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів історичного факультету заочної форми навчання з спеціальності „Історія” / А. Г. Філінюк. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2009. – 46 с.

Філінюк А. Г. Історія української культури: навчальна програма для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей і форм навчання / Укладач А. Г. Філінюк. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2010. – 44 с.

Філінюк А. Г. Історія української культури: навчально-методичний комплекс для студентів факультету військової підготовки / А. Г. Філінюк. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2010. – 86 с.

Філінюк А.Г. Вивчення і пропаганда етнографії фольклору Поділля у школах Хмельниччини / А.Г. Філінюк // Проблеми етнографії, фольклору і соціальної географії Поділля : наук. зб. – Кам’янець-Подільський, 1992. – С. 20-22.

Філінюк А.Г. Наукова історико-краєзнавча конференція «Культура Поділля: історія і сучасність» в м. Хмельницькому / А.Г. Філі­нюк, О.І. Журко // Укр. іст. журн. – 1994. – № 2-3. – С. 155-156.

Філінюк А.Г. Сторінки в літописі мужності / А.Г. Філінюк // Книга Пам’яті України. Історико-меморіальне багатотомне видання. Хмельницька область : у 10 т. – Хмельницький : Поділля, 1996. – Т. 9. – С. 344-350.

Філінюк А.Г. Становище селян Поділля на рубежі XVIII-ХІХ століття / А.Г. Філінюк // Кам’янеччина у контексті історії Поділля : наук. зб. – Кам’янець-Подільський, 1997. – Т. 1. – С. 81-85.

Філінюк А.Г. Деякі питання про політику царизму щодо інкорпорації Поділля до Російської імперії наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. / А.Г. Філінюк, Г.В. Бондарчук // Кам’янеччина в контексті історії Поділля : наук. зб. – Кам’янець-Подільський, 1997. – Т. 1. – С. 93-95.

Григоренко О.П. До питання про історичне минуле і перспективи розвитку сільського господарства і сіл Хмельниччини / О.П. Григоренко, А.Г. Філінюк // Дивокрай. Наук.-краєзн. альманах. Вип. др. Хмельниччина подільська. – 1997. – С. 86-89.

Філінюк А.Г. Історична школа професора Л.А. Коваленка / А.Г. Філінюк // Academia на пошану професора Л.А. Коваленка. – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 33-36.

Філінюк А.Г. Правобережна Україна наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. (деякі питання історіографії та методології) / А.Г. Філі­нюк // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ун‑ту: іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 1997. – Т. 1 (3). – С. 61-74.

Філінюк А.Г. До питання про національно-культурне відродження у Правобережній Україні наприкінці XVIII – в першій третині ХІХ століття / А.Г. Філінюк // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун‑ту: іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 1998. – Т. 2 (4). – С. 273-279.

Філінюк А.Г. Кам’янець-Подільський інститут народної освіти: розвиток, досягнення та утрати (1921-1930 рр.) / А.Г. Філінюк, Е.М. Мельник // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 1998. – Т. 1. – С. 28-40.

Філінюк А.Г. Освіта Поділля на рубежі XVIII-XIX ст. / А.Г. Філінюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 1998. – Т. 1. – С. 70-79.

Філінюк А.Г. Деякі аспекти інкорпораційної політики російського царизму у Поділлі наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. / А.Г. Філінюк // Наук. записки з української історії : зб. наук. статей. – Переяслав-Хмельницький, 1999. – Вип. 7. – С. 96-104.

Філінюк А.Г. Російська колонізаційна політика у Правобережній Україні на рубежі XVIII – ХІХ століть / А.Г. Філінюк // Історія України: Маловідомі імена, події, факти : зб. статей. – К. : Рідний край, 1999. – Вип. 9. – С. 43-57.

Філінюк А.Г. Правобережна Україна у зовнішньоекономічних зв’язках Росії наприкінці XVIII – в першій половині ХІХ ст. / А.Г. Філінюк, Т.В. Ігнатьєва // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ун‑ту: іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2000. – Т. 4 (6). – С. 144-151.

Філінюк А.Г. Воєнно-політичне забезпечення інкорпораційної політики царизму в Правобережній Україні на межі XVIII-XIX ст. / А.Г. Філінюк // Вісник. Історія. – К. : Київський ун-т. – Вип. 56. – 2001. – С. 43-48.

Філінюк А.Г. Суспільно-політичне становище селян Право­бережної України на межі XVIII-XIX століть / А.Г. Філінюк // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. – К. : Київський ун-т, 2001. – Вип. 10. – С. 51‑55.

Філінюк А.Г. Проблема інкорпорації Правобережної України до складу Російської імперії на межі ХVІІІ-ХІХ століть у сучасній літературі / А. Г. Філінюк // Наук. пр. іст. ф‑ту Кам’янець-Подільського держ. пед. ун‑ту: іст. науки / Українська історіографія на рубежі століть : матер. міжн. наук. конф. (25-26 жовтня 2001 р.). – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2001. – С. 269-277.

Філінюк А.Г. Зміни в політико-правовому статусі та управлінні міст і містечок Правобережної України наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. / А.Г. Філінюк. О.Л. Кузема // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ун‑ту: іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2001. – Т. 5 (7). – С. 221-229.

Філінюк А.Г. Українсько-російські етнополітичні відносини у Правобережній Україні на рубежі XVIII-ХІХ ст. / А.Г. Філінюк // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ун‑ту: іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2001. – Т. 6 (8). – С. 131-142.

Філінюк А.Г. Деякі питання політики царизму щодо інкорпорації Поділля до Російської імперії наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. / А.Г. Філінюк // Наук. пр. Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2002. – Т. 8 (10). – С. 230-237.

Філінюк А.Г. Духовно-релігійне життя Поділля на межі XVIII-ХІХ ст. / А.Г. Філінюк // Зб. навч.-метод. матеріалів і наук. статей іст. ф‑ту. – Луцьк : Ред.-вид. відділ ВДУ, 2002. – Вип. 7. – С. 59-66.

Філінюк А.Г. Діяльність історико-філологічної секції Наукового Товариства Кам’янець-Подільського державного українського університету (191-1920) / А.Г. Філінюк, Е.М. Мельник // Вісник. Історія. – К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2002. – Вип. 63-64. – С. 59-60.

Філінюк А.Г. Вивчення історії Поділля кінця XVIII – початку ХІХ століття в контексті історичного краєзнавства / А.Г. Філінюк // Історичне краєзнавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи : наук. зб. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. – С. 116-124.

Філінюк А.Г. Станова політика російського самодержавства у Правобережній Україні на рубежі XVIII-XIX ст.: до постановки проблеми / А.Г. Філінюк // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ун‑ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., присвяч. 85-річниці Української нац.-демокр. рев., 15-16 квітня 2002 р. : у 2 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2002. – Т. 1. – С. 70-73.

Філінюк А.Г. Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет / А.Г. Філінюк // Презентуємо вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівня акредитації: Візитка, вересень 2002. – К., 2002. – С. 37.

Філінюк А.Г. До питання про політичний статус Правобережної України в складі Російської імперії на межі XVIII-ХІХ ст. / А.Г. Філінюк // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун‑ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., присвяч. 85-й річниці від дня створення ун‑ту : вип. 2. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2003. – Т. 1. – С. 46-49.

Філінюк А.Г. Політика російського царизму щодо інкорпорації Правобережної України на межі XVIII-XIX століть: питання політичного статусу / А.Г. Філінюк // Краєзнавство. – 2003. – № 1-4. – С. 158-162.

Філінюк А.Г. Постать М. Д. Леонтовича в контексті національно-культурного відродження на межі ХІХ-ХХ ст. / А.Г. Філінюк // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура (до 125-річчя від дня народження) : наук. зб. – Київ – Кам’янець-Подільський : Медобори, 2003. – Вип. 4. – С. 80-82.

Філінюк А.Г. Нотатки з ІІ Міжнародного наукового конгресу українських істориків «Українська історична наука на сучасному етапі розвитку» / А.Г. Філінюк // Краєзнавство. – 2003. – С. 185-189.

Філінюк А.Г. Пам’ятаймо поіменно / А.Г. Філінюк // Книга скорботи України в 4-х томах: іст.-мемор. вид. Хмельницька область. – Хмельницький : Поділля, 2003. – Т. І. – С. 523-530.

Філінюк А.Г. Вишневський Іван Миколайович / А.Г. Філінюк // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2003. – Т. 1. – С. 664-676.

Філінюк А.Г. Зеленюк Іван Степанович / А.Г. Філінюк // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2003. – Т. 1. – С. 141-156.

Філінюк А.Г. Коваленко Леонід Антонович / А.Г. Філінюк // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2003. – Т. 1. – С. 168-184.

Філінюк А.Г. Федорчук Елеонора Іванівна / А.Г. Філінюк // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2003. – Т. 1. – С. 509-512.

Філінюк А.Г. Волошина Ніла Йосипівна / А.Г. Філінюк, Н. Логвиненко // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2003. – Т. 1. – С. 677-680.

Філінюк А.Г. Предборська Ірина Михайлівна / А.Г. Філінюк // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2003. – Т. 1. – С. 689-697.

Філінюк А.Г. Блажевич Юрій Іванович / А.Г. Філінюк // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2003. – Т. 1. – С. 714-718.

Філінюк А.Г. Берека Віктор Євгенович / А.Г. Філінюк // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2003. – Т. 1. – С. 725-730.

Костриця М.Ю. Баженов Лев Васильович / М.Ю. Костриця, А.Г. Філінюк // Енциклопедія сучасної України. – К. : Наук. думка, 2003. – Т. 2. – С. 76-77.

Філінюк А.Г. Станова політика російського самодержавства у Правобережній Україні на рубежі ХVІІІ – ХІХ ст. / А.Г. Філінюк // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія : зб. наук. ст. – Чернівці : Рута, 2003. – Ч. 1. – С. 343-349.

Філінюк А.Г. Наукова діяльність Кам’янець-Подільського державного університету на межі ХХ-ХХІ століть / А.Г. Філінюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2003. – Т. 3. – С. 35-62.

Філінюк А.Г. Політико-адміністративні аспекти інкорпораційної політики російського царизму в Правобережній Україні на межі ХVІІІ-ХІХ століть / А.Г. Філінюк // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. наук. ст. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. – Вип. 25. – С. 102-111.

Філінюк А.Г. Зовнішня політика Росії наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ століття та її вплив на геополітичне положення Правобережної України / А.Г. Філінюк // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун‑ту: іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2004. – Т. 13. – С. 62‑73.

Філінюк А.Г. Формуємо інтелектуальний потенціал України / А.Г. Філінюк // Вища школа України. – 2004. – № 4. – С. 52-54.

Філінюк А.Г. Рекрутська повинність у Правобережній Україні на межі ХVІІІ-ХІХ століть / А.Г. Філінюк // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун‑ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., присвяч. 60-річчю визволення України від німецько-фашистських загарбників : вип. 3. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2004. – Т. 2. – С. 17-21.

Завальнюк О.М. Поділля і Південно-Східна Волинь у праці О.В. Майорова «Галицко-Волынская Русь» / О.М. Завальнюк, М.Б. Петров, А.Г. Філінюк // Літописний Губин в контексті історії Болохівської землі ХІІ-ХІІІ ст. – Хмельницький : Друк ПП Мельник А.А., 2004. – С. 59-64.

Філінюк А.Г. Визначний освітньо-науковий центр Південно-Західного регіону України / А.Г. Філінюк // Історія України та всесвітня історія в школі. – 2004. – № 1-2. – С. 4-12.

Філінюк А.Г. Лідер за покликанням і визнанням / А.Г. Філінюк // Хмельниччина: Дивокрай. – 2004. – № 1-2. – С. 83-86.

Філінюк А.Г. Свіжий номер «Українського історика» / А.Г. Філінюк, Л.В. Баженов // Хмельниччина: Дивокрай. – 2004. – № 1-2. – С. 65.

Філінюк А.Г. Формування та функціонування органів прокурорського нагляду в Правобережній Україні у першій половині ХІХ століття / А.Г. Філінюк // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун‑ту: наук. зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., присвяч. 60-річчю Перемоги на фашистською Німеччиною (6-7 квітня 2005 р.) : вип. 4 : у 3 т. – Т. 1. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, інф.-вид. від., 2005. – С. 18-21.

Суровий А.Ф. Атаманчук Петро Сергійович / А.Ф. Суровий, А.Г. Філінюк // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – Т. 2. – С. 10-21.

Філінюк А.Г. Кучерук Олексій Степанович / А.Г. Філінюк // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – Т. 2. – С. 266-275.

Філінюк А.Г. Чопик Ярослав Михайлович / А.Г. Філінюк // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – Т. 2. – С. 580-584.

Філінюк А.Г. Мушинка Микола Іванович / А.Г. Філінюк // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – Т. 2. – С. 682-690.

Філінюк А.Г. Дарманський Микола Миколайович / А.Г. Філінюк // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – Т. 2. – С. 740-751.

Філінюк А.Г. Чижевський Борис Григорович / А.Г. Філінюк // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – Т. 2. – С. 757-765.

Філінюк А.Г. Роженко Микола Маркович / А.Г. Філінюк, А.Ф. Суровий // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – Т. 2. – С. 793-805.

Філінюк А.Г. Вишневський Надія Григорівна / А.Г. Філінюк // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – Т. 2. – С. 889-893.

Філінюк, А.Г. Олексій Степанович Кучерук – захисник Вітчизни, професор медицини, вчений, педагог / А.Г. Філінюк, П.Д. Плахтій // Педагогічне Поділля : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун‑ту. Серія соціально-педагогічна : вип. 4 / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ; [редкол.: Л.Д. Березівська та ін. ; упоряд. В.А. Гурський]. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – Т. 2. – С. 216-224.

Брицький П.П. Революційні події 1905-1907 років в Україні в оцінках професора О. Реєнта (За матеріалами монографії «Україна в імперську добу (ХІХ – поч. ХХ ст.)» / П.П. Брицький, А.Г. Філінюк // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. статей. – Київ – Хмельницький, 2005. – Вип. 32. – С. 45-51.

Філінюк А. До історії встановлення пам’ятника Тарасові Шевченку у Вашингтоні / Анатолій Філінюк // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун‑ту: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – Вип. 9: За матеріалами міжн. конф., присвяч. 190-й річниці з дна народження Т.Г. Шевченка (17-19 травня 2004 року). – С. 271-282.

Філінюк А.Г. В.М. Шайнога – авторитетний педагог і організатор освітянської галузі Хмельниччини / А.Г. Філінюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2006. – Т. 4. – С. 360-368.

Філінюк А.Г. Особливості розвитку культури міст і містечoк Правобережної України наприкінці ХVІІІ – в першій третині ХІХ століття / А.Г. Філінюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2006. – Т. 7: Матеріали третього круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі у ХVІІІ – на початку ХХІ ст. – С. 234-254.

Філінюк А.Г. Невтомний дослідник і популяризатор історії та культури українського народу (до 70-річчя від дня народження академіка НАН України Миколи Мушинки / А.Г. Філінюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2006. – Т. 8. – С. 390-401.

Філінюк А.Г. Баженов Л.В. Alma mater подільського краєзнавства (Місто Кам’янець-Подільський – центр історичної регіоналістики ХІХ – початку ХХІ століть): Наук. вид. / А.Г. Філінюк // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун‑ту: іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2006. – Т. 16: На пошану професора А.О. Копилова. – С. 480-491.

Філінюк А.Г. Другий Міжнародний конгрес українських істориків у Кам’янці-Подільському / Л.В. Баженов, А.Г. Філінюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2006. – Т. 8. – С. 360-370.

Філінюк А.Г. Проскурів наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ століття / А.Г. Філінюк // Місто Хмельницький в контексті історії України / Студії Кам’янець-Подільського Центру дослідження історії Поділля. – Хмельницький, Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2006. – Т. 2. – С. 23-28.

Філінюк А.Г. Вдивляючись у перспективу / А.Г. Філінюк // З любов’ю до України, з повагою до людей.: До 30-річчя науково-педагогічної діяльності професора О.М. Завальнюка. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – С. 195-209.

Філінюк А.Г. Дарманський Микола Миколайович / А.Г. Філінюк // Історія Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії в особах. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2006. – С. 89-99.

Філінюк А.Г. Геополітичне положення Поділля та його зміни на межі ХVІІІ – ХІХ століть / А.Г. Філінюк // Матер. ХІІ Подільськ. іст.-краєзн. конф. / Ред. кол.: Завальнюк О.М, (співголова), Войтенко В.І., Баженов Л.В. (відп. ред.) та ін. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2007. – Т. 1. – С. 253-258.

Філінюк А.Г. Інкорпорація Правобережної України Російською імперією на межі ХVІІІ – ХІХ століття та її геополітичне становище / А.Г. Філінюк // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп. : вип. 6. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2007. – Т. 1. – С. 5-8.

Філінюк А.Г. Валерій Степанович Степанков – авторитетний професор, видатний діяч вітчизняної історичної науки / А.Г. Філінюк // Наукова звитяга у щоденному вимірі. До 60-річчя від дня народження та 40-річчя науково-педагогічної діяльності доктора історичних наук, професора, академіка Валерія Степановича Степанкова / Укл. О.М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2007. – С. 197-201.

Філінюк А.Г. До питання про конфесійну політику самодержавства на Поділлі в умовах інкорпорації краю в систему Російської імперії на межі XVIII – XIX ст. / А.Г. Філінюк, Ю.І. Блажевич // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун‑ту: іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2007. – Т. 17. На пошану професора В.П. Газіна. – С. 160-179.

Філінюк А.Г. Яскравий слід видатного педагога і талановитого вченого / А.Г. Філінюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2007. – Т. 9: Матеріали п’ятого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі». – С. 3-15.

Філінюк А.Г. Невтомна праця на користь Україні, історичній науці та історичному краєзнавству: штрихи до портрета Віктора Савчука / А.Г. Філінюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2007. – Т. 9: Матеріали п’ятого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі». – С. 419-429.

Філінюк А.Г. Брати Гогоцькі і національно-культурне відродження в Правобережній Україні / А.Г. Філінюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2007. – Т. 10. – С. 22-27.

Завальнюк О.М. Професійний історик, наставник молоді, громадянин-патріот (до 60-річчя від дня народження і 40-річчя науково-педагогічної діяльності академіка В.С. Степанкова) / О.М. Завальнюк, А.Г. Філінюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2007. – Т. 10. – С. 408-425.

Філінюк А.Г. Інкорпорація Правобережної України Російською імперією на рубежі ХVІІІ-ХІХ століть: адміністративно-територіальний аспект / А.Г. Філінюк // ІІ Міжн. наук. конгрес укр. істориків «Українська історична наука на сучасному етапі розвитку» (Кам’янець-Подільський, 17-18 вересня 2003 р.) : доп. та повідомлення / Укр. іст. тов-во, Ін-т історії України НАН України, Кам’янець-Подільський держ. ун-т, Світова наук. рада при Світовому Конгресі Українців. Ред.: Любомир Винар, Олександр Завальнюк. – Кам’янець-Подільський; Київ; Нью-Йорк; Острог : Вид-во НаУОА, 2007. – С. 23‑30.

Філінюк А.Г. Зміни в національно-культурній сфері Поділля на межі XVIII – XIX століть та їх особливості / А.Г. Філінюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – Т. 11. Матеріали сьомого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі». Присвячено 90-річчю Кам’янець-Подільського нац. ун‑ту. – С. 180-190.

Філінюк А.Г. З любов’ю до Поділля і захопленням до історичного краєзнавства: Ю. І. Блажевич / А.Г. Філінюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – Т. 11. Матеріали сьомого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі». Присвячено 90-річчю Кам’янець-Подільського нац. ун‑ту. – С. 454-463.

Філінюк А.Г. Розмежування губерній Правобережної України в 1801 – 1806 роках / А.Г. Філінюк // Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун‑ту: іст. науки. Т. 18: На пошану академіка В.С. Степанкова. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 198-208.

Філінюк А.Г. Політика російського самодержавства щодо греко-католицької церкви в Правобережній Україні на межі ХVІІІ – ХІХ століть / А.Г. Філінюк // Наук. часопис НПУ імені М.П. Драго­манова. Серія № 6. Іст. науки : зб. наук. пр. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – Вип. 6. – С. 405-413.

Філінюк А.Г. Регіональні особливості розвитку Правобережної України на межі ХVІІІ – ХІХ століть / А.Г. Філінюк // Наук. записки Вінницького держ. пед. ун‑ту імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія : зб. наук. пр. / За заг. ред. проф. П.С. Григорчука. – Вінниця, 2008. – Вип. 13. – С. 12-18.

Філінюк А.Г. Етнорелігійні перетворення на Поділлі наприкінці XVIII – в перших десятиліттях ХІХ століття / А.Г. Філінюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – Т. 12. – С. 223-237.

Філінюк А.Г. Вплив церковно-релігійного чинника на особливості виконання рекрутської повинності населення Поділля / А.Г. Філінюк, С.А. Сидорук // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – Т. 12. – С. 238-252.

Філінюк А.Г. Нова наукова розвідка про селянські партійні та громадські організації в Правобережній Україні на початку ХХ ст. / А.Г. Філінюк // Наук. записки Вінницького держ. пед. ун‑ту імені Михайла Коцюбинського. Серія: історія : зб. наук. пр. / А.Г. Філінюк, Т.В. Ігнатьєва / За заг. ред. проф. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2008. – Вип. 13. – С. 30-34.

Філінюк А.Г. Наука в Кам’янець-Подільському національному університеті / А.Г. Філінюк, О.В. Кеба // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – Т. 12. – С. 26-49.

Філінюк А.Г. Соціальні трансформації в Правобережній Україні на межі ХVІІІ – ХІХ століть / А.Г. Філінюк // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун‑ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докт. і аспір. : вип. 7 : у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2008. – Т. 1. – С. 91-93.

Філінюк А.Г. Політико-адміністративні перетворення в Право­бережній Україні наприкінці ХVІІІ століття / А.Г. Філінюк // Вісник Кам’янець-Подільського нац. ун‑ту імені Івана Огієнка: Серія Історія. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – Вип. І. – С. 211-220.

Філінюк А.Г. На службі національній культурі / А.Г. Філінюк // Михайлова С.Р. Натхненний Кліо і Орфеєм: науково-мистецька діяльність П.Я. Слободянюка. – Кам’янець-Подільський : П.П. «Мо­шак М.І.», 2008. – С. 22-38.

Філінюк А.Г. Трагедія гітлерівського окупаційного режиму на Кам’янеччині / А.Г. Філінюк // Кам’янеччина: історія, розвиток, перспективи: наук. зб. – Кам’янець-Подільський : ПП «Мошак М.І.», 2008. – С. 148-163.

Філінюк А.Г. Нестеренко Валерій Антонович / А.Г. Філінюк // Кам’янець-Подільський держ. ун‑т в особах. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – Т. 3. – С. 706-712.

Філінюк А.Г. Господарське освоєння росіянами Правобережної України на межі ХVІІІ-ХІХ століть / А.Г. Філінюк // Наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун‑ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докт. і аспір. : вип. 8 : у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т, 2009. – Т. 1.

Філінюк А. З високим професіоналізмом і барвистою мовою на освітянській ниві та душевною добротою по життю / Анатолій Філінюк // Павліна Степанівна Каньоса – науковець, педагог, людина (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності та 20-річчя перебування на посаді декана педагогічного факультету) : біобібліографічний покажчик / КПНУ ім. І. Огієнка, Наук. бібліотека; [уклад.: Т.В. Сологуб, Н.Й. Сивак, Л.М. Лавська; редкол.: О.М. Завальнюк (голова), В.С. Прокопчук (відп. ред.) та ін. – Кам’янець-Подільський : Аксіомиа, 2009. – С. 73-76.

Філінюк А.Г. Господарсько-економічне освоєння росіянами Правобережної України на межі ХVІІІ-ХІХ століть / А.Г. Філінюк // Наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун‑ту: історичні науки. Т. 19: На пошану академіка В.А. Смолія. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009.

Філінюк А.Г. Документи і матеріали державних архівів Вінницької, Житомирської, Київської та Хмельницької областей як джерело вивчення соціальних трансформацій Правобережної України на межі ХVІІІ-ХІХ ст. / А.Г. Філінюк // Наук. записки Вінницького держ. пед. ун‑ту імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія : зб. наук. праць / За заг. ред. проф. П.С. Григорчука. – Вінниця : ВДПУ, 2009. – Вип. 16. – С. 198‑203.

Матеріали і тези конференцій

 1. Филинюк А. Г. Совершенствование производства – важный фактор морального стимулирования добросовестного труда / А. Г. Филинюк // Актуальные проблемы морального стимулирования труда в условиях развитого социализма. Тезисы докладов Хмельницкой обл. науч.-практ. конф. – Каменец-Подольский, 1985. – С. 55-56.
 2. Філінюк А. Г. Вклад раціоналізаторів і винахідників промисловості Хмельниччини в ресурсозбереження в роки ХІ п’ятирічки / А. Г. Філінюк, В. В. Ямполь // VIII Подільська іст.-краєзн. конф. Тези доповідей. Секція історії радянського періоду. – Кам’янець-Подільський, 1990. – С.61-63.
 3. Філінюк А. Г. Соціально-економічний розвиток м. Хмельницького у 70-80 роки / А. Г. Філінюк // Тези наук.-теор. конф. – Хмельницький: Поділля, 1991. – С.48-50.
 4. Філінюк А. Г. Інтернаціональні економічні зв’язки Хмельниччини в 60-80 роки / А. Г. Філінюк // П’ята всеукр. наук. конф. з іст. краєзнавства. Тези доп. і повід. – К. – Кам’янець-Подільський, 1991. – С.675-678.
 5. Філінюк А. Г. Вивчення і пропаганда етнографії фольклору Поділля у школах Хмельниччини / А. Г. Філінюк // Проблеми етнографії, фольклору і соціальної географії Поділля. Наук. зб. – Кам’янець-Подільський, 1992. – С. 20-22.
 6. Філінюк А. Г. Впровадження народознавства у навчальних закладах – важливий напрям духовного відродження Поділля / А. Г. Філінюк // Культура України і слов’янський світ: Наук.-практ. конф.: тези доп. та повід. – К., 1992. –Ч. 2. – С. 90-91.
 7. Філінюк А. Г. Школи ХІХ – початку ХХ століття в Дунаївцях / А. Г. Філінюк // Дунаївці: їх роль і місце в історії Поділля. Тези доп. респ. наук. конф. – Дунаївці, 1993. – С. 109-111.
 8. Філінюк А. Г. Нові доробки у вивченні історичного минулого м. Ізяслава / А. Г. Філінюк // Острог на порозі 900-річчя: тези доп. IV острозьк. іст.-краєзн. конф. – Острог, 1993. – С. 39-41.
 9. Філінюк А. Г. Міжнаціональні аспекти в минулому і сучасному міста Хмельницького / А. Г. Філінюк // Культура Поділля: історія і сучасність. Матер. другої наук.-практ. конференції, присвяченої 500-річчю м. Хмельницького. – Хмельницький: Поділля, 1993. – С. 27-29.
 10. Філінюк А. Г. Методологічні і методичні підходи історико-краєзнавчої роботи в школах та позашкільних установах освіти / А. Г. Філінюк // Матер. обл. краєзн. конф. учн. молоді, присв. 500-річчю м. Хмельницького. – Хмельницький, 1993. – С. 3-7.
 11. Філінюк А. Г. До питання про нове наукове дослідження історії Ізяслава / А. Г. Філінюк // Велика Волинь: минуле й сучасне. Тези міжн. краєзн. конференції. – Житомир, 1993. – С. 90-91.
 12. Філінюк А. Г. Голодомор 1932-1933 років на Хмельниччині у дослідженнях останнього часу / А. Г. Філінюк // Матер. респ. наук.-практ. конф.: Голод 1932-1933 років на Хмельниччині: причини, наслідки, уроки. – Хмельницький, 1993. – С. 11-15.
 13. Філінюк А. Г. Заклади освіти і культури як центри формування культури і духовності нації / А. Г. Філінюк // Проблеми розвитку культури Хмельниччини в нових суспільних умовах: тези доп. та повід. наук.-метод. конф. –Хмельницький, 1993. – С. 30-32.
 14. Філінюк А. Г. Сучасна суспільно-політична освіта – ядро творчого потенціалу вчителя / А. Г. Філінюк // Неперервна педагогічна освіта її проблеми та перспективи: тези доп. наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський, 1993. – С. 207-209.
 15. Філінюк А. Г. Духовне відродження Віньковець / А. Г. Філінюк // Віньковеччина: історія та сучасність: тези наук.-практ. конф. до 500-річчя Віньковець. – Віньківці, 1993. – С. 50-51.
 16. Філінюк А. Г. Культура і мистецтво України ХХ століття в особах подолян / А. Г. Філінюк // Духовні витоки Поділля: творці історії краю: матер. міжн. наук.-практ. конференції. – Хмельницький: Поділля, 1994. – Ч. ІІ. – С. 238-241.
 17. Філінюк А. Г. Волинські митці ХІІІ-ХІХ століть / А. Г. Філінюк // Велика Волинь: минуле й сучасне: матер. міжн. наук. краєзн. конф. у м. Ізяславі. – Хмельницький: Поділля, 1994. – С. 360-364.
 18. Філінюк А. Г. Закріплення молоді в селах Подільської Волині / А. Г. Філінюк, О. П. Григоренко // Велика Волинь: минуле й сучасне: матер. міжн. наук. краєзн. конф. у м. Ізяславі. – Хмельницький: Поділля, 1994. – С. 185-189.
 19. Філінюк А. Г. З досвіду спільної роботи установ освіти і культури Хмельниччини по піднесенню духовності школярів і молоді / А. Г. Філінюк // Проблеми розвитку культури Хмельниччини в нових суспільних умовах (за підсумками 1993р.: тези доп. і повід. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 1994. – С. 29-32.
 20. Філінюк А. Г. Виховний і культурний центр Хмельницького державного технологічного університету Поділля / А. Г. Філінюк, О. П. Григоренко // Духовні витоки Поділля: творці історії краю: матер. міжн. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 1994. – С. 238-241.
 21. Баженов Л. В. Історія Волині і Поділля в працях професора І. С. Винокура. – Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження. Наук. зб. / Л. В. Баженов, А. Г. Філінюк. – Хмельницький: Доля, 1995. – С. 303-307.
 22. Філінюк А. Г. Участь шепетівчан у боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками (1941-1945 рр.) / А. Г. Філінюк // Матер. ІХ подільськ. іст.-краєзн. конф., присвяченої 50-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні. – Кам’янець-Подільський, 1995. – С. 22-24.
 23. Філінюк А. Г. Фактори перемоги  Богдана Хмельницького у битві під Пилявою / А. Г. Філінюк // Пилявецька битва 1648 року в історії України: матер. наук.-практ. конф., присвяченої 400-річчю від дня народження Богдана Хмельницького, 22-24 вересня 1995 року. – Стара Синява, 1995. – С. 19-23.
 24. Філінюк А. Г. Наукове краєзнавство в культурі та освіті / А. Г. Філінюк // Збереження та відтворення культурної спадщини народу в умовах нової соціальної реальності: тези доп. і повід. наук.-практ. конф. – К., 1995. – С. 93-96.
 25. Філінюк А. Г. Сторінки в літописі мужності / А. Г. Філінюк // Книга Пам’яті України. Історико-меморіальне багатотомне видання. Хмельницька область: В 10 томах. –Т. 9. – Хмельницький: Поділля, 1996. – С. 344-350.
 26. Філінюк А. Г. Становище селян Поділля на рубежі XVIII-ХІХ століття / А. Г. Філінюк // Кам’янеччина у контексті історії Поділля. Наук. зб. – Кам’янець-Подільський, 1997. – Т. 1. – С. 81-85.
 27. Філінюк А. Г. Деякі питання про політику царизму щодо інкорпорації Поділля до Російської імперії наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. / А. Г. Філінюк, Г. В. Бондарчук // Кам’янеччина в контексті історії Поділля. Наук. зб. – Кам’янець-Подільський, 1997. – Т. 1. – С. 93-95.
 28. Філінюк А. Г. Українська культура ХVІІІ – початку ХІХ століття у працях І. І. Огієнка / А. Г. Філінюк // Духовна і науково-педагогічна діяльність І. І. Огієнка (1882-1972) в контексті українського національного відродження: наук. доп. другої всеукр. наук.-теор. конф., 18-19 лютого 1997 року. – До 115 річчя від дня народження. – Кам’янець-Подільський. – 1997. – С. 108-113.
 29. Григоренко О. П. До питання про історичне минуле і перспективи розвитку сільського господарства і сіл Хмельниччини / О. П. Григоренко, А. Г. Філінюк // Дивокрай. Наук.-краєзн. альманах. Вип. др. Хмельниччина подільська. – 1997. – С. 86-89.
 30. Філінюк А. Г. Історична школа професора Л. А. Коваленка / А. Г. Філінюк. – Academia на пошану професора Л. А. Коваленка. – Кам’янець-Подільський. – 1997. – С. 33-36.
 31. Філінюк А. Г. Фабрично-заводське виробництво міста Дунаєвець наприкінці ХVІІІ – ХІХ ст. / А. Г. Філінюк // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: матер. наук. конф. – К.: Рідний край, 1997. – С. 50-52.
 32. Філінюк А. Г. Соціальні самопочуття сільської молоді Старокостянтинівщини / А. Г. Філінюк, О. П. Григоренко // Старокостянтинів і край в просторі часу: матеріали всеукр. наук. іст.-краєзн. конф. „Велика Волинь”, присвяченої 470-річчю від дня народження князя К. В. Острозького, 29-30 травня 1997 р. – Хмельницький – Старокостянтинів, 1997. – С. 177-179.
 33. Філінюк А. Г. Про деякі аспекти розширення природно-заповідного фонду Хмельниччини / А. Г. Філінюк, В. А. Філінюк // Хмельниччина: роки становлення та поступу (1937-1997). Матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції): 26 вересня 1997 р. – Хмельницький: Доля, 1997. – С. 403-406.
 34. Філінюк А. Г. Східне Волино-Подільське порубіжжя на зламі XVIII-ХІХ ст. / А. Г. Філінюк // Поділля і Південно-Східна Волинь в роки Визвольної війни середини XVIII ст.: матер. всеукр. істор.-краєзн. наук.-практ. конф., 19 вересня 1998 року / Інститут історії України НАН України та ін. – Стара Синява: Поділля, 1998. – С. 181-185.
 35. Філінюк А. Г. Національно-культурне відродження у Правобережній Україні наприкінці XVIII століття і Тарас Шевченко / А. Г. Філінюк // Шевченко і Поділля: Зб. наук. праць за матер. другої всеукр. наук. конф. – К-ПДПУ, інф.-вид. від., 1999. – С. 208-215.
 36. Філінюк А. Г. Боротьба поляків за впливи у Поділлі в 1793-1830 роках / А. Г. Філінюк // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки: зб. наук. праць за матер. міжнар. наук. конф. (23-24 червня 1999 року). – Хмельницький: Поділля, 1999. – С. 151-155.
 37. Філінюк А. Г. Формування поштового зв’язку у Правобережній Україні на рубежі XVIII-ХІХ ст. / А. Г. Філінюк // Матер. Х-ої подільської істор.-краєзн. конф. – Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, інф.-вид. від., 2000. – С. 255-261.
 38. Філінюк А. Г. Культурно-національне відродження у Правобережній Україні та російська інкорпораційна політика (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) / А. Г. Філінюк // Тарас Шевченко і українська культура ХХІ століття: наук. зб. за матер. всеукр. наук. симпозіуму. – Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, інф.-вид. від., 2000. – С. 218-222.
 39. Філінюк А. Г. Формування поштового зв’язку в Правобережній Україні на рубежі XVIII-ХІХ ст. / А. Г. Філінюк // Матер. IV буковин. міжнар. істор.-краєзн. конф., присвяченої 125-річчю заснування національного університету імені Юрія Федьковича, 5 жовтня 2000, Чернівці. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – С. 42-46.
 40. Філінюк А. Г. Радзивіловський митний округ у торгівлі Російської імперії в середині ХІХ століття / А. Г. Філінюк, Т. В. Ігнатьєва // Поділля у контексті української історії: матер. всеукр. наук. конф., 29-30 листопада 2001 р. – Вінниця: Він. держ. пед. ун-т, 2001. – С. 128-134.
 41. Філінюк А. Г. Особливості національно-культурного життя Правобережної України наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ століття / А. Г. Філінюк // Міжнаціональні відносини в контексті українського державотворення: історія та сучасність: міжн. наук. „круглий стіл” у дні проведення в Хмельницькій області міжнар. фестивалю національних культур: укр., рос., пол., вірм., євр., лит., тур. – 15 вересня 2001 року, м. Кам’янець-Подільський: Наук. зб. – Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, інф.-вид. від., 2001. – С. 144-148.
 42. Філінюк А. Г. Науково-дослідна робота – важливий засіб виховання майбутніх фахівців // Виховна робота у вищих навчальних закладах: симбіоз нового і традиційного: зб. наук. праць за матеріалами всеукр. наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, інф.-вид. від., 2001. – С. 228-233.
 43. Філінюк А. Г. Політичне становище українського населення Правобережжя на зламі XVIII-ХІХ століть / А. Г. Філінюк // Міжн. наук. конгрес „Українська історична наука на порозі ХХІ століття”. Чернівці, 16-18 травня 2000 р. Доп. та повід. – Чернівці: Рута. – 2001. – Т. 1. – С. 165-169.
 44. Філінюк А. Г. Вивчення історії Поділля кінця XVIII – початку ХІХ століття в контексті історичного краєзнавства / А. Г. Філінюк // Історичне краєзнавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи: наук. зб. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. – С. 116-124.
 45. Філінюк А. Г. Станова політика російського самодержавства у Правобережній Україні на рубежі XVIII-XIX ст.: до постановки проблеми / А. Г. Філінюк // Наук. праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: зб. за підсумками звітн. наук. конфер. викл. і асп., присвяченої 85-річниці Української національно-демократичної революції, 15-16 квітня 2002 року. В 2-х томах. – Т. 1. – Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, інф.-вид. від., 2002. – С. 70-73.
 46. Філінюк А. Г. Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет / А. Г. Філінюк // Презентуємо вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівня акредитації: Візитка, вересень 2002 . – К., 2002. – С. 37.
 47. Філінюк А. Г. До питання про політичний статус Правобережної України в складі Російської імперії на межі XVIII-ХІХ ст. / А. Г. Філінюк // Наук. праці Кам’янець-Подільського державного університету: зб. за підсумками звітн. наук. конф. викладачів і аспірантів, присвяченої 85-й річниці від дня створення університету. – Вип. 2. – Т. 1. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, інф.-вид. від., 2003. – С. 46-49.
 48. Філінюк А. Г. Політика російського царизму щодо інкорпорації Правобережної України на межі XVIII-XIX століть: питання політичного статусу / А. Г. Філінюк // Краєзнавство. – 2003. – № 1-4. – С. 158-162.
 49. Філінюк А. Г. Постать М. Д. Леонтовича в контексті національно-культурного відродження на межі ХІХ-ХХ ст. / А. Г. Філінюк // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура (до 125-річчя від дня народження): наук. зб. – Вип. 4. – Київ – Кам’янець-Подільський: Медобори, 2003. – С. 80-82.
 50. Філінюк А. Г. Нотатки з ІІ Міжнародного наукового конгресу українських істориків “Українська історична наука на сучасному етапі розвитку” / А. Г. Філінюк // Краєзнавство. – 2003. – С. 185-189.
 51. Філінюк А. Г. Розвиток фермерських господарств України на сучасному етапі: історико-аналогічний аспект / А. Г. Філінюк, М. І. Каньоса // Фермерські господарства на Поділлі: історична ретроспектива і сучасний стан: зб. наук. праць за матер. всеукр. наук.-практ. конф. (22-23 квітня 2003 р.) – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. – С. 148-155.
 52. Філінюк А. Г. Економіка Кам’янець-Подільського адміністративного району: стан та перспективи / А. Г. Філінюк, М. І. Каньоса, О. І. Євдокименко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: зб. наук. праць. Спецвипуск 2: За матер. всеукр. наук.-практ. конф. „Актуальні проблеми державної регіональної політики в умовах проведення адміністративної реформи в Україні”. – Хмельницький, 2003. – С. 253-257.
 53. Филинюк А. Г. На пути совершенствования международного сотрудничества (Каменец-Подольский государственный университет) / А. Г. Филинюк, А. М. Завальнюк, В. А. Савчук // Университеты и общество. Сотрудничество университетом в ХХІ веке: Сб. тезисов второй межд. конф. ун-тов (МГУ им. М. В. Ломоносова, 27-28 ноября 2003 г.). – М.: МГУ, 2003. – С. 340-342.
 54. Філінюк А. Г. Пам’ятаймо поіменно / А. Г. Філінюк // Книга скорботи України в 4-х томах: іст.-мемор. вид. Хмельницька область. Т. І. – Хмельницький: Поділля, 2003. – С. 523-530.
 55. Філінюк А. Г. До питання про співробітництво вітчизняних університетів / А. Г. Філінюк // Класичні університети – центр освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: матер. міжн. наук.-практ. конф. (16-17 грудня 2003 р.). – Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2003. – С. 195-198.
 56. Філінюк А. Г. Кам’янець-Подільський на рубежі ХVІІІ-ХІХ століть / А. Г. Філінюк // Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських культурних зв’язків: історія і сучасність: наук. зб. за матер. першої міжн. нар. наук.-практ. конф., 16-18 травня 2003 року. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, інф.-вид. від., 2004. – С. 54-58.
 57. Філінюк А. Г. Поділля кінця ХVIII – ХІХ ст. у працях Ю. Сіцінського / А. Г. Філінюк // Юхим Сіцінський в історії та культурі Поділля: наук. зб. за підсумками всеукр. наук.-практ. конфер., 28-29 листопада 2002 року. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, інф.-вид. від., 2004. – С. 43-49.
 58. Філінюк А. Г. Рекрутська повинність у Правобережній Україні на межі ХVІІІ-ХІХ століть / А. Г. Філінюк // Наук. праці Кам’янець-Подільського державного університету: зб. за підсумками звітн. наук. конф. викладачів і аспірантів, присвяченої 60-річчю визволення України від німецько-фашистських загарбників. Випуск 3. – Т. 2. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, інф.-вид. від., 2004. – С. 17-21.
 59. Завальнюк О. М. Поділля і Південно-Східна Волинь у праці О. В. Майорова „Галицко-Волынская Русь” / О. М. Завальнюк, М. Б. Петров, А. Г. Філінюк // Літописний Губин в контексті історії Болохівської землі ХІІ-ХІІІ ст. – Хмельницький: Друк ПП Мельник А. А., 2004. – С. 59-64.
 60. Завальнюк О. М. Формування історичного мислення у студентів історичних факультетів університетів / О. М. Завальнюк, М. Б. Петров, А. Г. Філінюк // Актуальні проблеми трансформації соціогуманітарної освіти: зб. наук. праць за підсумками всеукр. наук.-практ. конф. (4-5 грудня 2003 р.). – Кам’янець-Подільський: КПДУ, інф.-вид. від., 2004. – 112-117.
 61. Філінюк А. Г. Німецько-фашистський окупаційний режим на Кам’янеччині та його наслідки (1941-1944 роки) / А. Г. Філінюк // Матер. ХІХ Подільської іст.-краєзн. конф. / Ред.кол.: Завальнюк О. М. (відп. ред.), Баженов Л. В. , Винокур І. С. та ін. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. – С. 83-96.
 62. Коваленко Н. Д. Комплексні дослідження лабораторії етнології / Коваленко Н. Д., Колотило Т. І Філінюк А, Г. та ін. // Матер. ХІХ Подільської іст.-краєзн. конф. / Ред.кол.: Завальнюк О. М. (відп. ред.), Баженов Л. В. , Винокур І. С. та ін. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. – С. 546-561.
 63. Филинюк А. Г. На пути совершенствования международного сотрудничества (Каменец-Подольский государственный университет) /А. Г. Филинюк, А. М. Завальнюк, В. А. Савчук // Университеты и общество. Сотрудничество университетом в ХХІ веке: Сб. тезисов Второй межд. конф. ун-тов (МГУ им. М. В. Ломоносова, 27-28 ноября 2003 г.). – М., 2004. – С. 533-535.
 64. Філінюк А. Г. Кам’янець-Подільський у науковій спадщині В. Січинського / А. Г. Філінюк // Володимир Січинський – історик, мистецтвознавець, архітектор, педагог України і української діаспори (До 110-річчя видатного українського вченого): зб. наук. праць за підсумками міжн. наук. симпозіуму. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, інф.-вид. відділ, 2005. – С. 43-47.
 65. Філінюк А. Г. Формування та функціонування органів прокурорського нагляду в Правобережній Україні у першій половині ХІХ століття / А. Г. Філінюк // Наук. праці Кам’янець-Подільського державного університету: наук. зб. за підсумками звітн. наук. конф. викл. і асп., присвяченої 60-річчю Перемоги на фашистською Німеччиною, 6-7 квітня 2005 р. Вип. 4: У трьох томах. – Т. 1. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, інф.-вид. від., 2005. – С. 18 – 21.
 66. Філінюк А. Г. Кам’янець-Подільський наприкінці ХVIII – у першій третині ХІХ століття: становлення губернського центру Російської імперії / А. Г. Філінюк // Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків: зб. наук. праць за підсумками другої міжн. наук.-практ. конф., 14-15 травня 2005 р. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, інф.-вид. від., 2005. – С. 34-40.
 67. Філінюк А. Г. Проскурів наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ століття / А. Г. Філінюк // Місто Хмельницький в контексті історії України / Студії Кам’янець-Подільського Центру дослідження історії Поділля. – Т. 2. – Хмельницький, Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. – С. 23-28.
 68. Філінюк А. Г. Вдивляючись у перспективу / А. Г. Філінюк // З любов’ю до України, з повагою до людей.: До 30-річчя науково-педагогічної діяльності професора О. М. Завальнюка. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С. 195-209.
 69. Карамушка Л. М. Ґендерний підхід як важлива умова введення змін в організацію навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах / Л. М. Карамушка, О. І. Бондарчук, А. Г. Філінюк // Психологічні основи ефективної діяльності організації в умовах соціально-економічних змін. Тези ІV наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (23-24 листопада 2006 р., м. Київ). – К.: Наук. світ, 2006. – С. 63-64.
 70. Філінюк А. Г. Геополітичне положення Поділля та його зміни на межі ХVІІІ – ХІХ століть / А. Г. Філінюк // Матер. ХІІ Подільськ. іст.-краєзн. конф. / Ред. кол.: Завальнюк О.М, (співголова), Войтенко В. І., Баженов Л. В. (відп. ред.) та ін. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. – Т. 1. – С. 253-258.
 71. Філінюк А. Г. Інкорпорація Правобережної України Російською імперією на межі ХVІІІ – ХІХ століття та її геополітичне становище / А. Г. Філінюк // Наук. праці Кам’янець-Подільського державного університету: зб. за підсумками звітн. наук. конф. викладачів і аспірантів. Випуск 6. – Т. 1. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, ред.-вид. від., 2007. – С. 5-8.
 72. Філінюк А. Г. Соціальні трансформації в Правобережній Україні на межі ХVІІІ – ХІХ століть / А. Г. Філінюк // Наук. праці Кам’янець-Подільського державного університету: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докт. і аспір. Вип. 7. – У 5-ти т. – Т. 1. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ, ред.-вид. від., 2008. – С. 91-93.
 73. Філінюк А. Г. Трагедія гітлерівського окупаційного режиму на Кам’янеччині / А. Г. Філінюк // Кам’янеччина: історія, розвиток, перспективи: наук. зб. – Кам’янець-Подільський: ПП „Мошак М. І.”, 2008. – С. 148-163.
 74. Філінюк А. Г. Військово-політичне забезпечення інкорпораційної політики самодержавства на Поділлі / А. Г. Філінюк // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження: матер. ХХІІ наук. іст.-краєзн. конф. – Вінниця: О. Власюк, 2009. – С. 210-216.
 75. Філінюк А. Г. Господарське освоєння росіянами Правобережної України на межі ХVІІІ-ХІХ століть / А. Г. Філінюк // Наук. праці Кам’янець-Подільського державного університету: Зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докт. і аспір. Вип. 8. – У 5-ти т. – Т. 1. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ, ред.-вид. від., – С. 82-84.
 76. Філінюк А. Г. Політичні та соціально-станові аспекти міжнаціональних відносин у Правобережній Україні на межі ХVІІІ –ХІХ століття / Анатолій Філінюк // Буковинська міжн. іст.-краєзн. конф., присвячена 140-річчю заснування першого українського культурно-освітнього товариства на Буковині „Руська бесіда” (7, Чернівці, 27-28 листопада 2009 р.): Тези / Наук. ред. О. В. Добржанський. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 119-121.
 77. Філінюк А. Г. Військові постої та пов’язані з ними повинності у Подільській губернії на межі ХVІІІ –ХІХ століть /Анатолій Філінюк // Воєнна історія Поділля та Буковини: наук. зб.: матер. всеукр. наук. військ.-іст. конф. (25-26 листопада 2009 р., м. Кам’янець-Подільський). – К.: Мін-во оборони України, Центральний музей Збройних сил України, 2009. – С. 101-106.
 78. Філінюк А. Г. Теорія і методологія історії : Методичні поради до вивчення навчального курсу на семінарських заняттях. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. 96 с.
 79. Філінюк А. Г. Проблеми історії та культури Правобережної України в дослідженнях В. Антоновича і П. Чубинського // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Історичні науки. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2018 : До 100-річчя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Т. 28. С. 267-281.
 80. Філінюк А. Г. Ректорська діяльність І. С. Зеленюка у Кам’янець-Подільському: післявоєнні зрушення і осучаснення державного педагогічного інституту (1946-1966 рр.) // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т м. І. Огієнка, 2018. Т. 25 : До 100-річчя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 81. Філінюк А. Г. Події Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр. в сучасній вітчизняній науковій і краєзнавчій літературі: осмислення перебігу подій та уроків // День соборності України: історико-політологічні дискусії (до 100-річчя бою під Крутами) (29. 01. 2018 року) : зб. наук. пр. / [голов. ред. Л. Г. Білий]. Хмельницький : Вид-во Ін-ту МАУП, 2018. Вип. 5. С. 183–200.
 82. Філінюк А. Г. Професор С. А. Копилов: Людина, науковець, освітянин (до 55-річчя від дня народження та 30-річчя науково-педагогічної діяльності) // Сергій Копилов очима колег, друзів, учнів : до 55-річчя від дня народження та 30-річчя науково-педагогічної діяльності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка /[укл.: В. А. Дубінський, В. С. Степанков]. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2018. С. 35-44.
 83. Филинюк А. Г., Климчук Ю. А.  Жители Украины в европейском Движении Сопротивления в годы Второй мировой войны: транснациональный контекст // Социо-гуманитарные науки в цифровом мире: Social sciences and humanities in the digital world (12 апреля 2018 г.). Алматы :Казниту шимени К. И. Сатпаева. 2018. С. 36–42.
 84. Філінюк А. Г. Проблеми історії та культури Правобережної України в дослідженнях В. Антоновича і П. Чубинського // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Історичні науки. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2018 : До 100-річчя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Т. 28. С. 267-281