Дисципліни за вибором на 2020-2021

Бакалаврат

 1. Історія науки і техніки                                                                              Анотація       Силабус
 2. Історична географія                                                                                  Анотація       Силабус
 3. Проблеми регіональної історії і краєзнавства в Україні                Анотація      Силабус
 4. Архівознавство                                                                                              Анотація    Силабус
 5. Музеєзнавство                                                                                               Анотація    Силабус
 6. Новітня історія Поділля                                                                           Анотація      Силабус
 7. Політична історія України XІX – початку XXІ століть                    Анотація      Силабус
 8. Українська етнологія                                                                                 Анотація      Силабус
 9. Архівно-музейна справа  Силабус
 10. Джерелознавство: теорія, методологія, практика  Силабус

 

Магістратура

 1. Військова історія України                                                                          Анотація        Силабус
 2. Історія українсько-російських відносин (XV – початок ХХІ ст.)   Анотація        Силабус
 3. Проблеми історії держави і права в Україні                                         Анотація       Силабус
 4. Проблеми становлення національної освіти в період Української революції 1917-1920 рр.        Анотація       Силабус
 5. Історична пам’ять про Україну в Другій світовій війні:  теоретичний і порівняльний аналіз     Силабус
 6. Українське державотворення у ХХ ст.: ідеї та практики Силабус
 7. Дидактичні аспекти викладання історії України в закладах середньої освіти Силабус
 8. Історична публіцистика Силабус
 9. Соціальні трансформації в українському суспільстві  (середина XV – середина XVII ст.)  Силабус
 10. Історія українсько-російських відносин (ХХ – початок ХХІ ст.) Силабус