Кліщинський Павло Володимирович

 


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури

Кандидат історичних наук, старший викладач. Забезпечує викладання навчальних дисциплін з історії України, історії української культури, історії науки і техніки та української історіографії Фахівець з нової і новітньої історії України.

Народився 26 січня 1983 року в с. Сахкамінь Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Одружений, виховує доньку. У 2006 р. з відзнакою закінчив історичний факультет Кам’янець-Подільського державного університету. Протягом 2006-2009 рр. навчався в аспірантурі. З 2009 р. асистент, з грудня 2011 р. старший викладач, а з серпня 2015 р. доцент кафедри історії України. Керує написанням курсових і дипломних робіт та педагогічною практикою студентів. Працює наставником студентської академічної групи.

У 2010 році у спеціалізованій вченій раді Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка захистив кандидатську дисертацію „Правобережна Україна в роки Першої світової війни:

соціально-економічний та громадсько-політичний аспекти (1914 – лютий 1917 рр.). У 2014 р. опублікував науково-методичний посібник «Історія науки і техніки». Автор 37 публікацій.

Наукові інтереси пов’язані з проблемами історії України кінця ХІХ – початку ХХ століття. Взяв участь у роботі 18 міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конференціях.

Вибрані публікації

Кліщинський П. В. Підрозділи Російського Товариства Червоного Хреста та їх діяльність у Правобережній Україні в роки Першої світової війни (1914 – лютий 1917 рр.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х частинах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016.  Вип.15. Ч.1. С. 20-22.

Кліщинський П. В.  Політична ситуація в Подільській губернії в роки Першої світової війни (1914 – лютий 1917 рр.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія історична та філологічна. Частина. ІІ “Історичні науки”. – Кам’янець-Подільський, 2016.

Кліщинський П. В. Евакуації навчальних закладів Правобережної України  влітку-восени 1915 р.: планування і проблеми реалізації // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип. 9. С. 266-277.

Кліщинський П. В. Вінницький учительський інститут в роки Першої світової війни (1914 – лютий 1917 рр.): умови діяльності, матеріальне забезпечення і студентсько-викладацький склад // Освіта і наука на Поділлі. Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2016. Т. 23.

Кліщинський П.В. Буковина в роки Першої світової війни: військово-дипломатичний аспект // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип.11: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С. 272-281.

Кліщинський П.В. Суспільно-політичне становище на Поділлі напередодні Революційних подій початку 1917 р. // Сторінки історії Української революції та більшовицьких репресій в Україні (1917 – 1930-ті рр.): зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2018. С. 24-38.

Кліщинський П.В. Репресії на Кам’янеччині за матеріалами книги П. Гладченка «Кам’янеччина: села і люди» // Вісник Хмельницького національного університету. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Великий терор на Поділлі (до 80-річчя Великого терору)». Хмельницький, 2018.

Кліщинський П.В. Причини та передумови Першої світової війни у висвітленні преси // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х частинах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип.17. Ч.1.