post by para |

Предмети

Перелік спеціальностей Перелік дисциплін, що викладаються за спеціальністю Семестр Курс
Історичний факультет Історія України 1-2 1
Історичний факультет Історія України 3-4 2
Історичний факультет Історія України 5-6 3
Історичний факультет Історія України 7-8 4
Історичний факультет (політологія) Історія та культура України 1 1
Фізико-математичний факультет Історія та культура України 1 1
Факультет іноземної філології Історія та культура України 2 1
Факультет фізичного виховання Історія та культура України 1 1
Факультет української філології та журналістики Історія та культура України 2 1
Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології Історія та культура України 2 1
Факультет психології Історія та культура України 2 1
Природничий факультет Історія та культура України 2 1
Економічний факультет Історія та культура України 1 1
Педагогічний факультет Історія та культура України 1 1
Факультет української філології та журналістики Археологія України 9 5
Історичний факультет Історія української культури 3 2
Історичний факультет (політологія) Історія української культури 3 2
Історичний факультет Історична географія 1 1
Історичний факультет Музеєзнавство 1 1
Історичний факультет Історія Поділля 2 1
Історичний факультет Історичне краєзнавство 3 2
Історичний факультет Українська етнологія 4 2
Історичний факультет Архівознавство 4 2
Історичний факультет Джерелознавство історії України 7 4
Історичний факультет Українська історіографія 9 5
Історичний факультет Військова історія України 9 5
Історичний факультет

(магістратура)

Методика наукових досліджень 11 6
Історичний факультет

(магістратура)

Українська держава: генеза і розвиток (IV-XVI ст.) 11 6
Історичний факультет

(магістратура)

Українська сучасна історіографія 11 6
Історичний факультет

(магістратура)

Історіографія проблем Української революції 1917-1920 рр. 12 6
Історичний факультет

(магістратура)

Теорія і методологія історії 12 6
Спецкурси
Історичний факультет Проблеми української історіографії на зламі ХХ–ХХІ століть 6 3
Історичний факультет Історична картографія 6 3
Історичний факультет Новітня історія Поділля 7 4