Сергій Васильович Олійник


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури

Сергій Васильович Олійник народився 19 серпня 1972 р. в Кам’янці-Подільському в сім’ї педагогів.

У 1979 р. розпочав навчання в Кам’янець-Подільській середні школі № 5, а у 1982 р. перейшов навчатись у середню школу № 2, яку закінчив у 1989 р. зі срібною медаллю. У тому ж році вступив до Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту на історичний факультет (спеціальність «історія», спеціалізація «правознавство»), який закінчив з відзнакою в 1994 р.

Після завершення навчання у вузі розпочав роботу вчителем історії в Кам’янець-Подільському обласному ліцеї-інтернаті. Згодом обійняв посаду заступника директора з наукової роботи.

Упродовж 1995-1999 рр. навчався заочно в аспірантурі рідного навчального закладу за спеціальністю «Історія України».

У 2002 р. перейшов на роботу до Кам’янець-Подільського педагогічного університету на посаду асистента кафедри історії України, згодом старшого викладача. З вересня 2006 р. працює на посаді доцента.

У 2004 р. під керівництвом кандидата історичних наук, професора О.М. Завальнюка успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Галицьке військо і визвольні змагання на території Правобережної України (липень 1919 р. — травень 1920 р.)».

Наукові інтереси охоплюють історію Української національно-демократичної революції 1917-1920 рр., новітні історії України та Поділля.

Забезпечує викладання дисциплін «Історія України» (на неісторичних факультетах), «Новітня історія України», «Архівознавство України», «Новітня історія Поділля», «Військова історія України» (на історичному факультеті), керує написанням бакалаврських, дипломних та магістерських робіт.

ВИБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ
 1. Завальнюк О.М. Українська Галицька армія на Поділлі (липень 1919 — травень 1920 рр.): Історичний нарис / О.М. Завальнюк, С.В. Олійник. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2001. — 148 с.
 2. Олійник С.В. Факультет іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету: минуле і сьогодення / А.А. Марчишина, С.В. Олійник. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 52 с.
 3. Олійник С.В. Музика в засвоєнні знань учнів з історії: Методичні поради / С.В. Олійник. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2005. — 22 с.
 4. Олійник С.В. Архівознавство України: Методичні рекомендації для студентів історичного факультету / С.В. Олійник. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2006. — 36 с.
 5. Олійник С.В. Україна в період між двома світовими війнами: Конспект лекцій / С.В. Олійник, С.В. Трубчанінов. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. — 192 с.
 6. Олійник С.В. Українська Галицька армія і населення Поділля (липень 1919-квітень 1920) / С.В. Олійник // Наукові праці історичного факультету [Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ін-т, 1995. — Т. 1. — С. 244-245.
 7. Олійник С.В. Організаційна структура УГА на території Над­дніпрянської України / С.В. Олійник // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Поділь­ський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 1997. — Т. 1 (3). — С. 304-308.
 8. Олійник С.В. Стосунки Української Галицької армії з місцевими органами УНР (липень-жовтень 1919 р.) / С.В. Олійник // ACADEMIA на пошану професора Л.А. Коваленка. Історичні дослідження. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ін-т, 1997. — Ч. 1. — С. 153-155.
 9. Олійник С.В. Документи ЦДАВО України про наддніпрянський період історії УГА / С.В. Олійник // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 1998. — Т. 2 (4). — С. 90-91.
 10. Олійник С.В. Підрозділи Української Галицької армії на Волині та Київщині / С.В. Олійник // Актуальні проблеми історії і літератури Волині та Київщини: Зб. наук. праць. — Житомир: Волинь, 1999. — Ч. 2. — С. 331-337.
 11. Олійник С.В. Галицькі підрозділи в оборонних боях (вересень-жовтень 1919 року) / С.В. Олійник // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 1999. — Т. 3 (5). — С. 307-310.
 12. Олійник С.В. Зазбручанський період Української Галицької армії в історико-мемуарній літературі / С.В. Олійник // Краєзнавство. — 1999. — № 1-4. — С. 30-32.
 13. Олійник С.В. Організація та діяльність санітарних установ УГА на території Наддніпрянської України (1919-1920) / С.В. Олійник // Наукові праці Кам’янець-Подільського педагогічного державного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т; Коломия: Видавничо-поліграфічне товариство «Вік», 2000. — Т. 4(6). — С. 202-205.
 14. Олійник С.В. Українська Галицька армія на захисті УНР (липень-листопад 1919 р.) / С.В. Олійник // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Збірник статей. — К.: Рідний край, 2000. — Вип. 11. — С. 307-320.
 15. Олійник С.В. Радянський етап перебування підрозділів Української Галицької армії на Поділлі (грудень 1919 — травень 19120 рр.) / С.В. Олійник // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2001. — С. 260-271.
 16. Олійник С.В. Професійна підготовка і питання загальної освіти галицьких стрільців на теренах Поділля / С.В. Олійник // Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2002. — Т. 2. — С. 54-56.
 17. Олійник С.В. Українська Галицька армія на території сучасної Хмельниччини / С.В. Олійник // Хмельниччина. Дивокрай. — 2004. — № 1-2. — С. 56-60.
 18. Олійник С.В. Українська Галицька Армія у складі «Збройних сил Півдня Росії» / С.В. Олійник // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. — Т. 12. — С. 187-196.
 19. Олійник С.В. Діяльність Бюро Пропаганди (Пресової Квартири) Української Галицької армії на Поділлі (літо 1919 — весна 1920 рр.) / С.В. Олійник // Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. — Т. 5.: Матеріали круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі у XVIII — на початку ХХІ ст». — С. 44-51.
 20. Олійник С.В. Перші бойові акції об’єднаної української армії у 1919 р. / С.В. Олійник // Студії Кам’янець-Подільського Центру дослідже­ння історії Поділля. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. — Т. 1: Десятиріччю Центру дослідження історії Поділля присвячується. — С. 361-371.
 21. Олійник С.В. Розвідка і контррозвідка Української Галицької армії у визвольних змаганнях на території Правобережної України (липень 1919 — травень 1920 рр.) / С.В. Олійник // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. — Т. 15: На пошану професора Л.В. Баженова — С. 123-127.
 22. Олійник С.В. Українська Галицька армія і київські події 31 серпня 1919 р. / С.В. Олійник // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. — Т. 14: На пошану академіка І.С. Винокура. — С. 304-310.
 23. Олійник С.В. Відступ Української Галицької армії за Збруч та її прибуття в Наддніпрянську Україну в липні 1919 р. / С.В. Олійник // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. — Т. 16. — С. 121-128.
 24. Олійник С.В. Джерела про культурно-освітню діяльність Української Галицької армії на Поділлі (липень 1919 — травень 1920) / С.В. Олій­ник // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. — Т. 7: Матеріали третього круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі у ХVIII — на початку ХХІ ст.» — С. 36-48.
 25. Олійник С.В. Національно-політично-просвітня діяльність Украї­нської Галицької армії серед населенні Поділля (1919-1920 рр.) / С.В. Олій­ник // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. — Т. 8: Матеріали четвертого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі». — С. 10-15.
 26. Олійник С.В. Культурно-мистецьке життя подолян в добу Директорії УНР (1919-1920 рр.) / С.В. Олійник // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. — Т. 10: Матеріали шостого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі». — С. 143-149.
 27. Олійник С.В. Мистецтво в культурно-освітній та національно-політичній діяльності Української Галицької армії на Поділлі / С.В. Олійник // Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. — Т. 9: Матеріали п’ятого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі». — С. 230-235.
 28. Олійник С.В. Факультет іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: реалізація державної освітньої політики / С.В. Олійник // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. — Т. 12: матеріали круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на По­діллі. Присвячено 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка». — С. 57-79.
 29. Матеріали і тези конференцій
 30. Олійник С.В. Біженці-галичани на Поділлі влітку-восени 1919 р. / С.В. Олійник // Духовні витоки Поділля: Творці історії краю. — Ч. 1. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (9-11 вересня 1994 р., м. Кам’янець-Подільський). — Хмельницький: Поділля, 1994. — С. 387-390.
 31. Завальнюк О.М. Українська Галицька армія на Поділлі (липень-серпень 1919 року) / О.М. Завальнюк, С.В. Олійник // Духовні витоки Поділля: Творці історії краю. — Ч. 1. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (9-11 вересня 1994 р., м. Кам’янець-Подільський). — Хмельницький: Поділля, 1994. — С. 390-393.
 32. Олійник С.В. Продовольче і військово-господарське забезпечення Української Галицької армії на Поділлі (липень-листопад 1919 р.) / С.В. Олійник // Матеріали ІХ Подільської історико-краєзнавчої конференції. Конференція присвячена 50-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні. — Кам’янець-Подільський, 1995. — С. 293-295.
 33. Олійник С.В. Українська Галицька армія у визвольних змаганнях на Правобережній Україні (липень-листопад 1919 р.) / С.В. Олійник // VII Всеукраїнська наукова конференція «Історичне краєзнавство в Україні: традиції і сучасність» (матеріли пленарного та секційних засідань). — Черкаси — К.: Рідний край, 1995. — С. 277-279.
 34. Олійник С.В. Українська Галицька армія на Поділлі в 1920 р. / С.В. Олійник // Тези доповідей чотирнадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції (5 вересня 1995 р.). — Вінниця, 1995. — С. 62-64.
 35. Олійник С.В. Підрозділи Української Галицької армії на Дунаєвеччині (липень-вересень 1919 року.) / С.В. Олійник // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: матеріали наукової краєзнавчої конференції. — К.: Рідний край, 1997. — С. 72-74.
 36. Олійник С.В. Українська Галицька армія на Поділлі в липні 1919 р. / С.В. Олійник // Кам’янеччина в контексті історії Поділля: Науковий збірник. — Кам’янець-Подільський, 1997. — Т. 1. — С. 15-16.
 37. Олійник С.В. Організація та діяльність авіації УГА на території Наддніпрянської України (1919-1920) / С.В. Олійник // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, при­свячено 85-ї річниці Української національно-демократичної революції (15-16 квітня 2002 р.). У 2-х томах. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2002. — Т. 1. — С. 83-85.
 38. Олійник С.В. Кам’янець-Подільський і київські події 31 серпня 1919 року / С.В. Олійник // Збірник наукових праць за підсумками Другої Міжнародної науково-практичної конференції «Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків» (14-15 травня 2005 р.). — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2005. — С. 96-98.
 39. Олійник С.В. Бактеріологічна війна на українському театрі військових дій в 1919 році: міф чи реальність? / С.В. Олійник // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. — Випуск 5. В 3-х томах. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2006. — Т. 1. — С. 35-36.
 40. Олійник С.В. Боротьба з гетьманським режимом на Поділлі в 1918 році / С.В. Олійник // Матеріали ХІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. — Т. 2. — С. 22-31.
 41. Олійник С.В. Галицька армія — національно-політичний, культурно-просвітній і морально-психологічний чинник впливу на населення Правобережної України (літо 1919 — весна 1920 рр.) / С.В. Олійник // ІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків «Українська історична наука на сучасному етапі розвитку». Кам’янець-Подільський, 17-18 вересня 2003 р. Доповіді та повідомлення / Українське історичне товариство, Інститут історії України НАН України, Кам’янець-Подільський державний університет. — Кам’янець-Подільський; Київ; Нью-Йорк; Острог: Вид-во НаУОА, 2007. — Т. 3. — С. 301-307.
 42. Олійник С.В. Українська Галицька армія на Правобережній Украї­ні: мобілізаційний процес / С.В. Олійник // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. — Випуск 6. В 3-х томах. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2007. — Т. 1. — С. 31-32.
 43. Олійник С.В. Українська Галицька армія та Директорія і уряди УНР / С.В. Олійник // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр.: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Кам’янець-Подільський, 6-7 грудня 2007 р.). — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. — С. 115-123.
 44. Олійник С.В. Ідея єднання Східної Галичини з Російською імперією в працях М. Погодіна // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки.  Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2018. Т.28: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського  національного університету імені Івана Огієнка. С.260-267.
 45. Олійник С.В. Російські благодійні товариства як інструмент реалізації галицького напрямку зовнішньої політики імперії Романових (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія історична / [редкол.: С.А. Копилов (гол.ред.), О.М. Завальнюк (відп.ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені  Івана Огієнка, 2018. С. 106-113.
 46. Олійник С.В. Львів в часи російської окупації 1914-1915 рр. у спогадах польських інтелігентів // Інтермарум: історія, політика, культура. 2018. №5.
 47. Олійник С.В. Діяльність російської окупаційної влади щодо організації навчального процесу в школах Косівщини в 1916 році // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип.11: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С. 331-338.
 48. Oliynyk S. Podillya “trail” in the realization of the Russian Empire’s curse towards “Galician-Russian unity” (1900-1916) // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський: Оіюм: 2017. Т.24: Присвячено 100-річчю подій Української революції 1917-1921 років. С. 207-214.