Олександр Михайлович Завальнюк


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури

Завальнюк Олександр Михай­лович народився 28 листопада 1951 р. у м. Сміла Черкаської області в сім’ї військовослужбовця. Батько, Михайло Опанасович, демобілізувавшись у 1954 р. з армії, переїхав з сім’єю на рідне Поділля. Вступивши на заочне відділення фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського педінституту, став учителем (тривалий час очолював Підпилип’янську середню (восьмирічну) школу).

Олександр ріс емоційним, енергійним, допитливим і товариським юнаком. У Підпилип’янській восьмирічній і Приворотській середній школах на Кам’янеччині навчався на відмінно.

Після завершення навчання в середній школі (1968 р.) отримав золоту медаль. Не вагаючись, подав документи на історичний факультет Кам’янець-Подільського педінституту. Тут, в умовах вимогливого і шанобливого ставлення до студентства, формувався як історик, громадянин, колективіст. Великий вплив на Олександра мали лекції професорів Л.А. Коваленка і П.Ф. Лаптіна, доцентів І.С. Винокура, П.Ф. Щербини, О.Д. Степенка, М.Ф. Довганя, А.О. Копилова, А.А. Грицюка, І.Й. Козака та ін. Під керівництвом П.Ф. Щербини виконав спочатку конкурсну роботу «Колокол» О.І. Герцена про внутрішню політику російського самодержавства в 60-х рр. ХІХ ст.» (нагороджена дипломом І ступеня Всесоюзного конкурсу студентських робіт з історії ВЛКСМ, міжнародного молодіжного руху та суспільних наук, 1972 р.) та дипломне дослідження «Колокол» О.І. Герцена і буржуазні реформи 60-х рр. ХІХ ст. в Росії».

Після закінчення вузу з відзнакою у 1972 р. працював вчителем історії і географії Крилівської середньої школи Корецького району Рівненської області. У 1973-1974 рр. служив у Збройних силах, як військовослужбовець брав участь у конкурсі наукових робіт з історії комсомолу. Після демобілізації працював вчителем історії і географії Орининської середньої школи-інтернат (1974-1976 рр.). З 1976 по 1979 р. навчався в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького. Опрацювавши величезний масив архівних й опублікованих документів і матеріалів, сотні наукових досліджень, виконав під керівництвом професора М.Д. Березовчука кандидатську дисертацію «Селянський аграрний рух на Правобережній Україні (березень 1917 р. – січень 1918 р.)», яку захистив у 1980 р. у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка.

З 1979 р. розпочав науково-педагогічну діяльність у Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті (нині – національний університет імені Івана Огієнка). Був асистентом, старшим викладачем (з 1981 р.), доцентом (з 1984 р.) кафедри історії СРСР і УРСР, з 1992 р. — доцент, а з 2000 р. – професор кафедри історії України. Викладає новітню історію України.

У 1982-1984 рр. працював заступником, а в 1993-2001 рр. — деканом історичного факультету університету. Започаткував і редагував потужні фахові видання, дві збірки — «Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки» (у 1995-2002 рр. — побачили світ 8 томів), «Освіта, наука і культура на Поділлі» (до 2009 р. вийшли 12 томів). До ювілеїв професорів Л.А. Коваленка (90-річчя), М.Г. Кукурудзяка (60-річчя), П.Ф. Щербини (90-річчя), І.С. Винокура (70-річчя), А.О. Копилова (65-річчя) зініціював і організував вихід у світ 6 томів наукових праць істориків Кам’янця-Подільського, Києва, Чернівців, Львова, Чернігова, Черкас, Вінниці, Рівного, Луцька, Кракова та ін. міст (понад 2 тис. сторінок).

З листопада 2001 р. – виконуючий обов’язки, а січня 2002 р. – ректор Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету (з 2003 р. – державного, а з січня 2008 р. – національного). На посаді ректора продовжив курс свого попередника, вчителя і наставника професора А.О. Копилова, спрямований на перетворення університету в один із кращих гуманітарних навчальних закладів України. У зв’язку з цим першорядну увагу приділяв нарощуванню науково-педагогічного потенціалу, відкриттю нових спеціальностей, утворенню нових кафедр і факультетів, збільшенню ліцензійного обсягу підготовки фахівців. Виконання програми ректора започаткувало в університеті 14 нових спеціальностей, забезпечило ріст кількості науково-педагогічних працівників (з 266 до 630), студентського контингенту (з 5,3 тис. до 9 тис. осіб), підготовку кадрів (у 2003-2008 рр. захищено 13 докторських і 80 кандидатських дисертацій), ефективності НДР (у 2002-2008 рр. опубліковано понад 12,5 тис. праць, у т.ч. 680 монографій, підручників і навчальних посібників), а також зміцнення матеріальної бази (навчальні площі зросли на 13 тис. м2, парк комп’ютерів збільшився з 164 у 2002 р. до 693 у 2008 р.).

Вчений з 1990 р. досліджує проблему становлення національної університетської освіти у 1917-1920 рр. Опублікував понад 400 наукових праць, у т.ч. 26 монографій і навчальних посібників. Успішно керує науковою роботою аспірантів: захистили кандидатські дисертації Ю.В. Телячий, С.В. Олійник, О.Б. Комарніцький, дві дисертації прийнято до захисту. Завдяки цим успіхам вчений став фундатором наукової школи «Проблеми історії України кінця ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст.». Як і раніше, Олександр Михайлович приділяє значну увагу науково-дослідній роботі студентів. Все це стало підставою для присвоєння йому у квітні 2006 р. атестаційною колегією МОН України вченого звання професора кафедри історії України.

О.М. Завальнюк є академіком Академії наук вищої освіти України, заслуженим працівником освіти України. Нагороджений орденом рівноапостольного князя Володимира, відзнакою «Свята Софія», золотою медаллю «За заслуги в освіті», срібними медалями «Незалежність України», «За патріотизм», знаками Ярослава Мудрого, Петра Могили, «Лідер України», «Честь і шана», «За заслуги перед міською громадою Кам’янця-Подільського».

Член Національної ради з історичного краєзнавства, міжвідомчої координаційної ради з питань краєзнавства при Президії НАН України, голова осередку Українського історичного товариства ім. М.С. Грушевського, член регіональної громадської експертної ради ДАК у Хмельницькій області, колегій управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації та Кам’янець-Подільського міського виконавчого комітету. У 2003-2006 рр. – член виконкому, 1998-2002 рр. – депутат міськради.

ВИБРАНІ МОНОГРАФІЇ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Историография Великой Октябрьской социалистической революции на Украине / А.М. Завальнюк, Ю.М. Гамрецький и др. Київ : Наук. думка, 1987. 214 с.

Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. Кам’янець-Подільський: Історико-краєзнавчий нарис. Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. 120 с.

Завальнюк О.М., Телячий Ю.В. Будівництво української загальноосвітньої школи в роки національно-демократичної революції (1917-1920): Історичний нарис. Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. 212 с.

Завальнюк О.М., Олійник С.В. Українська Галицька армія на Поділлі. Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. 148 с.

Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. Минуле і сучасне Кам’янця-Подільського: політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини: Історичні нариси. Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. 316 с.

Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. Сільськогосподарський факультет Кам’янець-Подільського державного українського університету (1919-1921 рр.): Дослідження. Документи. Матеріали. Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2004. 512 с.

Завальнюк О.М., Даниленко В.М., Телячий Ю.В. Освіта України в роки національно-демократичної революції (1917-1920): з хроніки подій. Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. 264 с.

Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. Подільські містечка в добу Української революції (1917-1920 рр.). Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. 320 с.

Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. Нариси з історії Кам’янця-Подільського. Львів : Центр Європи, 2006. 136 с.

Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. Кам’янець-Подільський державний університет: курсом зростання (2002-2006 рр.). Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. 230 с.

Завальнюк О.М., Даниленко В.М., Телячий Ю.В. Петро Іванович Холодний: Життя, віддане Україні. Хмельницький, 2006. 120 с.

Завальнюк О.М. Історія Кам’янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918-1921 рр.). Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. 620 с.

Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б., Стецюк В.Б. Минуле і сучасне Кам’янця-Подільського. Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2007. Вип. 2. 452 с.

Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в добу незалежної України. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. 768 с.

Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. Кам’янець-Подільський національний університет (1918-2008 рр.): Історичний нарис. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. 296 с.

Свято відкриття Кам’янець-Подільського державного українського університету. Дослідження. Документи. Матеріали / Укладач, автор переднього слова і досліджень О.М. Завальнюк. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. 280 с.

Завальнюк О.М., Стецюк В.Б. Земства Поділля в добу Української революції 1917-1920 рр. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. 220 с.

Завальнюк О.М. Селянський рух на Україні (березень-жовтень 1917 р.). Київ : Київ. пед. ін-т, 1979. 32 с.

Нариси історії Поділля: На допомогу вчителеві / О.М. Завальнюк, І.С. Винокур та ін. Хмельницький : Облполіграфвидав, 1990. 328 с.

Завальнюк О.М. Україна в роки Другої світової війни: Навчальний посібник. Вид. 2-е, доопр. і доп. Кам’янець-По­дільський : Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 1999. 140 с.

Завальнюк О.М., Рибак І.В Новітня аграрна історія України: Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2004. 288 с.

Хмельниччина у 1941-1944 рр.: хроніка війни / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький, Ю.В. Олійник. Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2005. 140 с.

Завальнюк О.М. Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори і будівничі (1918-1920 рр.): Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2005. 496 с.

НАУКОВІ ПРАЦІ ЗА 2017-2022 РР.

Окремі видання

 1. Завальнюк О. М. Життєвий і професійний шлях талановитого історика-аграрника, яскравого представника науково-педагогічної інтелігенції професора Івана Васильовича Рибака (1951–1917). Кам’янець-Подільський : Сисин Я. І., 2018. 92 с.
 2. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Перші 100 років поступу / [авт. кол.: С. А. Копилов, О. М. Завальнюк, О.Б.Комарніцький та ін.]. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. 208 с.
 3. Копилов С.,Завальнюк О. Першопроходець: Іван Огієнко освітянин, будівничий, ректор Кам’янець-Подільського державного українського університету : відкрита лекція / С. Копилов, О. Завальнюк. Кам’янець-Подільський : Друкарня «Рута», 2018. 60 с.
 4. В боротьбі за Україну: протистояння Якова Гальчевського більшовицькій владі в 1921–1924 рр. на Поділлі : зб. док. та матеріалів / [уклад.: В. Г. Байдич, О. М. Завальнюк та ін.]. Вид-2-е, доп. та перероб. Вінниця : Твори, 2018. 428 с. (разом із Б. Г. Байдичем та ін.).
 5. Інститут головноуповноваженого уряду Української Народної Республіки на Поділлі у висвітленні періодики 1919–1920 рр. : зб. матеріалів / [уклад.: О. . Завальнюк, О. І. Марчук]. Кам’янець-Подільський : Друкарня «Рута», 2018. 242 с.
 6. Проскурівський погром 1919 року в документах: міфи та реальність / [уклад.: В.І. Сергійчук, О. М. Завальнюк, В. Г. Байдич та ін.]. Вінниця : ТВОРИ, 2019. 290 с. (Серія: Проблемні сторінки історії Хмельниччини ; вип. 1)
 7. Завальнюк О. М., Філінюк А. Г.Анатолій Трембіцький: історик, педагог, особистість… / О. М. Завальнюк, та ін. Хмельницький : Мельник А. А., 2020. 317 с. : іл.
 8. Епістолярії Другої світової війни (із фондів Державного архіву Хмельницької області) / [уклад.: В. Г. Байдич, О. М. Завальнюк та ін.]. Хмельницький : Стрихар А. М., 2020. 60 с.
 9. Проскурівський погром 1919 року в документах: міфи та реальність / [уклад.: В.І. Сергійчук, О. М. Завальнюк, В. Г. Байдич та ін.]. Вид. 2-е, перероб. і доп. Житомир : Вид. О. О. Євенюк, 2020. 304 с. (Серія: Проблемні сторінки історії Хмельниччини ; вип. 1).
 10. Завальнюк О. М., Прокопчук В. С.Юрій Телячий український історик, освітянин-управлінець, громадський діяч : біобіліогр. покажчик. Хмельницький : Мельник А. А., 2020. 168 с.

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз зокрема ScopusWeb of Science Core Collection

 1. Завальнюк О. М. Іван Огієнко і проблема консолідації українських політичних сил у Кам’янці-Подільському (листопад 1919-травень 1920 рр.) //Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: наук. зб. Серія історична / [редкол.: С.А.Копилов (голлова редкол.), О.М. Завальнюк (відп. ред.), Л.В.Баженов та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. Вип.14. С.5-13. https://drive.google.com/file/d/1_oZJSWCerXCa5c_n-wPjlta2TiyFpLik/view
 2. Завальнюк О.М. Іван Огієнко про своє життя, науково-педагогічну, державно-управлінську і громадську діяльність у Кам’янці-Подільському: інтерпретація історика //Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія історична / [редкол.: А.Г.Філінюк (відп. ред.), С.А.Копилов, С.В.Олійник та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім.. І.Огієнка, 2018. Вип.11: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/1991/visn_hist_11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 3. Копилов С.А., Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський державний український університет: перший комплексний досвід національної вищої школи у 1918-1920 рр. // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук пр. / [редкол. О.П.Реєнт (голов. Ред..), О.М.Завальнюк (відп. ред..), Л.В.Баженов та ін.]. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня  «РУТА», 2018. Т.25: До 100-річчя заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С.9-34. https://history.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/osvita-nauka-i-kultura-na-podilli-t.25.pdf
 4. Завальнюк О. «Нові» й «старі» універистети в Україні: науково-освітній потенціал, підготовка кадрів і внесок у національне відродження 1917-1920 рр. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.:  В.Смолій, В.Степанков (відп. ред..), В.Газін та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім.. І.Огієнка, 2018. Т.28: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С.25-43. https://drive.google.com/file/d/1TMV-DboXDa80N2XAY-ErsspARdU89HyT/view
 5. Завальнюк О.М., Копилов С.А., Конет І.М. Основні результати наукової  діяльності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2008-2018 рр.) // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пар / [редкол.: О.П.Реєнт (гол. ред..), О.М.Завальнюк (відп. ред..), Л.В.Баженов та ін.]. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. Т.25: До 100-річчя заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С.52-82.https://history.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/osvita-nauka-i-kultura-na-podilli-t.25.pdf
 6. Копилов С.А., Завальнюк О.М. Професор Іван Огієнко – перший ректор Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.) // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. / [редкол.: О.П.Реєнт (гол. ред..), О.М.Завальнюк (відп. ред..), Л.В.Бажнов та ін.]. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. Т.25: До 100-річчя заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С.268-288.https://history.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/osvita-nauka-i-kultura-na-podilli-t.25.pdf
 7. Баженов Л. В., Завальнюк О.М. Спеціалізована вчена рада історичного факультету Кам’янець-Поділсьького національного університету імені Івана Огієнка // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. / [редкол.: О.П.Реєнт (гол. ред..), О.М.Завальнюк (відп. ред..), Л.В.Бажнов та ін.]. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. Т.25: До 100-річчя заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С.601-621.https://history.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/osvita-nauka-i-kultura-na-podilli-t.25.pdf
 8. Завальнюк О. М., Комарніцький О. Б. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка у працях науковців // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. /[редкол.: О.П.Реєнт (голов. ред.), О.М.Завальнюк (відп. ред.), Л.В.Баженов та ін.]. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2018. Т. 25. С. 182-267.https://history.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/osvita-nauka-i-kultura-na-podilli-t.25.pdf
 9. Завальнюк О. Іван Огієнко і упровадження української мови в усі сфери діяльності Кам’янець-Подільського університету (1918-1920 рр.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історимчні науки / [редкол.: В.Магась (гол. ред..), В. Степанков (відп. ред..), В.Смолій та ін.].  Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ нац. ун-т ім.. І. Огієнка, 2019. Т.29: До 70-річчя від дня народження академіка Валерія Андрійовича Смолія. С.232-243.https://drive.google.com/file/d/1PkZgDgnl98X-8oJV5pwlHojrfbD3W7QI/view
 10. Завальнюк О.М., Філінюк А.Г. Історику-професіоналу, професору В.С.Лозовому – 60 // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [Редкол.: А.Г.Філінюк (відп. ред.), С.А.Копилов, С.В.Олійни та ін]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. Вип.12. С.354-360. http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/3403/Visnyk-K-PNU-im-I.Ohiienka-Istorychni-nauky-Vyp.12.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 11. Завальнюк О.М. Міністр ісповідань Іван Огієнко: підтримка неправославних конфесій у контексті української державно-церковної політики (1919-1920 рр.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: наук. зб / [редкол.: С.А.Копилов (гол. ред..), О.М.Завальнюк (відп. ред..), Л.В.Баженов та ін..]. Кам’янець-Поділсьький: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім.. І.Огієнка, 2019. Вип.15. С.22-30.. Індексується в міжн. науковомеричних базах: Index Copernikus Google Scholar.https://drive.google.com/file/d/17B_z0fdo0pv1TLvh8ejxQtzoAq_JkhlG/view
 12. Завальнюк О.М. Наукова трилогія про Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара: люди, події, звершення // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: А.Г.Філінюк (відп. ред.), С.А.Копилов, С.В.Олійник та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2019. Вип.12. С.329-340. http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/3403/Visnyk-K-PNU-im-I.Ohiienka-Istorychni-nauky-Vyp.12.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 13. Бородій А., Завальнюк О,, Федьков О. Слідами одного анонімного листа: орендування земель євреями у Правобережній Україні наприкінці ХІХ-на початку ХХ ст.. // Укр. іст. журн. 2020. №4. С.61-76. Web of Science. http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=IDP=&S21STR=UIJ_2020_4_7
 14. Реєнт О., Прокопчук В., Завальнюк О. До 75-річчя професора професора Баженова Лева Васильовича // Укр. іст. жерн. 2021. №1. С.228-231. Web of Science.http://resource.history.org.ua/issue/journal/2021/11
 15. Завальнюк О., Яблонська Д. Кам’янець-Подільський інститут народної освіти (1921-1930 рр.): передумови становлення, нормативна база діяльності, структурні зміни // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: В.Магась (гол. ред..), В.Степанков (відп. ред..), В.Смолій та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2021. Т.31. С.9-21.https://drive.google.com/file/d/1f4fMKz-Aj9lLsrIX6NVYqqXmPUQG1q/view
 16. Завальнюк О., Глушковецький А. Професор Олександр Федьков: яскрава особистість, інтелектуал, талановитий історик, патріот України / О.Завальнюк, А.Глузковецький // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2022. Т.35. С.9-36.

Навчально-методичні праці

 1. Завальнюк О. Українська революція 1917-1921 рр.: погляд з ХХІ ст.. (до 100-річчя від початку): на допомогу вчителям історії // Проблеми дидактики історії: зб. наук. пр. / [редкол.: С.Копилов (голова), І.Кучинська, В.Дубінський та ін. ]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2017. Вип.8. С.143-148. . did_hist_8.pdf
 2. Завальнюк О. Законодавство держави Павла Скоропадського про вищу школу: здобутки і невирішені проблеми // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи: зб. наук. пр. / [редкол.: В.С.Степанков (гол. ред..), С.А.Копилов, І.І.Боровець та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2019. Вип.7. С.56-68. COE_7_zb.pdf
 3. Завальнюк О. Проблеми становлення національної освіти в період Української революції 1917-1920 рр. як навчальна дисципліна // Питання дидактики історії: зб. наук. пр. / [редкол.: С.Копилов (голова), І..Кучинська, В.Дубінський та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2020. Вип.11. С.110-122. did_hist_11.pdf
 4. Завальнюк О. Академічні свободи в українських університетах: перший національний досвід європейського рівня (1917-1920 рр.) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи: зб. наук. пр. / [редкол.: В.С.Степанков (гол. ред.), С.А.Копилов, І.І.Боровець та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2020. Вип.8. С.198-211. COE_8_zb.pdf
 5. Завальнюк О. Українські університети 1917-1920 рр.: перші кроки із запровадження європейського досвіду освітньо-наукової діяльності // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи: зб. наук. пр. / [редкол.: В..С.Степанков (гол. ред..), С.А.Копилов, І.І.Боровець та ін.] Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. Нац.. ун-т ім. І.Огієнка, 2021.  Вип.9. С.165-180. COE_9_zb.pdf

Основні апробаційні, науково-популярні публікації

І. Апробаційні публікації

 1. Завальнюк О.М. Осмислення Іваном Огієнком на еміграції подій Української революції 1917-1921 рр. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів, 1-2 березня 2022 р. [електронний ресурс].. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2022. С.23-25.
 2. Завальнюк О. М. Діяльність уряду УНР на ст. Проскурів, у м. Кам’янці-Подільському в умовах польсько-українсько-радянсьї війни (червень-липень 1920 р.) // Матеріали всеукр. наук. істор.-краєзн. конф. «Місто Хмельницький в історії України». Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2021. С.112-122.
 3. Завальнюк О.М. Освітня діяльність К.В.Широцького в Україні (1917-1918 рр.) // Кость Широцький в українському культурному просторі: матеріали наук.-практ. конф., присв. 135-й річниці від дня народ. Відомого історика, етнографа, мистецтвознавця, подолянина Костя Широцького (м.Вінниця, 26 листоп. 2021 р.), 2021. С.88-96.
 4. Завальнюк О.М. Розвиток Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту за ректорування професора А.О.Копилова // Анатолій Олексійович Копилов: особистість у вимірі епохи: Спогади. Дослідження.: Зб. матеріалів наук.-прккт. конф. (м.Кам’янець-Подільський, 22 вересня 1921 р.). Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім.. І. Огієнка, 2021. Вип.3. С.14-28.
 5. Zavalnyuk Alexander. Znachenie rodziny Szulminskich na Podolu / Zavalnyuk Alexander // «SZULMINSKI. Milosc potenzniejsza niz snierc».narodove Sympozjum Naukowe w rocznice chwalebnej smierci Slugi Bozego Stanislawa Szulninskiego/ 27-28 listopada 2021 r. Poznan, 2021. S.67-100
 6. Завальнюк О. М. Канцелярія студентських справ у житті Кам’янець-Подільського державного українського університету // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Вип. 20. Т. 1. С. 27-29.
 7. Завальнюк О. М. Особові справи викладачів і студентів Кам’янець-Подільського університету (1918-1921 рр.) в архівних фондах України //  Архівознавство: теорія, методика, практика: матеріали ІІ Міжн. наук.-практ. конф. /[ред. кол.: С.А. Копилов (співголова), А.В. Хромов (співголова), О.М. Федьков, А.Л. Глушковецький та ін.].   Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2021. С.77-81.
 8. Завальнюк О.М. Учений-хмельничанин Микола Олійник – відомий український дослідник процесів непівської доби // Поділля в добу непу (1921-1928): матеріали ІІ Всеукр. наук. істор.-краєзн. конф., 22 груд. 2020 р. Хмельницький: Мельник А.А., 2021. С.176-182.
 9. Завальнюк О.М. Професор Л.В.Баженов – організатор і модератор ХІІ-ХVІ Подільських історико-краєзнавчих конференцій: цінний досві для сучасних і майбутніх краєзнавців // Розвиток національного краєзнавства та історико-регіональних досліджень Поділля та Південно-Східної Волині: досвід, проблеми, перспективи (до 75-річчя від дня народження професора Лева Васильовича Баженова): матеріали наук. круг. столу (05 лют. 2021 р.), м.Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2021 С.17-26.
 10. Завальнюк О. М. Володимир Байдич – дослідник тоталітарної політики щодо поляків і Римо-католицької церкви в Україні (1930-1940-ві роки) // Доля поляків і доля вітчизни: погляд крізь століття-ІІІ: [матеріали міжн. наук. конф.]. / Укл. А.Л.Глушковецький (наук. та відп. ред.) та ін. Вінниця: «ТВОРИ», 2021. С.190-197.
 11. Завальнюк О.М. Науково-педагогічне сумісництво в Кам’янець-Подільських університетах та його значення (1918-1920 рр.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. Вип.19. У 3-х т.  Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка,  2020. Т. 1. С. 27-29.
 12. Завальнюк О.М. Вчені Кам’янець-Подільського університету: внесок у вироблення пам’ятохоронної політики УНР (1919 р.)  // Пам’яткознавство: сучасні аспекти: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. онлайн-конференції з міжнародною участю, м. Кам’янець-Подільський, 15-16 травня 2020 р. /[редкол: Л. В. Баженов, А. Л. Глушковецький, О. М. Завальнюк та ін.]. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С. 19-24..
 13. Завальнюк О.М.  Варшавський договір Юзефа Пілсудського-Симона Петлюри та українські урядові партії// Доля поляків і доля Вітчизни: погляд крізь століття – ІІ: зб. наук. пр. міжнарод. міждисциплінар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 26 лист. 2020 р. / [редкол.: А. Загнітко (наук. ред.), Г. Ситар, Ж. Краснобаєва-Чорна та ін.]. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. С. 121-127.
 14. Завальнюк О.М. Внесок освітян Дунаєвеччини у краєзнавчі дослідження малої Батьківщини в добу незалежної України  // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: Зб. наук.-краєзнавч. праць. /[редкол.: В. С. Прокопчук (гол.), В. Р. Адамський, Л. В. Баженов та ін.]. Дунаївці, Кам’янець-Подільський: Зволейко Д. Г., 2020. Вип. 8. С. 493-503.
 15. Завальнюк О.М., Прокопчук В.С. Науковець, освітянин, громадянин (до 50-річчя від дня народження Ю.В.Телячого) // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: Зб. наук.-краєзнавч. праць. /[редкол.: В. С. Прокопчук (гол.), В. Р. Адамський, Л. В. Баженов та ін.]. Дунаївці, Кам’янець-Подільський: Зволейко Д. Г., 2020. Вип. 8. С. 397-418.
 16. Завальнюк О. Роль національно-патріотичних сил у проголошенні незалежності України // Українська незалежність: 30 років поступу: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м Хмельницький, 18 серпня 2021 р.) / ред. кол.: С. В. Гамалій (співгол.), В. О. Лабазюк (співгол.), Л. В. Баженов (співгол.), В. С. Прокопчук (співгол.), В. Р. Адамський (відп. ред.) та ін.. Житомир: ТОВ «Видавн. дім «Бук-Друк», 2021. С.15-28.
 17. Завальнюк О.М. Науково-краєзнавча діяльність сучасного подільського історика й краєзнавця В.В. Войтовича (з нагоди 70-річчя від дня народження) // Матеріали ХVІ Подільської наукової історико-краєзнавчої конференції / [редкол.: С. А. Копилов, О. П. Реєнт, Л. В. Баженов (відп. ред.)]. Кам’янець-Подільський:ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С. 447-454..
 18. Завальнюк О.М. Українські письменники у національному відродженні на Поділлі (1917-1920 рр.) // Духовні витоки Поділля: письменники в історії краю: матеріали Х всеукр. наук.-практ. конф., м.Хмельницький, 14 трав. 2020 р. Хмельницький: ХГПА, 2020. С.31-43.
 19. Завальнюк О.М. Діяльність Кам’янець-Подільських учительських курсів у контексті розбудови української вищої початкової школи у 1919 році. // Духовні витоки Поділля: заклади освіти в історії краю: матеріали ІХ всеукр. наук.-практ. конф., м.Хмельницький, 25 квіт. 20219 р. Хмельницький: ХГПА, 2019. С.30-37.
 20. Завальнюк О.М. Революційні події 1917-1920 рр. в населених пунктах Дунаєвеччи ни // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: Зб. наук.-краєзнавч. праць. /[редкол.: В. С. Прокопчук (гол.), В. Р. Адамський, Л. В. Баженов та ін.]. Дунаївці, Кам’янець-Подільський: Зволейко Д. Г., 2019. Вип. 7. С. 58-71.
 21. Завальнюк О.М Ставлення гетьмана Павла Скоропадського до української культури // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 5-6 берез. 2019 р.: Вип.118, у 3-х т. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац.. ун-т ім. І.Огієнка, 2019. Т.1. С.26-29.
 22. Завальнюк О.М. .Становлення радянського  режиму в Кам’янці-Подільському (листопад 1920-листопад 1921 рр.) (за агентурними даними УНР) // Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків: матеріали V  міжн. наук.-практ. конф., м.Кам’янець-Подільський, 7-8 жовт. 2019 р. Кам’янець-Подільський: Буйницький О.А., 2019. С.127-131.
 23. Завальнюк О.М. Старокостянтинівщина й Ізяславщина в Українській революції (березень 1017-січень 1918 рр.) // Старокостянтинівщина та національно-визвольні змагання (100-річчю Української національної революції 1917-1921 рр. присвячується).: наук. зб. за матеріалами всеукр. наук.-практ. конф. Старокостянтинів: Сдловіцький М.Я., 2019. С.10-16.
 24. Завальнюк О.М. Українська преса про передумови і прийняття Акта Злуки між УНР та ЗУНР // 100-річчю злуки УНР та ЗУНР: зб. матеріалів круг. столу. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац.. ун-т ім. І.Огієнка, 2019. С.13-22.
 25. Завальнюк О.М. Іван Огієнко як суб’єкт державно-церковної політики УНР на Поділлі восени 1919 р. // Іссторіософія Української церкви в дослідженнях Івана Огієнка: зб. матер. круг. Столу. Кам’янгець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац.. ун-т ім. І.Огієнка, 2019. С.4-8.
 26. Завальнюк О.М. Дунаєвеччина першої третини ХХ ст.: дослідження сучасних українських істориків і краєзнавців // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: Зб. наук.-краєзнавч. праць. /[редкол.: В. С. Прокопчук (гол.), В. Р. Адамський, Л. В. Баженов та ін.]. Дунаївці, Кам’янець-Подільський: Зволейко Д. Г., 2018. Вип. 6. С. 166-168.
 27. Завальнюк О.М. .І.В.Івах: очима студента, аспіранта, колег і керівника (1968-2012 рр.) // Іван Вікторович Івах: очима учнів і колег (до 100-річчя від дня народження): матеріали круг. Столу, 30 січ. 2018 р. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2018. С.26-32.
 28. Завальнюк О.М. Іван Огієнко про головні риси Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 3-4 берез. 2018 р.: Вип.11, у 3-х т. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац.. ун-т ім. І.Огієнка, 2018. Т.1. С.30-47.
 29. Завальнюк О.М. Кадровий склад історико-філологічногоф факультету Кам’янець-Подільського державного українського університету: проблема формування і забезпечення навчального процесу (1918-1920 рр.) // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф.. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац.. ун-т ім. І.Огієнка, 2018. С.122-127.
 30. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський у вирі революційних потрясінь 1917 р.: внесок периферійного міста в історію Української революції // Регіональний вимір подій Української революції (1917-1921 рр.): Схід-Захід: матеріали круг. столу, 21 квіт. 2018 р. Хмельницький; Харків: ХКПА, 2018. С.54-67.
 31. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський як державний і політичний центр УНР: внесок в український державотворчий процес (літо-осінь 1919 р.) // Зб. тез Міжнар. наук. конф. «Буковинське Народне віче: сто років від ідеї до реалізації»,. Чернівці, 1-2 лист. 2018 р. Чернівці: Технодрук, 2018. С.51-53.
 32. Завальнюк О.М. Проблема розвитку національної самосвідомості українців в контексті боротьби за державність в добу Центральної Ради (1917-1918 рр.) // Духовні засади розвитку української нації: матеріали V наук.-практ. конф. з міжн. участю. Хмельницький: Символ, 2018. С.117-127.
 33. Завальнюк О.М. Роль місцевого самоврядування у заснуванні Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918 р.) // Духовні витоки Поділля: місцеве самоврядування в історії краю: матеріали VІІІ всеукр. наук.-практ. конф., м.Хмельницький, 28 берез. 2018 р. Хмельницький: Стрихар А.М., 2018. С.15-23.
 34. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський державний український університет 1919-19221 рр.: здобутки і «перерваний політ» // Освіта і культура Поділля в добу дИректорії УНР: матер. наук. істор.-краєзн. конф. (м.Хмельницький, 15 листоп. 2018 р.). Хмельницький: ХНУ, 2018. С.56-61.

Науково-популярні публікації

 1. Завальнюк О.М. Науковий простір Віктора Адамського: студії 2016-2021 років // Хмельницькі краєзнавчі студії: наук.-краєзн. зб Клмельницький: Стрихар А.М., 2021. Вип.33. С.С.4-12.
 2. Завальнюк О.М., Прокопчук В.С. Організатор науково-краєзнавчого руху на Поділлі [Л.В.Баженов] // Хмельницькі краєзнавчі студії: наук.-краєзн. зб Хмельницький: Стрихар А.М., 2021. Вип.30. С.4.16.
 3. Завальнюк О.М. Досвід діяльності інтелігента Олександра Шульмінського у самоврядуванні Кам’янця-Подільського в 1905-1920 рр.: уроки для сьогодення (до 160-річчя від дня народження) // Хмельницькі краєзнавчі студії: наук.-краєзн. зб Хмельницький: Стрихар А.М., 2021. Вип.34. С.121=134.
 4. Завальнюк О.М. Історія територіального поділу краю // Хмельницька обласна рада VІІ скликання. (2015-2020 роки). Вінниця: Нілан-ЛТД, 2020. С.8-12.
 5. Завальнюк О. М. Олімпіада Пащенко: на захисті українських інтересів за польського адміністрування на Кам’янеччині (листопад 1919 – липень 1920 рр.) // Хмельницькі краєзнавчі студії: наук.-краєзн. зб Хмельницький: Стрихар А.М.,2020. Вип.27. С.101-112.
 6. Завальнюк О.М., Прокопчук В.С. Ювілейні рубежі Ю.В.Тедячого // Хмельницькі краєзнавчі студії: наук.-краєзн. зб Хмельницький: Стрихар А.М., 2-2-. Вип.26. С.4-15.
 7. Завальнюк О. Науково-педагогічна і організаторська діяльність професора М.Г.Кукурудзяка // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац.. ун-т ім.. І.Огієнка, 2019. Вип.7. С.19-31.
 8. Завальнюк О. М. Історія рідного села – благословенне джерело незгасимої любові й шани до свого краю, українського народу // Воронюк В. Село Публівці на Поділлі: сторінки історії: краєзн. нарис. Кам’янець-Поділсьький: Зволейко Д.Г., 2018. С.5-11.
 9. Завальнюк О. М. Місто Кам’янець-Подільський у дугій половині 1920 року: зміни в політичному образі, втрата статусу державного центру УНР // Хмельницькі краєзнавчі студії: наук.-краєзн. зб Хмельницький: Стрихар А.М., 2018. Вип. 15. С.91-105.