Сидорук Сергій Антонович


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури

Народився 29 вересня 1977 р. у Кам’янці-Подільському. У 1999 р. закінчив історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. У 2006 р. став аспірантом кафедри історії України, під керівництвом професора А. Г. Філінюка підготував і у 2010 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (тема – «Рекрутська повинність у Правобережній Україні в 1794-1874 рр.»).

З 2007 р. почав працювати асистентом кафедри історії України. У 2011 р. обійняв посаду старшого викладача, у 2014 р. – доцента. Автор більш ніж 50 наукових та методичних публікацій, в тому числі монографії (у співавторстві).

Вибрані публікації

Філінюк А. Г. , Сидорук С.А. Рекрутська повинність у Правобережній Україні в 1794–1874 роках: суспільно-політичний, соціально-становий і демографічний аспекти: сучасний дискурс. Кам’янець-Подільський: Абетка, 2016. 316 с.

Сидорук С. А., Клімчук Ю. А. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин наприкінці ХVІІІ – в 40-х рр. ХІХ ст.: (методичні рекомендації). Хмельницький: ФОП Стрихар А. М., 2008.  23 с.

Сидорук С.А. Рекрутська повинність та військова служба як засіб етнічної асиміляції  населення Правобережної України у дореформенний період // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип.11: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С. 202-211.

Сидорук С.А. Документи особового складу науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту  1950-х років як джерело до вивчення історії вишу // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський: Оіюм: 2017. Т.24: Присвячено 100-річчю подій Української революції 1917-1921 років. С. 361-370.

Сидорук С.А. Особливості рекрутських наборів на Волині та Поділлі наприкінці XVIII – на початку XIX століть // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. Вип. 9. С. 396-405.

Сидорук С.А. Українці у Франко-російській війні 1812 р.: державний обман чи патріотизм? // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів у 3-х томах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип. 15. Т. 1. С. 36-37.