ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ

Бакалаврат

2021-2022 н.р.

 1. Історія науки і техніки   (2 курс)                                                              Силабус
 2. Історична географія                                                                                   Силабус
 3. Проблеми регіональної історії і краєзнавства в Україні                 Силабус
 4. Архівознавство                                                                                           Силабус
 5. Музеєзнавство                                                                                           Силабус
 6. Новітня історія Поділля                                                                           Силабус
 7. Політична історія України XІX – початку XXІ століть                          Силабус
 8. Українська етнологія                                                                                 Силабус

2022-2023 н.р.

 1. Архівно-музейна справа                                                                          Силабус
 2. Джерелознавство: теорія, методологія, практика                          Силабус
 3. Проблеми етнічної історії народів України                                        Силабус
 4. Військова історія України                                                                       Силабус
 5. Актуальні проблеми історії Поділля від найдавніших
  часів до початку ХХ ст.                                                                            Силабус
 6. Територія України на стародавніх картах                                           Силабус

 

Магістратура

2021-2022 н.р.

 1. Військова історія України                                                                         Силабус
 2. Історія українсько-російських відносин (XV – початок ХХІ ст.)    Силабус
 3. Проблеми історії держави і права в Україні                                       Силабус
 4. Проблеми становлення національної освіти в період Української революції 1917-1920 рр.        Силабус

2022-2023 н.р.

 1. Історична пам’ять про Україну в Другій світовій війні:  теоретичний і порівняльний аналіз     Силабус
 2. Українське державотворення у ХХ ст.: ідеї та практики Силабус
 3. Дидактичні аспекти викладання історії України в закладах середньої освіти Силабус
 4. Історична публіцистика Силабус
 5. Соціальні трансформації в українському суспільстві  (середина XV – середина XVII ст.)  Силабус
 6. Історія українсько-російських відносин (ХХ – початок ХХІ ст.) Силабус

 

Аспірантура

2022-2023 н.р.

 1. Актуальні проблеми сучасної історичної науки України
 2. Археологія України Анотація
 3. Етнополітичні та етнонаціональні процеси на українських землях в історичній ретроспективі  Силабус
 4. Україна в геополітичних концепціях ХХ – початку ХХІ ст.  Анотація
 5. Усна історія: теорія і практика  Анотація
 6. Центрально-Східна Європа в системі лівого тоталітаризму: становлення, трансформації та крах комуністичних режимі  Анотація