Задорожнюк Андрій Борисович


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури

Кандидат історичних наук, доцент. З 2003 р. працює асистентом, після захисту дисертації обраний на посаду старшого викладача, а з 2010 р. доцента кафедри історії України. Викладає історію України від найдавніших часів до Люблінської унії, історію Поділля та історичне краєзнавство на історичному факультеті, а також курс історії України – на неісторичних факультетах, керує написанням дипломних і бакалаврських робіт.

Народився в м. Кам’янець-Подільський, де у 1983 р. закінчив ЗОСШ № 1. Після завершення строкової служби, упродовж 1986-1991 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту.

Навчання в інституті поєднував із роботою. З 1988 по 2003 рр. працював науковим співробітником Кам’янець-Подільського національного історико-

архітектурного заповідника „Кам’янець”. У науково-дослідному відділі заповідника займався вивченням археологічного і архітектурного минулого міста. За час роботи у заповіднику провів археологічні дослідження Вірменського Миколаївського храму, Троїцької церкви, Домініканського та Францисканського костелів, окремих оборонних та житлових споруд міста.

У листопаді 2005 р. завершив навчання в аспірантурі при кафедрі історії України Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету, а 27 червня 2007 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.235.01 у Інституті історії України НАН України, під керівництвом професора М. Б. Петрова захистив кандидатську дисертацію на тему „Ремісниче та фабрично-заводське виробництва в містах і містечках Подільської губернії кінця XVIII – початку XX ст.: історичний аспект”.

Упродовж 2007-2010 рр. обіймав посаду заступника декана історичного факультету з наукової роботи та інформатизації навчального процесу. З травня 2009 р. по лютий 2013 р. виконував обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради К 71.053.01 із захисту кандидатських дисертації з історії України.

У сфері наукових інтересів проблеми соціально-економічної історії України кінця XVIII – початку XX ст., минуле міст і містечок Подільського краю та Правобережжя, новітні досягнення  нумізматики і сфрагістики. Являється автором і співавтором понад 60 робіт із вказаної проблематики.

Вибрані публікації

Задорожнюк А. Б. Промислове виробництво в містах і містечках Подільської губернії кінця XVIII – початку ХХ ст. Київ, 2008. 270 с.

Задорожнюк А. Б. Подільські печатки кінця ХVІІІ – середини ХХ ст. (за матеріалами сфрагістичної колекції Музею Шереметьєвих). Київ, 2010. 268 с.

Задорожнюк А. Б. Міські ремісники Поділля наприкінці ХVІІІ – у 30-х рр. ХІХ ст. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 9. – С. 41-49.

Задорожнюк А. Б. Ю.Сіцінський – укладач університетського курсу «Історія Поділля» // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2016. – Т.23

Задорожнюк А.Б. Соціальні трансформації цехових організацій на Поділлі у ХІХ – на початку ХХ ст. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип.11: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С. 392-403.