Степанков Віталій Валерійович


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури

Кандидат історичних наук., старший викладач кафедри. Забезпечує викладання курсів “Історія України” та “Історія української культури” на історичному факультету, та курс “Історія та культура України” на неісторичних факультетах. Фахівець з нової історії України.

Народився 12 червня 1978 р. у м. Кам’янці-Подільському. Неодружений. У 2000 р. з відзнакою закінчив історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету та аспірантуру по кафедрі історії України цього ж університету (2003 р.).

Досліджує ранньомодерну історію України, історію Української революції XVII ст. Опублікував понад 20 наукових праць. У листопаді 2019 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему “Політична еліта Української держави у революції 1648-1676 рр.”. Учасник більше 15 міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференцій.

НАУКОВІ ПРАЦІ ЗА 2017-2022 РР.

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема ScopusWeb of Science Core Collection

 

 1. Степанков В. В. Трансформація назви Української держави у свідомості політичної еліти під час революції 1648-1676 рр. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки / Відп. ред. проф. В. С. Степанков. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2018. Т. 28: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С. 347-355.https://drive.google.com/file/d/1okaYyDbEHVZrCqUOICpe4sDdKJug-tOD/view
 2. Степанков В. В. Розкол політичної еліти й боротьби її угрупувань під час Громадянської війни у козацькій Україні (березень 1658 – червень 1663 рр.) // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка; ред. кол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.). С. А. Копилов, С. В. Олійник [та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. 11: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С. 222-236.https://drive.google.com/file/d/1-IoOWHSXRq1QOxtj5fKeP3i0xXaGmz8u/view
 3. Степанков В. В. Державна ідея та спроби її реалізації політичною елітою в роки Національної революції (1648–1676 рр.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. Т. 30: До 70-річчя від дня народження академіка Валерія Смолія. С. 185-197. https://drive.google.com/file/d/1KOY-iY60KHZc-DrqqahuBxJgv5uZVm3w/view
 4. Степанков В. В. «Вітчизна своя Україна»: зародження й утвердження української національної самоідентичності в середовищі політичної еліти у революційну добу XVII ст. (1648–1676 рр.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Т. 31. С. 122-138. https://drive.google.com/file/d/1S7tU8udsOo_rpURkan8n8anZvzgPRL7e/view
 5. Степанков В. В. Роль Хотинської кампанії 1621 року у трансформації козацької старшини в українську політичну протоеліту (1621-1638 рр.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Т. 34. С. 150-180.

 

Навчально-методичні праці

 

Степанков В. В. Політична свідомість української політичної еліти (середина XVII–XVIII століття): Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, комп’ютерно-інформаційна лабораторія історичного факультету, 2020. 36 с.

 

Основні апробаційні, науково-популярні публікації

 1. Степанков В. В. Чому Б. Хмельницький не проголосив незалежність «України»?: спроба відповіді // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів у 3-х т. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. Вип. 17. Т. 1. С. 52-53.
 2. Степанков В. В. Формування політичної еліти «України» (1648–1676 рр.) у висвітленні М. І. Костомарова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів у 3-х т. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. Вип. 18. Т. 1. С. 49-51.
 3. Степанков В. В. Поняття «політичної еліти»: спроба розробки нового концепту // Наукові статті Кам’янець-Подільського державного музею-заповідника: збірник наук. праць. (редкол.: О. О. Заремба (гол.) та [ін.]. Кам’янець-Подільський: Буйницький О. А., 2020. Т. 3. С. 269-304.
 4. Степанков В. В. Ратифікація Гадяцького договору та його політичні наслідки для України // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів у 3-х т. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2020. Вип. 19. Т. 1. С. 58-60.
 5. Степанков В. В. Формування політичної еліти України в роки Національної революції // Круглий стіл «Українська еліта в історичній ретроспективі»: Програма та матеріали. Кам’янець-Подільський, 25 червня 2020 р. Київ: НАН України, Ін-т історії України. С. 63-67.
 6. Степанков В. В. Чому український воєнний тріумф 1648 р. обернувся політичною катастрофою? Постановка проблеми // Міжнародна наукова конференція «Війна і Соціум у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи»: Програма та тези доповідей (21-24 жовтня 2020 р. м. Кам’янець-Подільський) /[ Інститут історії України Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка]. Київ: НАН України, Ін-т історії України, 2020. С. 101-105.
 7. Степанков В. В. Пилявецька битва 1648 року: чинники поновлення воєнних дій та проблеми локалізації її місця й розташування таборів українського і польського військ // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи: збірник наукових праць [редкол.: В.С. Степанков (головн. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2021. Вип. 9: На пошану члена кореспондента НАН України С. В. Віднянського. С. 108-139 (співавтор В. С. Степанков).
 8. Степанков В. В. Замостя 1648 року – стратегічний прорахунок Б. Хмельницького, його причини та політичні наслідки // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів у 3-х т. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун- ім. І. Огієнка, 2021. Вип. 20. Т. 1. С. 62-63.
 9. Степанков В. В. Проблема формування політичної протоеліти та її особливості в Україні (1622–1648 рр.) // Круглий стіл «Від аристократії до еліти: домодерні та модерні ідентичності, ієрархії та середовище правлячої верстви». Програма та матеріали. Кам’янець-Подільський, 17 червня 2021 р. Київ: НАН України, Ін-т історії України, 2021. С. 51-55.