Проєкти освітньо-професійних програм

Обговорення проєкту ОПП Історія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2022 р.)

Таблиця пропозицій освітньо-професійної програми «Історія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 032 Історія та археологія 

Обговорення проєкту ОПП Історія другого (магістерського) рівня вищої освіти (2022 р.)

Таблиця пропозицій освітньо-професійної програми «Історія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 032 Історія та археологія 

Обговорення проєкту ОНП Історія третього (доктора філософії) рівня вищої освіти (2022 р.)

Таблиця пропозицій освітньо-наукової програми «Історія» третього (доктора філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 032 Історія та археологія