Тематика курсових робіт (ІІ, ІІІ курс)

Рекомендована тематика курсових робіт для виконання студентами другого курсу історичного факультету, закріпленими за кафедрою історії України

 1. Сакральне мистецтво давньоруської доби.
 2. Християнство як основа середньовічного світогляду у Київській державі.
 3. Полемічна література як культурний феномен ХІV – першої половини ХVІІ ст.
 4. Роль Києво-Могилянської академії у розвитку освіти в Україні у ХVІІІ ст. .
 5. Видатні вихованці Києво-Могилянської академії та їх внесок у розвиток української культури.
 6. Князь Костянтин Острозький.
 7. Князь Костянтин-Василь Острозький.
 8. Перші козацькі гетьмани України.
 9. Розвиток освіти в Україні в XVI – XVII ст.
 10. Перші битви Української національної революції XVII ст.
 11. Західний похід військ Б. Хмельницького в 1648 р.
 12. Молдавська політика Б. Хмельницького
 13. Московсько-українська війна 1658–1659 рр.
 14. Державно-політичні орієнтири гетьмана Данила Апостола.
 15. Останній український гетьман Кирило Розумовський.
 16. Берестейська унія та її наслідки.
 17. Формування козацької старшини в кінці XVI – в 30-х рр. XVIІ ст.
 18. Соціально-економічні причини Національної революції XVIІ ст.
 19. Жванецька кампанія 1653 р. та її політичні наслідки.
 20. Чуднівська кампанія 1660 р. та її наслідки.
 21. Історичний портрет гетьмана К. Розумовського.
 22. Пониззя і Болохівська земля.
 23. Подільський край і князі Коріатовичі.
 24. Подільські замки у ХІV – ХVІІ ст.
 25. Магдебурзьке право в містах і містечках Поділля.
 26. Храми і монастирі Подільського регіону у XVI – XVII ст.
 27. Ремесло міст і містечок Поділля XVI – XVII ст.
 28. Історико-топографічні особливості Кам’янця-Подільського у XV – XVIII ст.
 29. Музеї Кам’янця-Подільського: історія і сучасність.
 30. Ремесла та цехи м. Кам’янця-Подільського у XVI – XVIII ст.
 31. Геральдичні традиції м. Кам’янця-Подільського (ХІV – ХХІ ст.).
 32. Джерела з історії православних братств в Україні.
 33. Кам’янець-Подільський культурно-освітній осередок у ХVІ – ХVІІ ст.
 34. Українські землі на сторінках закордонних атласів.
 35. Сучасна українська історіографія про Україну в ХІІ – ХVІІ ст.

Рекомендована тематика курсових робіт для виконання студентами третього курсу історичного факультету, закріпленими за кафедрою історії України

 1. Українські козацькі та ополченські формування у російсько-французькій війні (1812–1814 рр.).
 2. Бойові дії на території України під час російсько-французької війни 1812 р.
 3. Галичина і австрійсько-французька війна 1809 р.
 4. Військові поселення в Україні (1817–1857 рр.).
 5. Устим Кармалюк: діяльність та історична пам’ять.
 6. Утворення, склад і діяльність Галицького станового сейму (1775–1848 рр.).
 7. Польське повстання 1831 р. у Правобережній Україні.
 8. Ліквідація греко-католицької церкви у Правобережній Україні 1839 р.
 9. Революція 1848–1849 рр. на західноукраїнських землях.
 10. Кримська війна 1853–1856 рр. і Україна.
 11. Галицький крайовий сейм (1861–1914 рр.).
 12. Селянська реформа 1861 р. в Україні.
 13. Судова реформа 1864 р. на українських землях.
 14. Військові реформи 1860–1870-х рр. в Україні.
 15. Коронний край Буковина у 1848–1914 рр.: політичні та соціально-економічні процеси.
 16. Романтичні світоглядні засади в українській культурі ХІХ ст.
 17. Науково-етнографічна діяльність української інтелігенції у ХІХ ст.
 18. Меценатство в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття.
 19. Історична доля українського козацтва наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст.
 20. Образ жінки в українському мистецтві ХІХ ст.
 21. Історичні погляди Т. Шевченка.
 22. Розвиток образотворчого мистецтва в першій половині ХІХ ст.
 23. Участь українців у польському повстанні 1880–1831 рр.
 24. Розвиток української історичної науки в першій половині ХІХ ст.
 25. Історичні погляди М. Максимовича.
 26. Проблема авторства «Історії-Русів» в сучасній українській історіографії.
 27. Внесок Ю. Ролле у вивчення минулого Поділля.
 28. Ю. Сіцінський у краєзнавчому русі ХІХ – початку ХХ ст.
 29. Роль Кам’янець-Подільського державного українського університету у дослідженні історії Подільського краю.
 30. Миньковецька держава в історії Поділля.
 31. Звичаї та обряди подолян у XVIII – ХІХ ст.
 32. Особливості етнонаціонального розвитку Буковини і Закарпаття у ХVІІІ – на початку ХХ ст.
 33. Вплив на українське націєтворення «української» школи в польській літературі ХІХ ст.
 34. Диспозитив влади Австро-Угорської імперії і українське націєтворення в другій половині ХІХ ст.
 35. Перші національні програми і проекти на українських землях у ХІХ ст.

Схвалена рішенням кафедри історії  України, протокол № 5 від 5 травня 2020 р.

Завідувач кафедри історії України,

докт. іст. наук, професор                                                           А. Г. Філінюк