Степанков Віталій Валерійович


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури

Старший викладач кафедри. Забезпечує викладання курсів “Історія України” та “Історія української культури” на історичному факультету, та курс “Історія та культура України” на неісторичних факультетах. Фахівець з нової історії України.

Народився 12 червня 1978 р. у м. Кам’янці-Подільському. Неодружений. У 2000 р. з відзнакою закінчив історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету та аспірантуру по кафедрі історії України цього ж університету (2003 р.).

Досліджує ранньомодерну історію України, історію Української революції XVII ст. Опублікував близько 20 наукових праць, завершує написання кандидатської дисертації на тему “Політична еліта Української держави у революції 1648-1676 рр.”. Учасник більше 15 міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференцій.

Вибрані публікації

Степанков В. В. Роль шляхти в елітотворенні 1648-1657 рр. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип. 15. Т. 1. С. 40-42.

Степанков В. В. Розкол політичної еліти й боротьба її угрупувань під час громадянської війни у козацькій Україні (березень 1658 – червень 1663 рр.). // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип.11: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С. 222-236.

Степанков В. В.  Трансформація назви Української держави у свідомості політичної еліти під час революції 1648-1676 рр. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Історичні науки. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2018 : До 100-річчя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Т. 28. С. 347-355.