post by stec33 |

Дисципліни вільного вибору

Бакалаврат

 1. Історія науки і техніки                                                                              Анотація       Силабус
 2. Історична географія                                                                                  Анотація       Силабус
 3. Історична картографія                                                                              Анотація      Силабус
 4. Новітня історія Поділля                                                                           Анотація      Силабус
 5. Політична історія України XІX – початку XXІ століть                    Анотація      Силабус
 6. Проблеми Української революції 1917-1921 рр.                                Анотація      Силабус
 7. Українське державотворення в особах (XX- початок XXІ ст.)     Анотація      Силабус

 

Магістратура

 1. Військова історія України                                                                          Анотація        Силабус
 2. Історія українсько-російських відносин (XV – початок ХХІ ст.)   Анотація        Силабус
 3. Проблеми історії держави і права в Україні                                         Анотація       Силабус
 4. Проблеми українського націєтворення ХІХ – початку ХХ ст.         Анотація       Силабус

Аспірантура

 1. Етнополітичні та етносоціальні процеси на українських землях в історичній ретроспективі Анотація       Силабус
 2. Історичне картознавство України
 3. Соборність та регіональний розвиток в суспільно-політичному житті незалежної України
 4. Сучасна національна історіографія нової і новітньої історії України
 5. Сучасна теорія і методологія історії
 6. Україна в геополітичних концепціях ХХ – початку ХХІ ст.                          Анотація