Нормативні дисципліни кафедри (із силабусами)

Нормативні дисципліни на 2020-2021 навчальний рік

 Бакалаври

 1. Історія України (1 курс)  Силабус
 2. Історія України (2 курс)  Силабус
 3. Історія України (3 курс)  Силабус  Силабус
 4. Історія України (4 курс)  Силабус
 5. Історія та культура України (Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології)  Силабус
 6. Історія та культура України (Педагогічний факультет)   Силабус
 7. Історія та культура України (Фізико-математичний факультет)  Силабус
 8. Історія та культура України (Історичний факультет, спеціальність “Політологія”)  Силабус
 9. Історія та культура України (Економічний факультет)  Силабус
 10. Історія та культура України (Факультет іноземної філології)  Силабус
 11. Історія та культура України (Факультет української філології)  Силабус
 12. Історія та культура України (Факультет фізичного виховання)  Силабус
 13. Історія та культура України (Природничий факультет)  Силабус
 14. Історія української культури  Силабус

 

Магістри

 1. Українське національне відродження XVII – початку ХХ ст.  Силабус
 2. Військова історія України   Силабус
 3. Методика наукових досліджень  Силабус
 4. Охорона праці в галузі  Силабус
 5. Українська держава: ґенеза і розвиток (IV-XVI ст.)  Силабус
 6. Державотворчі процеси на етнічних українських землях в Україні у IV-XVI  ст.  Силабус
 7. Теорія і методологія історії  Силабус
 8. Теорія і методологія історії та архівознавства  Силабус
 9. Актуальні проблеми сучасної історії  Силабус
 10. Проблеми становлення національної освіти в період Української революції 1917-1921 рр.  Силабус
 11. Аграрна історія України  Силабус
 12. Формування модерної української нації (ХІХ – початок ХХ ст.).  Силабус 
 13. Методика і академічна доброчесність наукових досліджень з історії та археології  Силабус
 14. Проблеми українського націєтворення Силабус
 15. Студіювання історичних джерел Силабус
 16. Історія університетської освіти  в Україні Силабус

 

Аспіранти

 1. Сучасні інформаційні технології та методи обробки інформації в історичних джерелах  Силабус
 2. Методологічні засади підготовки дисертаційних досліджень з історії та археології  Силабус
 3. Організація наукової діяльності  Силабус
 4. Україна в геополітичних концепціях ХХ – початку ХХІ ст.  Анотація
 5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Силабус