Сергій Васильович Трубчанінов


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури

Трубчанінов Сергій Васильович народився 17 жовтня 1962 р. у мальовничому селі Тальянки Тальнівського району Черкаської області, відомому в світі свої­ми археологічними пам’ятками (тут існувало велетенське поселення – «місто» трипільської культури).

Батько – Василь Михайлович Трубчанінов (1925-1973) – уродженець Харківської області, нащадок чугуївських козаків, учасник Великої Вітчизняної вій­ни з 1942 р. Після закінчення Харківського зоотехнічного інституту працював за спеціальністю в різних радгоспах в Україні та Російській Федерації. Згодом був призначений директором радгоспу-технікуму в с. Тальянки. Захистив дисертацію на ступінь кандидата економічних наук. Мати – Ганна Гаврилівна Трубчанінова (Янченко) (1930-1999) – уродженка Омської області Російської Федерації, закінчила Львівський юридичний технікум. Працювала завідувачкою бібліотеки Тальянківського радгоспу-технікуму. Сестра – Валентина Василівна Томчук (1956 р. н.) – кандидат економічних наук, доцент, проживає з сім’єю в м. Вінниця.

1969 року батько був обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри економіки Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту, згодом був обраний деканом зоотехнічного факультету. У зв’язку з цим сім’я переїхала до Кам’янця-Подільського.

Сергій Васильович у 1969-1979 рр. навчався в Кам’янець-Подільській СШ № 2 ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання учень проявив особливий нахил до вивчення історії та географії, був учасником міських та обласних олімпіад з названих предметів, відзначений похвальними грамотами. Саме тому вибір майбутньої професії не став великою проблемою. У 1979 р. він вступив на історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Навчався сумлінно, займався громадською роботою, влітку працював у студентських будівельних загонах, виявив схильність до наукової діяльності (активний учасник студентських наукових конференцій, під керівництвом професора Л.А. Коваленка та доцента В.С. Степанкова працював над дипломним дослідженням з історії Поділля другої половини XVII ст.). Після закінчення у 1984 р. ВНЗ з відзнакою, вченою радою історичного факультету був рекомендований до вступу в аспірантуру.

У вересні 1984 р. почав працювати за направленням у Костянтинівській неповній середній школі Дзержинського району Житомирської області. Одночасно готувався до вступних екзаменів в аспірантуру. Після успішної здачі екзаменів, у грудні 1984 р. за результатами конкурсу був зарахований на стаціонарну аспірантуру по кафедрі історії СРСР Одеського державного університету ім. І.І. Мечнікова. Науковий керівник — завідувач кафедри, доктор історичних наук Михайло Юхимович Раковський запропонував тему, яка входила в коло дослідницьких проблем кафедри: «Крах блоку міжнародної імперіалістичної реакції та внутрішньої контрреволюції в період інтервенції Антанти і денікінщини. Листопад 1918 — лютий 1920 рр. (на матеріалах Півдня Украї­ни)». У травні 1985 р. був призваний до лав Збройних Сил СРСР. Служив у ракетних військах Сухопутних військ на території Росії, Білорусії, Туркменії. Після закінчення військової служби повернувся до аспірантури, яку достроково закінчив, успішно захистивши 23 червня 1989 р. дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

З серпня 1989 р. працює асистентом кафедри історії СРСР і УРСР Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, а після створення кафедри історії України (жовтень 1990 р.) став працювати старшим викладачем названої кафедри. У березні 1996 р. обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри історії України, у 2009 р. обраний професором цієї ж кафедри. 3 квітня 1997 р. йому присвоєно вчене звання доцента. На сьогоднішній день забезпечує викладання курсів «Історична географія» та «Історія України (1917-1938 рр.)» на історичному факультеті, керує написанням курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт.

Список опублікованих праць С.В. Трубчанінова налічує більше 150 назв: монографія, статті, повідомлення, посібники і підручники, матеріали конференцій тощо (автор, редактор, член редколегії, рецензент). Член редколегії двох наукових фахових збірників: «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Історичні науки», «Освіта, наука і культура на Поділлі».

Роботу у ВНЗ поєднує з видавничою діяльністю – заснував та очолив приватне видавництво «Оіюм», відоме численними науковими і науково-популярними книгами на історичну і краєзнавчу тематику, які видаються на високому рівні. Зокрема, у 2004 р. книга «Кам’янець-Подільський державний університет в особах» була відзначена грамотою Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

ВИБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ
 1. Трубчанінов С.В. Історико-географічні дослідження / С.В. Трубчанінов. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. — Т. 1. — 104 с. + 16 с. іл.
 2. Трубчанінов С.В. Історична географія: виникнення наукової дисципліни та її розвиток / С.В. Трубчанінов. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2009. — 196 с.
Навчальні та методичні посібники, брошури
 1. Трубчанінов С.В. Історія Поділля та Південно-Східної Волині. Книга 1 / С.В. Трубчанінов, І.С. Винокур. — Кам’янець-Подільський: Центр Поділлєзнавства, 1993. — 112 с.
 2. Трубчанінов С.В. Історія Поділля та Південно-Східної Волині. Книга 2 / С.В. Трубчанінов. — Кам’янець-Подільський: Центр Поділлє­знавства, 1994. — 80 с.
 3. Трубчанінов С.В. Давня і середньовічна історія України / Допущено Міністерством освіти як навчальний посібник / С.В. Трубчанінов, І.С. Винокур. — К.: Глобус, 1996. — 224 с.
 4. Трубчанінов С.В. Історія України. Навчальний посібник для 6-7 класів середніх загальноосвітніх шкіл / Допущено Міністерством освіти України / С.В. Трубчанінов, І.С. Винокур. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 1997. — 176 с.
 5. Трубчанінов С.В. Історія України. Посібник для підготовки до екзамену в 9-му класі / С.В. Трубчанінов. — К.: Актуальна освіта, 2000. — 88 с.
 6. Трубчанінов С.В. Історія України. 7 клас: Експериментальний підручник / Допущено Міністерством освіти і науки України / С.В. Трубчанінов, І.С. Винокур. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2002. — 256 с.
 7. Трубчанінов С.В. Практикум з історичної географії України: навчально-методичний посібник / С.В. Трубчанінов. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2002. — 128 с.
 8. Трубчанінов С.В. Історична географія України: навчальний посібник / С.В. Трубчанінов. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2003. — 168 с. + карти.
 9. Трубчанінов С.В. Історична географія України: курс лекцій / С.В. Трубчанінов. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. — 192 с.
 10. Трубчанінов С.В. Україна в період між двома світовими війнами: Конспект лекцій / С.В. Трубчанінов, С.В. Олійник. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. — 192 с.
 11. Трубчанінов С.В. Країна замків і фортець / С.В. Трубчанінов. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. — 56 с.
 12. Трубчанінов С.В. Кам’янець на Поділлі / С.В. Трубчанінов, О.І. Расщупкін. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. — 112 с.: іл.
Наукові статті
 1. Трубчанінов С.В. Табір контрреволюції на півдні України в період інтервенції Антанти / С.В. Трубчанінов, М.Ю. Раковський // Укр. іст. журн. — 1989. — № 11. — С. 13-25.
 2. Трубчанінов С.В. Матеріали до уроку: «Наш край в 1-й пол. XVIII ст.» / С.В. Трубчанінов // Наукові праці історичного факультету [Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ін-т, 1995. — Т. 1. — С. 228-235.
 3. Трубчанінов С.В. Наш край в ІІ-й пол. XVIII ст. / С.В. Трубчанінов // Наукові праці історичного факультету [Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ін-т, 1996. — Т. 2. — С. 228-237.
 4. Трубчанінов С.В. Поділля в останній третині XVII ст. (До 325-ї річниці турецької облоги Кам’янця-Подільського) / С.В. Трубчанінов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 1997. — Т. 1(3). — С. 220‑229.
 5. Трубчанінов С.В. Розвиток господарства Поділля у XVIII ст. / С.В. Трубчанінов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 1998. — Т. 2(4). — С. 120-128.
 6. Трубчанінов С.В. Л.А. Коваленко. Доля українського інтелігента / С.В. Трубчанінов // Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 1998. — Т. 1. — С. 226-230.
 7. Трубчанінов С.В. Розвиток торгівлі на Поділлі в другій половині XVI — першій половині XVII ст. / С.В. Трубчанінов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 1999. — Т. 3(5). — С. 20-24.
 8. Трубчанінов С.В. До питання про правовий статус єврейської меншини на Правобережній Україні в XIV-XVII ст. / С.В. Трубчанінов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2000. — Т. 4(6). — С. 280‑287.
 9. Трубчанінов С.В. Політична ситуація на Поділлі та навколо нього у 80-х роках XVII ст. — на початку XVIII ст. / С.В. Трубчанінов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2001. — Т. 5(7). — С. 203-210.
 10. Трубчанінов С.В. До історії зв’язків між Кам’янцем-Подільським і Прагою / С.В. Трубчанінов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2001. — Т. 6(8). — С. 392-395.
 11. Трубчанінов С.В. Соціально-економічний розвиток Поділля в 50-60-х роках XVII ст. / С.В. Трубчанінов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2002. — Т. 8(10). — С. 207-217.
 12. Трубчанінов С.В. Сучасні історико-географічні дослідження: напрями, проблеми та перспективи розвитку / С.В. Трубчанінов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. — Т. 12. — С. 495-506.
 13. Трубчанінов С.В. Джерела історичної географії України та їх використання / С.В. Трубчанінов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. — Т. 13. — С. 576-586.
 14. Трубчанінов С.В. Історичне картографування: шлях від ілюстрації до аналізу / С.В. Трубчанінов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. — Т. 14. — С. 462-470.
 15. Трубчанінов С.В. Матеріали до історичної топографії Поділля XV-ХІХ ст. та їх використання / С.В. Трубчанінов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. — Т. 15. — С. 370-378.
 16. Трубчанінов С.В. Плани Подільських маєтків кінця XVIII-ХІХ ст. як джерело з історичної топографії краю / С.В. Трубчанінов // Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський, 2006. — Т. 6. — С. 338-343.
 17. Трубчанінов С.В. Проблеми викладання історичної географії на історичних факультетах / С.В. Трубчанінов // Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. — Т. 9. — С. 500-503.
 18. Трубчанінов С.В. Військовий мандрівник Леонід Артамонов / С.В. Трубчанінов // Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. — Т. 10. — С. 54-59.
 19. Трубчанінов С.В. Авантюристи і мандрівники з Російської імперії в Ефіопії наприкінці ХІХ — на початку XX ст. / С.В. Трубчанінов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. — Т. 17. — С. 277-289.
 20. Трубчанінов С.В. Адміністративна політика Російської імперії в Сибіру та на Далекому Сході / С.В. Трубчанінов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. — Т. 18. — С. 402-413.
 21. Трубчанінов С.В. Кам’янець-Подільський 1672 року / С.В. Трубчанінов, Л.А. Коваленко // VI Подільська історико-краєзнавча конференція: Тези доповідей. — Кам’янець-Подільський, 1985. — С. 64-65.
 22. Трубчанінов С.В. Ім’я Шевченка на бойовому прапорі / С.В. Тру­б­чанінов, І.К. Калмакан // Т.Г. Шевченко і загальнолюдські ідеали: Тези доповідей та повідомлень на обласній міжвузівській науково-теоретичній конференції. Частина ІІІ. — Одеса, 1989. — С. 70-73.
 23. Трубчанінов С.В. Революционная Одесса в период восстания на броненосце «Потемкин» в освещении легальной российской прессы / С.В. Трубчанінов // Первая российская революция 1905-1907 гг. в свете нового исторического мышления: Тезисы докладов и сообщений республиканской научной конференции. — Горловка, 1990. — Т. 1. — С. 79-80.
 24. Трубчанінов С.В. Відгуки на захоплення Кам’янця-Подільського турками в 1672 р. / С.В. Трубчанінов, Н.І. Дзяма // VIII Подільська історико-краєзнавча конференція.: Тези доповідей. — Кам’янець-Подільський, 1990. — С. 60‑61.
 25. Трубчанінов С.В. Магнатське господарство на Поділлі у другій половині XVII ст. / С.В. Трубчанінов // Тези доповідей дев’ятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. — Вінниця, 1990. — С. 31-32.
 26. Трубчанінов С.В. Герби міст Подільського намісництва / С.В. Тру­бчанінов // V Всеукраїнська конференція з історичного краєзнавства. — Київ, Кам’янець-Подільський, 1991. — С. 525-527.
 27. Трубчанінов С.В. Козацькі полки на Поділлі / С.В. Трубчанінов // Республіканські історичні читання «Українська козацька держава: витоки та шляхи розвитку». — Черкаси, 1991.
 28. Трубчанінов С.В. Правобережне козацтво в останній чверті XVII ст. / С.В. Трубчанінов // Проблеми історії національного руху на Україні (І республіканська конференція). — Запоріжжя, 1991.
 29. Трубчанінов С.В. Нове з біографії першого червоного офіцера / С.В. Трубчанінов // Тези доповідей 42 звітної наукової конференції кафедр інституту. — Кам’янець-Подільський, 1991.
 30. Трубчанінов С.В. Про побутування гербів на території Хмельниччини в ХІ-ХІХ ст. / С.В. Трубчанінов // Науково-практична конференція «Культура України і слов’янський світ»: Тези доповідей та повідомлень (м. Кам’янець-Подільський). — К., 1992. — Ч. 2. — С. 3-4.
 31. Трубчанінов С.В. Герби міст Подільського намісництва / С.В. Тру­бчанінов // Проблеми етнографії, фольклору і соціальної географії Поділля: Науковий збірник. — Кам’янець-Подільський, 1992. — С. 70-71.
 32. Трубчанінов С.В. Дилема Остапа Гоголя / С.В. Трубчанінов // Проблеми історії українського національного руху (до 1917 року). ІІ Всеукраїнська наукова конференція. — Миколаїв, 1992.
 33. Трубчанінов С.В. Плоскирівське староство в ІІ-й половині XVII-XVIII ст. / С.В. Трубчанінов // Культура Поділля: Історія і сучасність. — Хмельницький, 1993.
 34. Трубчанінов С.В. Боротьба з турецько-татарськими нападами на Поділлі в ІІ-й пол. XVI — І-й пол. XVII ст. / С.В. Трубчанінов // Фортифікація України. Матеріали міжнародної конференції з проблем охорони фортифікаційних споруд в Україні. — Кам’янець-Подільський, 1993.
 35. Трубчанінов С.В. В’ячеслав Липинський про подільську шляхту / С.В. Трубчанінов // В. Липинський. Студії. Т. 1. — Матеріали міжнародної наукової конференції «В’ячеслав Липинський: історико-політологічна спадщина і сучасна Україна (Київ, Луцьк, Кременець, 1992). — Київ, Філадельфія, 1994.
 36. Трубчанінов С.В. Документи AGAD — важливе джерело для регенерації історичних місць Поділля та Волині / С.В. Трубчанінов // Проблеми регенерації історичної забудови заповідних територій населених пунктів України. Матеріали науково-практичної конференції. — Кам’янець-Подільський, 1994. — С. 87-88.
 37. Трубчанінов С.В. Документи AGAD — важливе джерело до історії Полонного / С.В. Трубчанінов // Полонному 1000 років. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Полонне, 1995. — С. 135-136.
 38. Трубчанінов С.В. Документи Головного архіву давніх актів у Варшаві — важливе джерело для вивчення історії Поділля XV-XVIII ст. / С.В. Трубчанінов // Матеріали IХ Подільської історико-краєзнавчої конференції. — Кам’янець-Подільський, 1995. — С. 173-174.
 39. Трубчанінов С.В. Повстанський ватаг родом з Поділля / С.В. Тру­б­чанінов, І.К. Калмакан // Матеріали IХ Подільської історико-краєзнавчої конференції. — Кам’янець-Подільський, 1995. — С. 259-261.
 40. Трубчанінов С.В. Могилів та Середнє Подністров’я в 60-80‑ті рр. XVII ст. / С.В. Трубчанінов, Д. Колодзейчик // Перша Могилів-Подільська краєзнавча конференція. — Кам’янець-Подільський, 1996. — С. 43-45.
 41. Трубчанінов С.В. Нові матеріали до біографії отамана Григор’єва / С.В. Трубчанінов, І. Калмакан // Academia на пошану Леоніда Антоновича Коваленка. — Кам’янець-Подільський, 1997. — С. 162-166.
 42. Трубчанінов С.В. Деякі проблеми економічного життя Кам’янця-Подільського XVIII ст. / С.В. Трубчанінов // Кам’янеччина в контексті історії Поділля. Науковий збірник. — Кам’янець-Подільський, 1997. — Т. 1. — С. 91-92.
 43. Трубчанінов С.В. Політичне становище Поділля в другій половині XIV ст. / С.В. Трубчанінов // Поділля і Південно-Східна Волинь в роки Визвольної війни українського народу середини XVII століття. Матеріали Всеукраїнської історико-краєзнавчої науково-практичної конференції (19 вересня 1998 р.). — Стара Синява, 1998. — С. 160-162.
 44. Трубчанінов С.В. Козацькі походи на Поділля та у Молдавське князівство у 80-90-х роках XVII ст. / С.В. Трубчанінов // Матеріали X Подільської історико-краєзнавчої конференції. — Кам’янець-Подільський, 2000. — С. 225-231.
 45. Трубчанінов С.В. Поділля в XIV — першій половині XV ст. (Огляд­ найновішої польської історіографії) / С.В. Трубчанінов // Давня і серед­ньовічна історія України. Історико-археологічний збірник. — Кам’янець-Подільський, 2000. — С. 280-287.
 46. Трубчанінов С.В. До історії Миньковеччини у другій пол. XIV — першій пол. XVIII ст. / С.В. Трубчанінов, О.П. Білий, П.А. Білий // Матеріали ХI Подільської історико-краєзнавчої конференції. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. — С. 463-470.
 47. Трубчанінов С.В. Плани Подільський маєтків — важливе джерело з історичної топографії краю / С.В. Трубчанінов // Хмельниччина: Дивокрай. Науково-краєзнавче видання. — Кам’янець-Подільський, 2006. — С. 26-28.
 48. Трубчанінов С.В. До історії Могилівщини другої половини XVII ст. / С.В. Трубчанінов, Д. Колодзейчик // Друга Могилів-Подільська краєзнавча конференція. — Могилів-Подільський, Кам’янець-Подільський, 2006. — С. 70-74.
 49. Трубчанінов С.В. До історії Плоскирова у XVII-XVIIІ ст. / С.В. Тру­бчанінов // Місто Хмельницький в контексті історії України. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. — С. 59-63.
 50. Трубчанінов С.В. З історії картографічного вивчення Поділля / С.В. Трубчанінов // Матеріали ХIІ Подільської історико-краєзнавчої конференції. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. — Т. 1. — С. 75-78.
 51. Трубчанінов С.В. Подолянин в Африці (військовий мандрівник Л. Артамонов) / С.В. Трубчанінов // Хмельниччина: Дивокрай. Науково-краєзнавче видання. — Кам’янець-Подільський, 2007. — № 1 / 2008. — № 1. — С. 55-59.
 52. Трубчанінов С.В. Крайові уряди Криму (1918-1919 рр.) / С.В. Тру­бчанінов // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр.: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Кам’янець-Подільський, 6‑7 грудня 2007 р.). — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. — С. 189-199.
 53. Трубчанінов С.В. Наукова та педагогічна діяльність Василя Данилевича в царині історичної географії // Сторінки історії: збірник наукових праць. Київ: Київський політехнічний інститут, 2018. Вип. 46. С. 73-99.
 54. Трубчанінов С. В. Значення праць академіка І.Г.Підоплічка для дослідження історичної географії України давньої доби // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип.11: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С. 105-115.