Сергій Васильович Олійник


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури

Сергій Васильович Олійник народився 19 серпня 1972 р. в Кам’янці-Подільському в сім’ї педагогів.

У 1979 р. розпочав навчання в Кам’янець-Подільській середні школі № 5, а у 1982 р. перейшов навчатись у середню школу № 2, яку закінчив у 1989 р. зі срібною медаллю. У тому ж році вступив до Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту на історичний факультет (спеціальність «історія», спеціалізація «правознавство»), який закінчив з відзнакою в 1994 р.

Після завершення навчання у вузі розпочав роботу вчителем історії в Кам’янець-Подільському обласному ліцеї-інтернаті. Згодом обійняв посаду заступника директора з наукової роботи.

Упродовж 1995-1999 рр. навчався заочно в аспірантурі рідного навчального закладу за спеціальністю «Історія України».

У 2002 р. перейшов на роботу до Кам’янець-Подільського педагогічного університету на посаду асистента кафедри історії України, згодом старшого викладача. З вересня 2006 р. працює на посаді доцента.

У 2004 р. під керівництвом кандидата історичних наук, професора О.М. Завальнюка успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Галицьке військо і визвольні змагання на території Правобережної України (липень 1919 р. — травень 1920 р.)».

Наукові інтереси охоплюють історію Української національно-демократичної революції 1917-1920 рр., новітні історії України та Поділля.

Забезпечує викладання дисциплін «Історія України» (на неісторичних факультетах), «Новітня історія України», «Архівознавство України», «Новітня історія Поділля», «Військова історія України» (на історичному факультеті), керує написанням бакалаврських, дипломних та магістерських робіт.

ВИБРАНІ МОНОГРАФІЇ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Завальнюк О.М., Олійник С.В. Українська Галицька армія на Поділлі (липень 1919 — травень 1920 рр.): Історичний нарис. Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001.  148 с.

Марчишина А.А., Олійник С.В. Факультет іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету: минуле і сьогодення. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. 52 с.

Олійник С.В. Архівознавство України: Методичні рекомендації для студентів історичного факультету. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2006. 36 с.

Олійник С.В., Трубчанінов С.В. Україна в період між двома світовими війнами: Конспект лекцій. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2006. 192 с.

НАУКОВІ ПРАЦІ ЗА 2017-2022 РР.

Навчальні посібники

 Завальнюк О.М., Олійник С. В. Поділля та Південно-Східна Волинь за Центральної Ради: навч. посіб. для студ. іст. ф-тів. Кам.-Под.: ПП «Медобори-2006», 2017. 130 с.

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема ScopusWeb of Science Core Collection

 1. Олійник С. В. «Великоруська» функція галичанина Івана Филипчака в роки Першої світової війни // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки /[редкол.: В. Магась (гол.), В. Степанков (відп. ред.), В. Смолій та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2021. Т. 33: До 70-річчя від дня народження проф. Олександра Завальнюка. С. 178-186. URL: file: https://drive.google.com/file/d/12U6rBhWpaVGM2QGSBfkmOivBRghfvwDY/view
 2. Олійник С. В. Галицький фактор у боротьбі Російської імперії з польськими повстаннями ХІХ ст. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. Т. 29: До 70-річчя від дня народження акад. Валерія Смолія. С. 195-202.URL: file: https://drive.google.com/file/d/1lpXYt9qH4gIxIPmIOVVRyO48AuxI0ViV/view
 3. Олійник С. В. Заручництво, арешти, депортації, біженство: реалії галицької інтелігенції в умовах російської окупації 1914–1916 років // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки /[ редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. Вип. 12. С. 236-244.URL: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/3403/Visnyk-K-PNU-im-I.Ohiienka-Istorychni-nauky-Vyp.12.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 4. Олійник С. В. Ідея єднання Східної Галичини з російською імперією в працях М. Погодіна // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2018. Т. 28: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С. 260-267. URL: file: https://drive.google.com/file/d/1ajWYraVb_ELFjSvlkCIwRSKP03cY8K2f/view
 5. Олійник С. В. Російські благодійні товариства як інструмент реалізації галицького напрямку зовнішньої політики (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Іван Огієнко і сучасна істор. освіта: наук. зб.: серія іст. / [редкол.: С.А. Копилов (гол.ред.), О.М. Завальнюк (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. Вип. ХIV. С. 106-113. URL: file: https://drive.google.com/file/d/1_oZJSWCerXCa5c_n-wPjlta2TiyFpLik/view
 6. Олійник С. В. Львів в часи російської окупації 1914-1915 років у публікаціях польських сучасників // Інтермарум: історія, політика, культура. Житомир, 2018. Т. 5. С. 200-210.URL: file: http://intermarum.zu.edu.ua/article/view/154779/154384
 7. Олійник С. В. Діяльність російської окупаційної влади щодо організації навчального процесу в школах Косівщини в 1916 році // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки /[ релкол.: А.Г. Філінюк (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. Вип. 11: До 100-річчя від дня засн. Кам.-Под. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. С.331-338.URL:http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/1991/visn_hist_11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 8. Філінюк А. Г., Олійник С. В., Сидорук С. А. Кафедра історії України – провідний базовий підрозділ історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Освіта наука і культура на Поділлі. Зб. наук. пр. Кам.-Под.: ТОВ Друкарня «Рута»», 2018. Т. 25: До 100-річчя від засн. Кам.-Под. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. С. 520-539.URL: https://history.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/osvita-nauka-i-kultura-na-podilli-t.25.pdf
 9. Олійник С. В. Участь емігрантських кіл з Галичини в діяльності «Галицко-русского благотворительного общества» // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки /[ редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2017. Вип. 10: Присвяч. 100-річчю Укр. револ. 1917–1921 рр. С. 479-486.URL: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/1451/Visnyk_K-PNU_im._I._Ohiienka._Istorychni_nauky.Vyp.10.pdf?sequence=1&isAllowed
 10. Олійник С. В. Зовнішньополітичні плани Російської імперії щодо польської інтелігенції Галичини: проблема реалізації (1914–1916) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: наук. зб.: серія історична / [редкол. С. А. Копилов (гол. ред.), О. М. Завальнюк (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2017. Вип. XIII. С. 99-105. URL:https://drive.google.com/file/d/1IwESoFTVY2Yf85g1rKc8t9ZzDF194ptM/view
 11. Олійник С.В. Podilly “trail” in the realaizatijn of the Russian Empire’s course towards “Galician-Russian unity” (1900–1916) // Освіта наука і культура на Поділлі. збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський: Оіюм 2017. Т. 24: До 100-річчя поді’ Української революції 1917–1921 років. С. 207-214.URL: http://onkp.kpnu.edu.ua/article/view/161043
 12. Олійник С.В. Польська інтелігенція Львова в часи Першої світової війни: випробування російською окупацією // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2017. Т. 27: До 70-річч від дня народження проф. Валерія Степанкова. С. 113-121. URL: file:https://drive.google.com/file/d/1vJLEncwOC_Ps2ynEK3jQk3FXM6S98doT/view
 13. Олійник С. В. Олійник Василь Федорович: закоханий в музику подолянин // Освіта наука і культура на Поділлі. збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський: Оіюм 2017. Т. 24: Присв. 100-річчю події Укр. револ. 1917–1921 років. С. 492-501. URL: file: http://onkp.kpnu.edu.ua/article/view/161103

Основні апробаційні, науковопопулярні публікації

 1. Олійник С. В. Бойові дії груп отаманів галицького війська К. Шльосера та Р. Кніттеля проти денікінців на Поділлі в жовтні 1919 року // Вісн. Держ. арх. Хмельн. обл. «Подільська старовина» /[редкол.: В. Г. Байдич (гол.), В. Я. Алцкан, В. В. Галатир (відп. ред.) та ін.]. Хмельницький: ФОП Стрихар А. М., 2021. № 1 (7). С. 109-111.
 2. Олійник С. В. Військо як складова революційних процесів на Поділлі часів Центральної Ради (березень – грудень 1917 року) // Сторінки історії Української революції та більшовицьких репресій на Поділлі (1917-1930-ті рр.): зб. наук. пр. / [редкол.: О.О. Заремба (гол.), Л.В. Баженов, В.А. Дубінський та ін.]. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2018. С. 125-144.
 3. Олійник С. В. Документи фонду 768 «Дирекція народних училищ Галичини» центрального державного історичного архіву України у м. Львів як джерело з освітнього життя в регіоні в умовах російської окупації 1914-1915 років // Архівістика: теорія, методика, практика: мат. Другої міжн. наук.-практ. конф. (22-23 квітня 2021 р., м. Кам’янець-Подільський) / [ред. кол.: С. А. Копилов (співголова), А. В. Хромов (співголова), О. М. Федьков, А. Л. Глушковецький та ін.]. Кам’янець-Подільський: ТОВ Друкарня «Рута», 2021. С. 152-155.
 4. Олійник С. В. Забезпечення органами влади і управління Української Народної Республіки  війська тютюном навесні – восени 1919 року // Вісник Державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина»/[редкол.: В. Г. Байдич (гол.), В. Я. Алцкан, В. В. Галатир (відп. ред.) та ін.]. Хмельницький: ФОП Стрихар А. М., 2022. №1 (8). С. 113-116.
 5. Олійник С. В. Записки «Русского Народного Совета» як джерело з освітньої політики галицьких москвофілів у 1914-1916 роках // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звітн. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах.  Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2021. Вип. 20. Т. 1. С. 49-50.
 6. Олійник С. В. Записки полковника Т. Меленя як джерело з дослідження культурно-освітнього життя Львова в часи російської окупації 1914 р. // La science et la technologie a l’ere de la societe de l’information, Bordeaux, 3 mars, 2019, Bordeaux: OP «Plateforme scientifique europeenne», 2019. S. 31-32.
 7. Олійник С. В. Заручництво арешти, депортації, біженство: реалії галицької інтелігенції в умовах російської окупації 1914-1916 років // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. Вип. 12. С. 236-244 с.
 8. Олійник С. В. І. Крип’якевич про становище освітньої сфери Східної Галичини в умовах російської окупації 1914-1915 років Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підс. звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. Вип. 18. Т. 1. С. 41.
 9. Олійник С. В. Інтелігенція Східної Галичини та польські повстання ХІХ ст. в Російській імперії // XII Буковин. міжнар. іст.-краєзн. конф., присвяч. 185-й річниці від дня народж. Юрія Федьковича та 160-й річниці від дня народж. Степана Смаль-Стоцького. Тези доповід., Чернівці. 1-2 листопада 2019 р. / Наук. ред. О.В. Добржанський. Чернівці: Технодрук, 2019. С. 151-152.
 10. Олійник С. В. Київське відділення «Галицько-русского благотворительного комитета» як інструмент реалізації галицького вектору зовнішньої політики Російської імперії // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звітн. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах.  Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2020.  Вип. 19. С. 47-48.
 11. Олійник С. В. Курси російської мови для вчителів Галичини як складова русифікації краю в 1914-1915 роках // Наука, освіта, технології, інновації: світові тенденції та регіон. аспект: зб. тез допов. міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 30 серпня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021 С.74-75.
 12. Олійник С. В. Освітня політика російської влади в Східній Галичині у 1810 – 1815 рр. (на прикладі «Тернопільського краю // ХІІІ Буков. Міжнар. іст.-краєзн. конф., присвяч. 400-річчю Хотинської війни. Тези допов., Чернівці, 22 ‒ 23 жовтня 2021 р. / Наук. ред. О.В. Добржанський. Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2021. С. 107-108.
 13. Олійник С. В. Перша спільна бойова акція наддніпрянців і наддністрянців на Великій Україні // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи: зб. наук пр. / [редкол.: В. С. Степанков (головн. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. Вип. 7: На пошану проф. М. Г. Кукурудзяка. С. 68-74.
 14. Олійник С. В. Підрозділи галицького війська в боях на території Волині у 1919 році // Волинь у роки Української революції 1917-1921 рр. : зб. наук. праць /[ упоряд.: А. Г. Шваб]. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. С. 170-176.
 15. Олійник С. В. Польська приватна гімназія ім. А. Міцкевича у Львові під час російської окупації 1914-1915 років // Доля поляків і доля вітчизни: погляд крізь століття-ІІІ / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка / Укл.: А. Глушковецький (наук. і відп.ред.) та ін. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2021. С. 228-233.
 16. Олійник С. В. Репресована і депортована польська інтелігенція Східної Галичини в Наддніпрянщині (1914-1917 рр.) // Доля поляків і доля вітчизни: погляд крізь століття-ІІ / Донецький нац. ун-т ім. В. Стуса /[ укл.: А. Загнітко (наук. і відп. ред.) та ін.]. Вінниця: ТОВ «ТОВТРИ», 2020. С. 168-173.
 17. Олійник С. В. Співпраця російських наукових кіл і громадськості з галицькими інтелектуалами у великодержавних цілях Росії (30-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.) // Анатолій Олексійович Копилов: Особистість у вимірі епохи: Спогади. Дослідження: зб. матер. наук.-практ. конф. / Кам.-Под. нац. ун-т ім. І. Огієнка; [уклад.: Володимир Дубінський, Валерій Степанков]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2021. Вип.3. С. 186-192.
 18. Олійник С. В. Спогади В. Льобковіца як джерело з історії Української Галицької Армії на Поділлі // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. Вип. 21. С. 34-35
 19. Олійник С. В. Спогади генерала А. Кравса як джерело з історії перебування Української Галицької Армії на Поділлі в 1919–1920 роки // Розвиток нац. краєзн. та іст.-рег. дослідж. Поділля та Південно-Східної Волині: досвід, проблеми, перспективи (до 75-річчя від дня народж. проф. Лева Васильовича Баженова): мат. кругл. столу (05.02.2021 р., м. Кам.-Под.) / [ред.кол.: С.А. Копилов (голова), О.П. Реєнт (співголова), В.С. Степанков (співголова), Л.В. Баженов та ін.] Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2021. С. 243-248.
 20. Олійник С. В. Спогади Й. Бялиня-Холодецького як джерело з історії Львова в часи російської окупації 1914–1915 років // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. Вип. 17. Ч. 1. С. 47.
 21. Олійник С. В. Спогади С. Шухевича як джерело з історії перебування Української Галицької армії на Поділлі // Матер. XVI Поділ. наук. іст.-краєзн. конф. [присв. 55-річчю проведення першої Поділ. іст.-краєзн. конф., 25-річчю діяльн. Центру дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАН України при К-ПНУ ім. І. Огієнка] / [ре. кол.: Копилов С.А (співголова), Реєнт ОП (співголова), Баженов Л.В. (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: ТЩВ «Друкарня «Рута», 2020», 2020. С. 95-98.
 22. Олійник С. В. Участь галицької інтелігенції у реалізації російською владою освітньої політики в часи окупації 1914-1916 років // Буковинське народне віче: сто років від ідеї до реалізації: Зб. тез міжнар. наук. конф. (м. Чернівці, 1-2 листопада 2018 р.) Чернівці: Технодрук, 2018. С.86-88.
 23. Олійник С. В. Участь Дмитра Вергуна в діяльності Галицько-російського благодійного товариства // Aktuelle Themen im Kontext der Entwicklung der modernen Wissenschaften: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Dresden, 23 Januar, 2019. S. 98-103.
 24. Олійник С. В. Фінансове забезпечення Української Галицької Армії на Правобережжі влітку-восени 1919 року // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки /[редкол.: А.Г. Філінюк (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2020. Вип.13. С. 239-243.
 25. Олійник С. В. Фонд 2188 Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України як джерело з історії Української Галицької армії на Поділлі // Вісн. Держ. арх. Хмельн. обл. «Подільська старовина» /[редкол.: В. Г. Байдич (гол.), В. Я. Алцкан, В. В. Галатир (відп. ред.) та ін.]. Хмельницький: ФОП Стрихар А. М., 2020. №2(6). С. 82-85.
 26. Олійник С. В. Центри підготовки старшинських кадрів Української Галицької Армії на Поділлі // Кам’янець-Подільський у контексті укр.-європ. зв’язків: мат. V міжнар. наук.-пр. конф., м. Кам’янець-Подільський, 7-9 жовтня 2019 р. / [редкол. С. А. Копилов (гол.), Л. В. Баженов, В. А. Дубінський та ін.]. Кам’янець-Подільський: ФОП Буйницький О. А., 2019. С. 103-106.
 27. Олійник С., Філіпчук Б. Дунайська (Кілія-Веке) десантна операція радянських військ 1941 р.: спростування чи підтвердження ідеї превентивності удару гітлерівців? // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи: зб. наук. пр. / [редкол.: В.С. Степанков (головн.ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2021. Вип. 9: На пошану чл.-коресп. НАН України С.В. Віднянського. С. 236-241.