Нові вершини: Захисти дисертацій викладачами кафедри

28 листопада 2019 року у спеціалізованій вченій раді історичного факультету  (голова – доктор історичних наук, професор кафедри історії України Олександр Михайлович ЗАВАЛЬНЮК) успішно захистили свої дисертаційні дослідження два представники нашої кафедри.

Дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора історичних наук на тему “УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА У СФЕРІ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ, МОСКОВІЇ ТА КРИМУ В 1654-1667 рр.” успішно захистив доцент кафедри історії України Володимир Володимирович ГАЗІН (науковий консультант – доктор історичних наук, професор Валерій Степанович СТЕПАНКОВ).

Кандидатську дисертацію на тему “ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА УКРАЇНИ: ПРОЦЕСИ ВСТАНОВЛЕННЯ, СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ, МІЖГРУПОВІ ВЗАЄМИНИ, ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ (1648-1676 рр.)” захистив старший викладач Віталій Валерійович СТЕПАНКОВ (науковий керівник – доктор історичних наук, професор, академік НАН України Валерій Андрійович СМОЛІЙ).

Сьогоднішній день переконливо підтвердив існування на нашому історичному факультеті потужної наукової школи дослідників Української революції 1648-1676 рр., представники якої продемонстрували нові досягнення у своїх наукових студіях.

Колектив кафедри історії України вітає дисертантів та їхнів наукового керівника і наукового консультанта, бажає подальших наукових звершень, творчої наснаги, всіляких життєвих гараздів!!!

Comments are closed.