Олександр Михайлович Завальнюк


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури

Завальнюк Олександр Михай­лович народився 28 листопада 1951 р. у м. Сміла Черкаської області в сім’ї військовослужбовця. Батько, Михайло Опанасович, демобілізувавшись у 1954 р. з армії, переїхав з сім’єю на рідне Поділля. Вступивши на заочне відділення фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського педінституту, став учителем (тривалий час очолював Підпилип’янську середню (восьмирічну) школу).

Олександр ріс емоційним, енергійним, допитливим і товариським юнаком. У Підпилип’янській восьмирічній і Приворотській середній школах на Кам’янеччині навчався на відмінно.

Після завершення навчання в середній школі (1968 р.) отримав золоту медаль. Не вагаючись, подав документи на історичний факультет Кам’янець-Подільського педінституту. Тут, в умовах вимогливого і шанобливого ставлення до студентства, формувався як історик, громадянин, колективіст. Великий вплив на Олександра мали лекції професорів Л.А. Коваленка і П.Ф. Лаптіна, доцентів І.С. Винокура, П.Ф. Щербини, О.Д. Степенка, М.Ф. Довганя, А.О. Копилова, А.А. Грицюка, І.Й. Козака та ін. Під керівництвом П.Ф. Щербини виконав спочатку конкурсну роботу «Колокол» О.І. Герцена про внутрішню політику російського самодержавства в 60-х рр. ХІХ ст.» (нагороджена дипломом І ступеня Всесоюзного конкурсу студентських робіт з історії ВЛКСМ, міжнародного молодіжного руху та суспільних наук, 1972 р.) та дипломне дослідження «Колокол» О.І. Герцена і буржуазні реформи 60-х рр. ХІХ ст. в Росії».

Після закінчення вузу з відзнакою у 1972 р. працював вчителем історії і географії Крилівської середньої школи Корецького району Рівненської області. У 1973-1974 рр. служив у Збройних силах, як військовослужбовець брав участь у конкурсі наукових робіт з історії комсомолу. Після демобілізації працював вчителем історії і географії Орининської середньої школи-інтернат (1974-1976 рр.). З 1976 по 1979 р. навчався в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького. Опрацювавши величезний масив архівних й опублікованих документів і матеріалів, сотні наукових досліджень, виконав під керівництвом професора М.Д. Березовчука кандидатську дисертацію «Селянський аграрний рух на Правобережній Україні (березень 1917 р. – січень 1918 р.)», яку захистив у 1980 р. у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка.

З 1979 р. розпочав науково-педагогічну діяльність у Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті (нині – національний університет імені Івана Огієнка). Був асистентом, старшим викладачем (з 1981 р.), доцентом (з 1984 р.) кафедри історії СРСР і УРСР, з 1992 р. — доцент, а з 2000 р. – професор кафедри історії України. Викладає новітню історію України.

У 1982-1984 рр. працював заступником, а в 1993-2001 рр. — деканом історичного факультету університету. Започаткував і редагував потужні фахові видання, дві збірки — «Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки» (у 1995-2002 рр. — побачили світ 8 томів), «Освіта, наука і культура на Поділлі» (до 2009 р. вийшли 12 томів). До ювілеїв професорів Л.А. Коваленка (90-річчя), М.Г. Кукурудзяка (60-річчя), П.Ф. Щербини (90-річчя), І.С. Винокура (70-річчя), А.О. Копилова (65-річчя) зініціював і організував вихід у світ 6 томів наукових праць істориків Кам’янця-Подільського, Києва, Чернівців, Львова, Чернігова, Черкас, Вінниці, Рівного, Луцька, Кракова та ін. міст (понад 2 тис. сторінок).

З листопада 2001 р. – виконуючий обов’язки, а січня 2002 р. – ректор Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету (з 2003 р. – державного, а з січня 2008 р. – національного). На посаді ректора продовжив курс свого попередника, вчителя і наставника професора А.О. Копилова, спрямований на перетворення університету в один із кращих гуманітарних навчальних закладів України. У зв’язку з цим першорядну увагу приділяв нарощуванню науково-педагогічного потенціалу, відкриттю нових спеціальностей, утворенню нових кафедр і факультетів, збільшенню ліцензійного обсягу підготовки фахівців. Виконання програми ректора започаткувало в університеті 14 нових спеціальностей, забезпечило ріст кількості науково-педагогічних працівників (з 266 до 630), студентського контингенту (з 5,3 тис. до 9 тис. осіб), підготовку кадрів (у 2003-2008 рр. захищено 13 докторських і 80 кандидатських дисертацій), ефективності НДР (у 2002-2008 рр. опубліковано понад 12,5 тис. праць, у т.ч. 680 монографій, підручників і навчальних посібників), а також зміцнення матеріальної бази (навчальні площі зросли на 13 тис. м2, парк комп’ютерів збільшився з 164 у 2002 р. до 693 у 2008 р.).

Вчений з 1990 р. досліджує проблему становлення національної університетської освіти у 1917-1920 рр. Опублікував понад 400 наукових праць, у т.ч. 26 монографій і навчальних посібників. Успішно керує науковою роботою аспірантів: захистили кандидатські дисертації Ю.В. Телячий, С.В. Олійник, О.Б. Комарніцький, дві дисертації прийнято до захисту. Завдяки цим успіхам вчений став фундатором наукової школи «Проблеми історії України кінця ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст.». Як і раніше, Олександр Михайлович приділяє значну увагу науково-дослідній роботі студентів. Все це стало підставою для присвоєння йому у квітні 2006 р. атестаційною колегією МОН України вченого звання професора кафедри історії України.

О.М. Завальнюк є академіком Академії наук вищої освіти України, заслуженим працівником освіти України. Нагороджений орденом рівноапостольного князя Володимира, відзнакою «Свята Софія», золотою медаллю «За заслуги в освіті», срібними медалями «Незалежність України», «За патріотизм», знаками Ярослава Мудрого, Петра Могили, «Лідер України», «Честь і шана», «За заслуги перед міською громадою Кам’янця-Подільського».

Член Національної ради з історичного краєзнавства, міжвідомчої координаційної ради з питань краєзнавства при Президії НАН України, голова осередку Українського історичного товариства ім. М.С. Грушевського, член регіональної громадської експертної ради ДАК у Хмельницькій області, колегій управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації та Кам’янець-Подільського міського виконавчого комітету. У 2003-2006 рр. – член виконкому, 1998-2002 рр. – депутат міськради.

ВИБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ
 1. Завальнюк А.М. Историография Великой Октябрьской социалистической революции на Украине / А.М. Завальнюк, Ю.М. Гамрецький и др. — К.: Наук. думка, 1987. — 214 с.
 2. Завальнюк О.М. «Просвіта» на Теребовлянщині: Короткий історичний нарис / О.М. Завальнюк, М.В. Михайлюк. — Львів: Каменяр, 1997. — 48 с.
 3. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет / О.М. Завальнюк, А.О. Копилов та ін. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 1998. — 32 с.
 4. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський: Історико-краєзнавчий нарис / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2001. — 120 с.
 5. Завальнюк О.М. Будівництво української загальноосвітньої школи в роки національно-демократичної революції (1917-1920): Історичний нарис / О.М. Завальнюк, Ю.В. Телячий. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2001. — 212 с.
 6. Завальнюк О.М. Українська Галицька армія на Поділлі / О.М. За­вальнюк, С.В. Олійник. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2001. — 148 с.
 7. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський державний університет (1918-2003 рр.): Історичний нарис / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. — 108 с.
 8. Завальнюк О.М. Минуле і сучасне Кам’янця-Подільського: політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини: Історичні нариси / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. — 316 с.
 9. Завальнюк О.М. До історії Кам’янець-Подільського державного університету (1918-2003 рр.): Довідково-статистичні матеріали / О.М. За­вальнюк, О.Б. Комарніцький. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. — 88 с.
 10. Завальнюк О.М. Сільськогосподарський факультет Кам’янець-Подільського державного українського університету (1919-1921 рр.): Дослідження. Документи. Матеріали / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004. — 512 с.
 11. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський державний університет. Історичний нарис. Вид. 2-е, доопр. і доп. / О.М. Завальнюк, О.Б. Ко­марніцький. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004. — 120 с.
 12. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський державний університет. Історичний нарис. Вид. 3-є доопр. і доп. / О.М. Завальнюк, О.Б. Ко­марніцький. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2005. — 172 с.
 13. Завальнюк О.М. Освіта України в роки національно-демократичної революції (1917-1920): з хроніки подій / О.М. Завальнюк, В.М. Даниленко, Ю.В. Телячий. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2005. — 264 с.
 14. Завальнюк О.М. Подільські містечка в добу Української революції (1917-1920 рр.) / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2005. — 320 с.
 15. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський державний університет (1918-2006 рр.): Історичний нарис. Вид. 4-е, доопр. і доп. / О.М. За­вальнюк, О.Б. Комарніцький. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. — 196 с.
 16. Завальнюк О.М. Нариси з історії Кам’янця-Подільського / О.М. За­вальнюк, О.Б. Комарніцький. — Львів: Центр Європи, 2006. — 136 с., іл.
 17. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський державний університет: курсом зростання (2002-2006 рр.) / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. — 230 с.
 18. Завальнюк О.М. Петро Іванович Холодний: Життя, віддане Україні / О.М. Завальнюк, В.М. Даниленко, Ю.В. Телячий. — Хмельницький, 2006. — 120 с.
 19. Завальнюк О.М. Історія Кам’янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918-1921 рр.) / О.М. Завальнюк. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. — 620 с.
 20. Завальнюк О.М. Минуле і сучасне Кам’янця-Подільського / О.М. За­вальнюк, О.Б. Комарніцький, В.Б. Стецюк. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. — Вип. 2. — 452 с.
 21. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський державний університет (1918-2007 рр.): Історичний нарис / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. — 228 с.
 22. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в добу незалежної України / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 768 с.
 23. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський національний університет (1918-2008 рр.): Історичний нарис / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 296 с.
 24. Завальнюк О.М. Свято відкриття Кам’янець-Подільського державного українського університету. Дослідження. Документи. Матеріали / Укладач, автор переднього слова і досліджень О.М. Завальнюк. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 280 с.
 25. Завальнюк О.М. Земства Поділля в добу Української революції 1917-1920 рр. / О.М. Завальнюк, В.Б. Стецюк. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. — 220 с.
 26. Завальнюк О.М. Селянський рух на Україні (березень-жовтень 1917 р.) / О.М. Завальнюк. — К.: Київ. пед. ін-т, 1979. — 32 с.
 27. Завальнюк О.М. Соціалістичне змагання народів СРСР / О.М. За­вальнюк, В.І. Гринчуцький. — Хмельницький: Знання, 1982. — 48 с.
 28. Завальнюк О.М. Критика фальсифікацій історії Великої Вітчизняної війни / О.М. Завальнюк. — Кам’янець-Подільський, 1985. — 29 с.
 29. Завальнюк О.М. Нариси історії Поділля: На допомогу вчителеві / О.М. Завальнюк, І.С. Винокур та ін. — Хмельницький: Облполіграфвидав, 1990. — 328 с.
 30. Завальнюк О.М. Революція 1917 року на Поділлі: Методичні рекомендації / О.М. Завальнюк. — Хмельницький, 1990. — 24 с.
 31. Завальнюк О.М. Поділля в роки громадянської війни і іноземної воєнної інтервенції (1918-1920 рр.): Методичні рекомендації / О.М. Завальнюк. — Хмельницький, 1990. — 24 с.
 32. Завальнюк О.М. Хлібозаготівлі і голод 1932-1933 років на Хмельниччині: Матеріали на допомогу вчителю історії / О.М. Завальнюк. — Кам’янець-Подільський, 1992. — 20 с.
 33. Завальнюк О.М. Україна напередодні і в перші дні війни з гітлерівською Німеччиною: Матеріали на допомогу студентам історичного факультету / О.М. Завальнюк. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-По­дільський держ. пед. ін-т, 1993. — 21 с.
 34. Завальнюк О.М. Бойові дії на Південно-Західному і Південному фронтах (липень 1941 — липень 1942 рр.): Матеріали на допомогу студентам історичного факультету / О.М. Завальнюк. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ін-т, 1993. — 24 с.
 35. Завальнюк О.М. Україна в роки Другої світової війни: Навчальний посібник / О.М. Завальнюк. — Кам’янець-Подільський, 1996. — 124 с.
 36. Завальнюк О.М. Українська національно-демократична революція. Відновлення державності українського народу: Методична розробка / О.М. Завальнюк, А.Г. Філінюк, Е.М. Мельник. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ін-т, 1996. — 64 с.
 37. Завальнюк О.М. Україна в роки Другої світової війни: Навчальний посібник / О.М. Завальнюк. — Вид. 2-е, доопр. і доп. — Кам’янець-По­дільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 1999. — 140 с.
 38. Завальнюк О.М. Новітня аграрна історія України: Навчальний посібник / О.М. Завальнюк, І.В. Рибак. — Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2004. — 288 с.
 39. Завальнюк О.М. Хмельниччина у 1941-1944 рр.: хроніка війни / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький, Ю.В. Олійник. — Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2005. — 140 с.
 40. Завальнюк О.М. Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори і будівничі (1918-1920 рр.): Навчальний посібник / О.М. Завальнюк. — Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2005. — 496 с.
 41. Завальнюк О.М. Валерій Степанков. Портрет історика-професіо­нала / О.М. Завальнюк. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. — 20 с.
 42. Завальнюк О.М. Хведорів (Федоров) Михайло Михайлович — ректор Кам’янець-Подільського інституту народної освіти / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 24 с.
 43. Завальнюк О.М. Геринович Володимир Олександрович — ректор Кам’янець-Подільського інституту народної освіти / О.М. Завальнюк. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 28 с.
 44. Завальнюк О.М. Клепатський Павло Григорович — ректор Кам’я­нець-Подільського інституту народної освіти / О.М. Завальнюк, О.Б. Ко­марніцький. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 28 с.
 45. Завальнюк О.М. Бучинський Петро Миколайович — ректор Кам’янець-Подільського інституту народної освіти / О.М. Завальнюк, О.Б. Ко­марніцький. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 32 с.
 46. Завальнюк О.М. Студенти Кам’янець-Подільського державного українського університету в політичних процесах революційної доби (1918-1920 рр.) // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2016. Вип. 9. С. 345-360.
 47. Завальнюк О.М. Іван Огієнко і керівники української держави у 1917-1920 рр.: співпраця на ниві національного відродження // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Наук. зб. Сер.: істор. та  філолог. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. Вип.ХІІ. Ч.І. С.114-124.
 48. Завальнюк О.М. Кость Солуха в національному відродженні України 1918 року // Кость Солуха – людина, освітній і громадський діяч (до 150-річчя від дня народження та 110-річчя від заснування Подільської ,,Просвіти’’): Зб. матеріалів круглого столу. Кам’янець-Подільський, 2016. С. 12-20.
 49. Завальнюк О.М. Повсякденне життя кам’янчан у 1919 році:  зайнятість, доходи, життєвий рівень, побут, міське середовище, культурне дозвілля // Матеріали І Міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції «Місто Хмельницький в контексті історії України».  Хмельницький, 2016. С.271-268.
 50. Завальнюк О.М. Організація навчального процесу в Кам’янець-Подільському державному українському університеті (1918-1920 рр.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Зб. за підсумками звіт. наук. конф. виклад., доктор. і аспіран. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2016. Вип. 15. Т.1. С. 15-17.
 51. Завальнюк О.М. Кадровий склад історико-філологічного факультету Кам’янець-Подільського державного українського університету: проблема формування і забезпечення навчального процесу (1918-1920 рр.) // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2018. С.122-127.
 52. Завальнюк О.М. Роль місцевого самоврядування у заснуванні Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918 р.) // Духовні витоки Поділля: місцеве самоврядування в історії краю: матерілаи всеукр. наук.-практ. конф.  (м. Хмельницький, 28 березня 2018 р.). Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2018. С.15-23.
 53. Kopylov S., Zavalnuk А. Fakulta historie Norodney university Ivana Ohienka v Kamenci-Podolskom / Historikal Faculty University Ivan Ohienko of Kamyanets-Podilsky // Deyiny: internetovy casopis Institutu historie FF HU v Presove.1/2018. S.88-97.
 54. Завальнюк О.М. «Нові» й «старі» університети в Україні: науково-освітній потенціал, підготовка кадрів і внесок у національне відродження в період національно-демократичної революції (1917-1920 рр.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Іст. науки. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. Т.28. С.25-43.
 55. Завальнюк О.М. Іван Огієнко і проблема консолідації українських політичних сил у Кам’янці-Подільському (листопад 1919 – травень 1920 рр.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: наук. зб. Серія історична. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2018. Вип.ХІV. С.5-13.
 56. Завальнюк О.М. Іван Огієнко про своє життя, науково-педагогічну, державно-управлінську і громадську  діяльність у Кам’янці-Подільському: інтерпретація історика // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип.11: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С. 30-47.
 57. Завальнюк О.М. Участь інтелігенції в українському національному освітньому відродженні 1917-1920 рр. на Поділлі  як підстава для більшовицьких репресій // Сторінки історії Української революції  та більшовицьких репресій на Поділлі (1917-1930-ті рр..). Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2018. С.273-289