Методична література

Завальнюк О. М., Олійник С. В. Новітня історія України: Матеріали до семінарських занять і самостійної роботи з історії України для студентів 4 курсу. Кам’янець-Подільський, 2020.

Комарніцький О. Б. Аграрна історія України. Кам’янець-Подільський, 2019

Комарніцький О. Б. Джерелознавство історії України. Вид. 2-е, доопр. і переробл. Кам’янець-Подільський, 2019

Комарніцький О. Б. Історія України. Кам’янець-Подільський, 2015

Комарніцький О. Б. Охорона праці в галузі професійної діяльності випускників історичного факультету. Кам’янець-Подільський, 2019

Олійник С. В. Архівознавство. Кам’янець-Подільський, 2014

Олійник С. В., Трубчанінов С. В. Україна в період між двома світовими війнами.  Кам’янець-Подільський, 2006

Сидорук С. А., Клімчук Ю. А. Наддніпрянська Україна в міжнародних конфліктах Російської імперії у другій половині XVIII – середині ХІХ ст. Кам’янець-Подільський, 2018

Філінюк А. Г. Методичні рекомендації з написання курсових робіт для студентів історичного факультету всіх форм навчання. Кам’янець-Подільський, 2019